Frank van der Lee

Frank van der Lee

Frank van der Lee is partner bij BDO en geeft leiding aan de zorgpraktijk van BDO Consultants. Hij beschikt over ruime ervaring met advisering aan (inter)nationale ondernemingen, stichtingen en verenigingen, zowel in de profit, als in de not-for-profitsector. Hij is veelvuldig betrokken geweest bij opdrachten op het gebied van corporate finance, organisatie en interne controle.

Voorheen heeft Van der Lee als partner accountancy de zorgpraktijk van Deloitte geleid in Midden, Oost en Noord Nederland en was onder andere betrokken bij de controle en advisering van vele zorginstellingen in zowel de cure als caresector. Adviestrajecten die hij dagelijks leidt in de zorg liggen onder andere op de gebieden van kostprijsonderzoeken, organisatieveranderingen (lean), governance, treasury, reorganisaties, vastgoed en fusies/overnames.

Naast zijn werk voor BDO is Van der Lee lid van de raden van toezicht van twee zorginstellingen (vvt en ggz), is hij docent accountancy en schrijft hij artikelen voor diverse zorgmagazines.