Denijs Guijt

Denijs Guijt

Denijs Guijt is directeur van Deltaplan Dementie, een publiek-privaat actieprogramma om de gevolgen van de sterke toename van dementie in de komende jaren te verminderen. Dit door: onderzoek, innovatie van de zorgpraktijk en een meer dementie-vriendelijke samenleving.