BLOG

Preventie loont, juist bij senioren!

Preventie loont, juist bij senioren!

De Tweede Kamer debatteerde op 5 maart met minister Schippers over de landelijke preventienota Gezondheid dichtbij. Zoals altijd wanneer het over preventie gaat, leek het debat op een Poolse Landdag.

Paard achter de wagen

Een gedegen debat over de probleemanalyse (Nederland scoort internationaal zeer laag op gebied van gezondheid en levensverwachting) en oplossingsmogelijkheden ontbrak, terwijl politici er wel altijd als de kippen bij zijn om de hoge levensverwachting als argument te gebruiken voor het langer doorwerken. We spannen al jaren het gezondheidspaard achter de wagen. Onze gezondheid is de laatste decennia bepaald niet meegestegen met de uitgaven.

Een aanfluiting is dat er tijdens het debat met geen woord gerept wordt over gezondheidsbevordering ouderen. Alsof er toch niets te verwachten valt van preventieve ouderenzorg. Kamerleden lijken te denken: waarom zouden we nog investeren in de gezondheid van ouderen. De zorgkosten worden volgens hen grotendeels veroorzaakt door de ouderen. Onze boodschap: “doe iets aan de voorkant”: gezondheidsklachten van ouderen zijn vaak vermijdbaar. De oplossingen zijn simpel en liggen binnen handbereik.

Gezondheidsproblemen ouderen zijn vaak vermijdbaar

Feit is dat duizenden ouderen in het ziekenhuis belanden vanwege slechte controle op medicijnen. Meer dan 60 procent van de oogaandoeningen onder ouderen vermijdbaar is, de gezondheidsschade door sigarettenroken met name doorwerkt in de hoge sterftecijfers onder ouderen, ouderen vaak zieker het ziekenhuis uitkomen dan ingaan, het alcoholgebruik onder gepensioneerden niet onderschat moet worden, de gevolgen van valincidenten zeer groot zijn en ga zo maar door.

De gezondheidswinst ligt voor het oprapen

De oplossingen zijn simpel, maar in het debat niets over het belang van jaarlijkse medicatiecheck van 65-plussers. Uit onderzoek in Groningen blijkt al dat het enorme besparingen oplevert (zowel in medicijngebruik als voorkoming van ziekenhuisopnames). Geen woord over de effectiviteit van valpreventieprogramma’s en screening van vermijdbare oogaandoeningen. Ook wacht de wijkverpleegkundige -oude stijl- een moeizame terugkeer.

Vroeger was alles beter!

We willen niet zeggen dat vroeger alles beter was, maar rond het midden van de twintigste eeuw was de levensverwachting in Nederland hoger dan waar ook ter wereld. De publieke gezondheidszorg stond op een hoog peil. Het was de tijd van de wijkverpleegster, die op de fiets langsreed. Volgens prof. dr. Mackenbach doet Nederland het niet geweldig in de bestrijding van vermijdbare aandoeningen en sterfte, maar ook met het aantal jaren dat mensen in goede gezondheid leven. Nederland raakt steeds verder achterop met zijn gezondheid.

Inzet derde generatie

Als de oplossingen niet van de politiek komen, laat ze dan alstublieft van de derde generatie zelf komen. Ouderenorganisaties dragen graag een steentje bij aan de gezondheidsbevordering van ouderen. We werken al samen in Publiek Private Samenwerking bijv. met bijvoorbeeld klinisch geriaters, GGD’s en oogartsen en verzorgen campagnes Beter Slapen, Beter Zien en Meer Bewegen. We hebben hiervoor alle ingrediënten voor gezondheidsbevordering ouderen in huis (dicht bij huis, inzet van vitale ouderen -vrijwilligers!- en laagdrempelig). Het is ons ook wel duidelijk dat grootschalige campagnes niet werken, maar gerichte voorlichting en vroegtijdige signalering werkt wel! Binnenkort leiden we ouderen op die op tournee gaan over voeding in relatie tot vitaminegebruik. Een gezondheidsboodschap van een oudere zelf, slaat aan!

Laten we met zijn allen voor zorgen dat Nederland weer kampioen worden op gebied van levensverwachting en gezondheid, ook in het belang van een toekomstbestendig Nederland.

Ellen Willemsen, beleidsadviseur Unie KBO
Wim van Minnen, directeur CSO

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Smits

20 maart 2012

Preventie bij ouderen loont zeker! Tegelijkertijd is het wel te begrijpen dat de politiek er niet aan wil: ze zijn gewoon niet overtuigd van de winst die er is te halen. Daarbij komt dat die winst in een andere portemonnee komt dan van degene die hem als eerste trok. Preventieve successen zijn bovendien nog vaak voor de korte termijn. En ik ben, als werknemer van een hogeschool, nog niet overtuigd van de preventiecompetenties van onze professionals. Dat alles vraagt om een integrale aanpak, we hebben er hier in de Windesheim-regio verschillende voorbeelden van (alcohol, vallen, overgewicht). En daar doen de toekomstige professionals natuurlijk aan mee.
Carolien Smits Lector Innoveren in de Ouderenzorg

Zwanikken -Leenders

20 maart 2012

Innoveren voor ouderen begint bij de jeugd .

Ben blij dat wijkverpleegkundige terugkomt ,ook voor de GGZ .

Heb de eerste fiets cadeau gegeven

Hofstee

20 maart 2012

Het is inderdaad onbegrijpelijk dat de politiek niet meer inzet op de kanteling van aanbod naar vraag/situatie. Daar zit zowel de preventie als de winst. Winst heel concreet in euro's maar ook in actief en gezond leven. Voor heel weinig geld kan de PFG (Proeftuin Farmacie Groningen) jaarlijks een check doen naar medicijngebruik. En met een klein beetje geld kunnen initiatieven als een Odensehuis en de inzet van alle kennis en ervaring van ouderen (van patiënten in het algemeen overigens ook) positief bijdragen aan actief en gezond leven. Niet de budgetten moeten sturend zijn. Dan gaat immers iedereen zich daarop richten met zowel het zorgaanbod als de zorgvraag. De reële situatie moet weer uitgangspunt worden. Dan maak je ouderen/patiënten weer actief. Dan gaat het weer om hun leven en hun verantwoordelijkheid!

Top