Hans Kamps

Hans Kamps

Hans Kamps is lid van het dagelijks bestuur van VEROZ dat hét platform wil zijn voor ondernemerschap in de zorg. VEROZ wil vertrouwen en ondernemerschap in de zorg stimuleren door middel van kennisontwikkeling, kennisoverdracht en kennisuitwisseling, alsmede door het verder brengen van zorginnovaties.

Kamps is econoom, ondernemer, bestuurder en publicist. Bestuurlijk is hij actief in de MO-groep Jeugdzorg, Crossover (kenniscentrum jong gehandicapten en de Nederlandse Museum Vereniging. Verder is hij o.a. adviseur van het Presidium van de Tweede Kamer, kroonlid van de SER en voorzitter van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).

Geschreven blogs