Reader Interactions

Reacties 1

  1. Peter Koopman

    Witte Woede ( acties los van de vakbonden en vakcentrales ) omdat “soft”-acties ( gereguleerde acties ) te weinig indruk maken op komst? Een duidelijk signaal gaf “verpleegkundige in opleiding”, Jorn Albers, duidelijk af. De NVZ lijkt niet onder de indruk van de eerste “zondagdienst” en legt een verzoek aan VWS op tafel. De onderhandeling is gestaakt en dus zijn acties uitgelokt. Er spelen verschillende kwesties, die tot nu toe steeds vooruit geschoven zijn, naast een behoefte aan inflatiecorrectie. Sinds 2021 weet de NVZ dat de “midden salarisschalen” ( vooral verpleegkundigen ) tot 9 % struktureel achter lopen op de publieke en marktsectoren ( de SER informeerde VWS en Zorgsector op 12 mei 2012 en de achterstand betrof toen peil 2020 ). Deze loonkloof is onrechtvaardig en werkt ook door in te lage pensioengrondslag en latere indexeringen en inflatiecorrectie! Dat betreft dus de 220.000 verpleegkundigen ( waarvan ca 40% in algemene ziekenhuizen) en verzorgenden IG ! Een tweede kwestie betreft het “gevaarscriterium” in het werk van verpleegkundigen ( o.a. Invaliditeit door COVID ). De “frontsoldaten” moesten zonder beschermende middelen doodzieke mensen helpen en deden dat. Men raakte zelf besmet en nu is een aantal al ontslagen en krijgt daardoor slechts een beperkt % van hun struktureel reeds te lage loon als uitkering. Schande! Er loopt nog steeds een ambtelijke procedure om te bezien hoe dit te compenseren ( tijdwinst ? ).
    Ja en dan de inflatie? Dat probleem geldt voor alle zorgwerkers, zowel IN als VOOR de zorg. De temperatuur van de primaire beroepsgroepen loopt echter sneller op en blijkbaar wachten beleidsverantwoordelijken nog steeds met echte antwoorden, waarom?