Wim van Harten

Wim van Harten

Wim van Harten is voorzitter van de raad van bestuur van Rijnstate, sinds 15 december 2015. Tot die tijd was hij lid van de raad van bestuur van het Nederlands Kanker Instituut (NKI) en het Antoni van Leeuwenhoek. Hij is tevens parttime hoogleraar kwaliteitsmanagement en zorgtechnologie aan de Universiteit Twente. Hij is wetenschappelijk groepsleider aan het NKI, waar hij promovendi en postdocs begeleidt. Verder is Van Harten vicevoorzitter van de raad van commissarissen Beweging 3.0. en bestuurslid van de European Organisation of Cancer Institutes. In 2015 was hij lid van de KWF-adviescommissie over dure geneesmiddelen in de oncologie. Tot 2001 was hij directeur van revalidatiecentrum Roessingh in Enschede.

Hij is opgeleid tot arts, waarna hij vierenhalf jaar in Kameroen actief is geweest. Na zijn terugkeer in Nederland heeft hij als hoofd medische dienst van een zorgverzekeraar gewerkt. Van 1992 tot 2001 was hij lid van de directie en later algemeen directeur van Revalidatiecentrum Het Roessingh in Enschede. In 1997 gepromoveerde Van Harten op een onderzoek naar de effecten van een kwaliteitssysteem.