Paul van der Wijk

Paul van der Wijk

Paul van der Wijk is sinds 2009 lid van de raad van bestuur van het Martini ziekenhuis. In dat ziekenhuis is een collegiale raad van bestuur druk bezig met Lean Six Sigma, de doorontwikkeling van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden, een strategieplan en diverse samenwerkingsverbanden in de regio. Per 1 september 2014 begint Van der Wijk als lid van de raad van bestuur van Kentalis.

Van der Wijk studeerde economie aan de Rijksuniversiteit in Groningen en aan de Katholieke Universiteit in Leuven. Na zijn afstuderen deed hij onderzoek naar de kosten-effectiviteit van nieuwe medische behandelvormen. In 1999 promoveerde hij op Economics: Charon of Medicine. Hij werkte bij GINO (Geintegreerd InformatieNetwerk Ouderen) aan de doorontwikkeling van een cliëntvolgsysteem en deed onderzoek naar de impact van zorgzwaarte op de inzet van mensen en middelen. Daarna werkte hij als account manager bij Menzis en als regiomanager bij Achmea. In 2002 ging hij aan de slag in Delfzijl als manager Financien, Control en Automatisering. In 2007 werd hij daar voorzitter van de raad van bestuur. Hij bereidde de fusie met het St. Lucas ziekenhuis in Winschoten voor en werd in 2008 lid van de raad van bestuur van de Ommelander Ziekenhuis Groep.

Van der Wijk is tevens vice-voorzitter van de raad van commissarissen en lid van het audit committee van Medirisk.