BLOG

Medisch specialist beste aandeelhouder ziekenhuis

Medisch specialist beste aandeelhouder ziekenhuis

Eeke van der Veen stelde onlangs in zijn blog dat het idee van winstuitkering in de zorg is verouderd. Een belangrijk argument voor Van der Veen is de gedachte dat alle ideeën over de toegevoegde waarde van het aandeelhouderschap uit de jaren negentig de revue passeren.

Daarnaast constateert hij in zijn blog dat de winstuitkering de eerste drie jaar met zodanige voorwaarden is omkleed dat het de vraag is of investeerders hierop in willen tekenen. Ook ziet hij nog wat beren op de weg bij de waardering en het feitelijk eigendom, maar dit lijken mij in de praktijk goed te tackelen problemen. Meer reëel is de angst voor investeerders met onduidelijke doelen, zoals vastgoedinvesteerders de farmaceutische industrie, financiële concerns en dan heeft hij het nog niet eens over “andere investeerders”.

Enige tijd terug debiteerde ik dat uit onderzoek is gebleken dat ziekenhuizen waar artsen in het bestuur zitten beter presteren. Voor u misschien een verrassing, voor mij niet. Uit eerdere studies is al lang gebleken dat een grotere betrokkenheid van specialisten bij de ziekenhuisorganisatie beter is. Combineer dit met onderzoek waaruit blijkt dat een bedrijf beter presteert indien de kernprofessionals aandeelhouder zijn en het ontwerp voor de ziekenhuisorganisatie 2.0 is geboren. De medisch specialist als aandeelhouder van het ziekenhuis.

Waarom de medisch specialist?

Om deze vraag te beantwoorden moet gekeken worden naar de belangrijkste doelen van de ziekenhuizen voor de komende jaren. Dat is in de eerste plaats een goede, liefst betere, kwaliteit medisch specialistische zorg. Om dit te bereiken is de input van de kernprofessionals van het ziekenhuis, de medisch specialisten, nodig. Zij moeten zorgen voor innovatie ter verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de zorg, zowel op organisatorisch als medisch inhoudelijk vlak. Daarnaast moet het ziekenhuis gaan renderen. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt gaat het in een markt niet zozeer om groei, maar om rendement. Ook bij gelijkblijvende omzet kan een organisatie beter renderen, door de juiste producten te leveren, tegen lagere kosten. Om zowel betere kwaliteit, innovatie en rendement voor elkaar te krijgen moeten er duidelijke keuzen gemaakt worden: welke zorg doen we wel en, nog belangrijker, wat doen we niet? Waar zijn we goed in? Waarin gaan we investeren?

Indien een medisch specialist aandeelhouder zou zijn van zijn eigen ziekenhuis, dan verdwijnen de schotten tussen de maatschappen en tussen de maatschappen en het ziekenhuis. De zo broodnodige keuzen zullen dan ook sneller kunnen worden gemaakt en door medisch specialisten breder worden gedragen. Het belang van de maatschap is namelijk versmolten met het belang van het ziekenhuis.

Wat is het resultaat?

Uiteindelijk zal dit leiden tot een ziekenhuis waar veilige en goede kwaliteit zorg wordt geleverd tegen een lagere prijs. De specialisten en het overige personeel werken graag in deze innovatieve en betrokken omgeving. Er is dan ook een sterke positie op de arbeidsmarkt.

Terugkijkend naar de bezwaren van Eeke van der Veen tegen het aandeelhouderschap van het ziekenhuis, zie ik bij de medisch specialist als aandeelhouder geen problemen. In de eerste plaats is er geen probleem met de voorwaarden voor winstuitkering in de eerste 3 jaar. Het zijn mensen die vaak jaren verbonden zijn aan een ziekenhuis en helemaal niet uit zijn op korte termijn gewin. En voor wat betreft de praktische problemen ten aanzien van de waardering en het eigendom van het ziekenhuis kunnen deze goed worden getackeld. De angst van Van der Veen voor investeerders met een onduidelijke agenda speelt bij medisch specialisten geen rol. Hun eerste focus ligt daar waar die hoort, bij de patiënt.

Congres en debat

Binnenkort organiseer ik dan ook een congres over dit onderwerp. Ik hoop dat Eeke van der Veen zich ook opgeeft. Dat kan via www.meeting2inspire.nl

Peter Paul van Benthem

9 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

28 maart 2012

Ik weet niet of MS de beste aandeelhouders zijn, maar het zijn wel de enige mogelijke zonder een faillissement. De MS zullen niet akkoord gaan met andere aandeelhouders, en andere aandeelhouders zullen niet akkoord gaan met de huidige macht van de MS in het ziekenhuis.

ANH Jansen

28 maart 2012

En of de ziekenhuizen waar de medisch specialisten eigenaar van zijn beter presteren. De voorbeelden uit de USA zijn sprekend: Cleveland Clinic en Mayo Clinic zijn beiden te beschouwen als groepspraktijken. Beiden zijn eigendom van de medisch specialisten en worden gerund door de medisch specialisten. Beide ziekenhuisorganisaties behoren tot de top van de wereld.

En alle prestaties staan open en bloot op het net. Laat zien wat je presteert en de klanten komen van over de hele wereld naar je toe.

