Frans Annot

Frans  Annot

Frans Annot is bestuurder in de geboortezorg. Onder zijn leiding is Stichting STBN - een landelijke organisatie die zich richt op innovatie in de geboortezorg – uitgegroeid tot een organisatie die nieuwe ontwikkelingen in de geboortezorg omzet in innovatieve bedrijven en samenwerkingsverbanden. STBN begeleidt verloskundige samenwerkingsverbanden bij het vormgeven van integrale zorg en biedt nieuw opgezette zorgorganisaties – gezamenlijke ondernemingen van verloskundigen, gynaecologen en kraamzorg – hulp bij financiële en governance-vraagstukken.
STBN onderscheidt zich van veel andere zorgondernemers doordat zij de door haar opgezette bedrijven (tot nu toe zo’n 30) altijd overdraagt aan zorgverleners zelf, om zich volledig te kunnen blijven richten op nieuwe innovaties.