BLOG

Betaalbaarheid AWBZ ter discussie

Betaalbaarheid AWBZ ter discussie

Het gat in de AWBZ-pot wordt dit jaar opnieuw groter. Het ING Economisch Bureau voorziet voor dit jaar een tekort in het AWBZ-fonds van 4,5 miljard euro. Sinds 2008 is het cumulatieve tekort opgelopen tot 15 miljard euro en deze tekorten nemen over een langere periode toe. Alle reden om de betaalbaarheid van de AWBZ ter discussie te stellen.

Welke mogelijkheden hebben beleidsmakers om dit financiële beeld bij te stellen? Zijn deze eigenlijk nog wel voldoende of moeten andere maatregelen worden overwogen? Simpel gesteld zijn er twee mogelijkheden: of de inkomsten worden verhoogd (lees: meer premie-inkomsten of hogere eigen bijdragen) of de uitgaven moeten omlaag. Dat laatste kan op twee manieren. Door de tarieven te verlagen of door de instroom in de AWBZ te beperken. Kortom: pakketverkleining en het overhevelen van delen van de zorg- en dienstverlening naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet of de private markt.

Overheveling

Het accent is de afgelopen jaren meer en meer op het laatste komen te liggen. De ouderenzorg wordt grotendeels uit de AWBZ gelicht en overgeheveld naar respectievelijk de Wmo, de private markt en/of de Zorgverzekeringswet. In de ggz en in enige mate in de gehandicaptenzorg zien we delen van de zorg- en dienstverlening ook verschuiven naar de Wmo en is het budgettair ingrijpen vooral gericht op het indammen van de instroom.

Niet gunstig

Het moment waarop de financieringsproblemen in de AWBZ zich aandienen, is niet gunstig gegeven de huidige macro economische omstandigheden van schulden problematiek, stagnerende economie en dalende koopkracht. Dit zal ongetwijfeld leiden tot een discussie over de betaalbaarheid en ook het karakter van de AWBZ. De vraag is ook of de nu voorgestelde maatregelen voldoende zullen zijn om de uitgaven te beteugelen. Begin 2013 zal de SER advies uitbrengen over de betaalbaarheid van de zorg. Dit advies zal gericht zijn op de stijgende zorguitgaven die leiden tot steeds grotere problemen voor de overheidsfinanciën.

Erwin Winkel, sectormanager Gezondheidszorg ING

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

27 februari 2012

het lijkt er op dat ook u vooral oog hebt voor de betaalbaarheid van AWBZ-voorzieningen voor de mensen die deze (nog) niet nodig hebben.

ik zal niet betwisten dat sommige AWBZ-voorzieningen kostbaar zijn, of niet effectief, of te gemakkelijk worden verstrekt. een effectieve en snelle indicatie kan daaraan echter veel doen. en daarnaast kan meer worden gestuurd op de effectiviteit van de vorm waarin voorzieningen worden verstrekt. dat het kabinet bij voorbaat het PGB heeft opgeheven, zal daarbij zeker niet behulpzaam zijn.

Harry Coppens

27 februari 2012

Deze bankenman stelt: Simpel gesteld zijn er twee mogelijkheden: meer inkomsten of minder uitgaven. Dat laatste kan ook weer op twee manieren: lagere tarieven of minder klanten helpen.
Dat is wel een erg vergaande versimpeling van de werkelijkheid. Meer inkomsten zitten er voorlopig niet in, maar er zijn natuurlijk ook andere prioriteiten mogelijk binnen de overheidsuitgaven, zoals minder geld naar banken en meer naar de zorg. Zullen we dat eens bij de mensen informeren?
Minder uitgaven dus. Lagere tarieven? Ten koste van wat? De kapitaalslasten van de zorginstellingen mag vast niet van de banken. De salarissen van de steeds schaarsere werknemers? De investeringen in vernieuwingen? De kwaliteit van de zorg, van de kamers, of van het eten? Een maximum bedrag per cliënt? Of moeten we cliënten gaan weren via wachttijden, beperking van keuzes, verplichte mantelzorg, onderhoudsplicht voor ouders en kinderen. Ik mag hopen dat het SER-advies op méér gericht zal zijn dan op versimpelde vragen over hogere kosten. Het gaat hier fundamenteel over de houdbare kwaliteit van een solidaire samenleving. De AWBZ is de systeembank van zorgzaam Nederland.

Top