Of is dat niet de bedoeling van VWS?

Schouten

29 maart 2012

Waarom alleen de artsen/specialisten laten meebesturen is niet erg sterk onderbouwd en borduurt verder op de traditionele hiërarchische machtsverhoudingen in ziekenhuizen.

Zorgverlening is nog altijd teamwerk, waarom mag dan alleen de arts besturen. Het zou juist goed zijn als er ook een verpleegkundige met de juiste competenties (wat voor alle bestuurders geld!), iemand van de facilitaire dienstverlening en een vertegenwoordiger met een lab achtergrond in het bestuur vertegenwoordigd is.

Het gaat niet zo zeer om de arts op zich, maar meer om mensen die de praktijk ook van binnen kennen en weten wat valkuilen zijn/wat er speelt op de werkvloer.
Ook is dit helemaal niet iets specifieks voor de zorg, bestuurders die niets van het primaire proces en de organisatiecultuur weten ziet men in het bedrijfsleven en ook bij de overheid.

Frank Conijn

29 maart 2012

Specialisten die zelf een ziekenhuis beginnen en zodoende grootaandeelhouder worden, dat kun je toch moeilijk bij wet verbieden, als je dat al zou willen.

Maar hoe moet ik het zien dat specialisten grootaandeelhouder van de ziekenhuizen worden waarin ze nu in werken? Dat hen die aandelen cadeau gedaan worden? Het lijkt mij namelijk dat specialisten niet dermate vermogend zijn dat ze met hun relatief kleine clubje meer dan 50% van de aandelen kunnen kopen, dus hoe komen ze aan die aandelen?

Verder deel ik de zorg van Eeke van der Veen qua waardevaststelling van de aandelen en wie de opbrengst krijgt. Ik ben niet tegen private ondernemers in de zorg, in het geheel niet, maar de omzetting van met gemeenschapsgeld gevormde ziekenhuizen naar private ondernemingen, daarbij moet je wel heel goed weten wat je doet.

ANH Jansen

29 maart 2012

Lessen van de twee grootste groepspraktijken in de USA is hard: de medisch specialisten moeten eigenaar zijn, met zijn allen van het ziekenhuis. Inclusief het vastgoed.

Dat zet druk op de medisch specialisten om zakelijk om te springen met de middelen. En dan nog is het geen garantie voor succes. Beide groepspraktijken geven aan dat het succes is gekomen en blijft komen door de bedrijfscultuur bij beide praktijken. Je moet er wel wat voor doen. Mayo Clinic en Cleveland Clinic zien het dan ook als een uitdaging om ook de meest kwestbare en instabiele patiënten op te nemen, al kost dat hen een positie op de ranglijst. Je moet het wel verkopen. Weglopen voor je beroep is geen optie.

Dat kan wel gebeuren als de belangen uit elkaar worden gehaald. Vandaar het advies van de directies van beide groepspraktijken: neem het heft in eigen handen.

Bolle

29 maart 2012

Met verbazing lees ik in de blog van Van Benthem dat de kernprofessionals in het ziekenhuis de medisch specialisten zijn. Heeft u enig idee wie er dag en nacht, 24 uur per dag, 7 dagen per week aan het bed van de patiënt staan? De verpleegkundigen!
Kernprofessionals dat zijn de artsen en verpleegkundigen samen.

Harko

30 maart 2012

Eens met een aantal reacties. Als je zou willen dat medewerkers van een ziekenhuis ook aandeelhouder worden, dan niet uitsluitend de medisch specialisten, maar alle medewerkers.
Ben wel benieuwd waar het idee vandaan komt dat medisch specialisten de beste aandeelhouders zouden zijn. Lees in het artikel geen enkel overtuigend argument.

Een veel betere oplossing om de schotten in een ziekenhuis op te heffen en de echte macht weer daar te krijgen waar deze hoort (bij het bestuur) is het opheffen van de maatschappen. Iedereen in loondienst!

De maatschap constructie is mijns inziens een instituut vanuit het verleden. Met ondernemen heeft het niets te maken, ondernemersrisico lopen de specialisten niet want hun markt is beschermd met toetredingsdrempels.
Door iedereen in loondienst te nemen verdwijnt de productieprikkel voor een deel, waardoor medici weer kritisch kunnen gaan kijken naar nut en noodzaak van behandelingen in plaats van uitsluitend gedreven te worden door volume (= inkomen)

ce jansen

1 april 2012

Ook iets voor de ""intensieve menshouderij"" wat verpleeghuizen tegenwoordig zijn. Daar zit geen enkele kernprofessional in het bestuur of management.

Mavo, 3 danslessen en een LOI cursus gezondheidszorg management zijn al voldoende om directeur te worden.

FOHUBOjLaLLjHC

17 april 2012

Hi Lynn,the modern look we don't larely get because we kept is as simple as possible in WordPress. Our designers are currently working on a new modern logo. The grantma will still be involved. OMA means grantma in Dutch The content, inf0 TIPS links, are offcourse the most important thing. Our focus will stay on that. Graphics and design is nice but good content and help is what we want to share with everybody.Kind regards,grantma (OMA Hans)

Top