Mauk van Heemstra

Mauk van Heemstra

Mauk van Heemstra is mede-oprichter en eigenaar van ZorgSteedsBeter dat sinds 2010 zorgorganisaties coacht op lean denken en doen. In het verleden had hij leidinggevende functies bij Philips, KPN, gemeente Amsterdam, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, en was hij directeur verpleeghuizen bij de voorloper van Haagse Wijk en Woonzorg. Daarna vervulde hij interim functies, onder andere bij verpleeghuis Monteverdi bij Fundis, sociale werkvoorziening Werkse en bij Zilveren Kruis Zorgkantoren.

Van Heemstra is initiator van het Platform Maatschappelijke Hervinding en onder andere bestuurslid bij Stichting Noodhulp Utrecht. Hij is onder de indruk geraakt van hoe uitermate actueel en universeel het bijna een eeuw oude lean inspirerend toepasbaar is op in wezen elke organisatie om in deze verwarrende en dynamische tijden 'de essentie' te kunnen blijven nastreven die Lean en Value Based Health Care 'value' noemen.