BLOG

De ouderenzorg mist iets, maar wat?

De ouderenzorg mist iets, maar wat?

Kent u dat? U heeft alle ingrediënten in huis gehaald voor een heerlijk stoofpotje. Volgens beproefd recept van een bekende TV-kok heeft u deze gesneden, gemengd, geroerd. Toch is de ‘lepeltest’ teleurstellend: uw stoofpot is lang niet zo smakelijk als deze eruit ziet in de pan. Er ontbreekt iets, maar wat? Dit gevoel heb ik heel vaak over de Nederlandse ouderenzorg.

Investeringen

Er is allerlei nieuws te melden over de ouderenzorg. Zo wordt er geïnvesteerd in de ouderenzorg. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten liet recent nog weten dat veel zorginstellingen aanspraak maken op de beschikbare overheidsgelden (voor 12.000 extra fte in de langdurige intramurale zorg) met plannen om extra personeel op te leiden en vervolgens in te zetten. Er zou dus meer ruimte moeten komen voor zorgprofessionals om betere zorg te leveren aan kwetsbare groepen. De instroom in de opleiding Verpleegkunde, zowel op mbo-(+6 procent  in 2010) als op hbo-niveau (+10 procent in 2010) groeit. Bovengenoemde plannen maken het dan ook mogelijk om extra mensen in opleiding in de ouderenzorg aan te nemen.

Kwaliteit verbeteren

Op basis van allerlei onderzoeken, waaronder recent nog van het NIVEL, is nu heel duidelijk dat goede ouderenzorg meer is dan voldoende handen aan het bed. Naast voldoende medewerkers is variatie in opleidingsniveaus en vaardigheden nodig. Ook de ‘werkomgeving’ is een niet te verwaarlozen factor voor een goede kwaliteit van zorg. In programma’s als In voor Zorg! en Excellente Zorg (vanuit V&VN) wordt dit al uitgewerkt. En de proeftuinen Excellente Ouderenzorg laten zien dat er momenteel echt door een andere bril naar deze sector gekeken wordt.

Politieke aandacht

Er is veel (ook politieke) aandacht voor de ouderenzorg en dat is wel eens anders geweest! De staatssecretaris heeft onlangs nog laten weten dat zij concrete activiteiten ontwikkelt om meer verpleegkundigen aan te trekken in de ouderenzorg. Zo wordt er gewerkt aan de rol van de wijkverpleegkundige als zichtbare schakel in de wijk en aan de inzet van de verpleegkundige gerontologie en geriatrie in de ouderenzorg. Ook investeringen in het regionale arbeidsmarktbeleid om huidige medewerkers te behouden en initiatieven om nieuwe groepen instromers te trekken moeten op termijn ook hun vruchten gaan afwerpen.

Ontbrekende schakel

En toch…… de ouderenzorg is nog niet wat deze zou kunnen en moeten zijn. Ik wens patiënten en bewoners, zorgverleners en familie van harte toe dat we het ontbrekende ingrediënt vinden. Eigenlijk wens ik het iedereen toe, we worden tenslotte allemaal een keer oud en afhankelijk van de zorg van anderen. Wie het recept compleet heeft, mag het zeggen!

Marian Kaljouw
Voorzitter V&VN

6 Reacties

om een reactie achter te laten

van der Velden

1 april 2012

Beste Marian,

Om jouw analogie met een goed bereide stoofpot recht te doen ben ik waarschijnlijk te weinig kok. Ik weet wel dat aandacht genieten van een maaltijd er heel veel goeds in naar boven kan brengen. Ook de juiste combinatie met iets te drinken erbij kan de beleving van het eten intensiveren. Om te denken in recepten zou, ik durf in deze tijd het woord 'zout' niet in de mond te nemen, een bepaald kruid of een klein beetje suiker nog wonderen aan de smaak kunnen verrichten. Ook de zorgvuldige selectie van alle ingredienten, bijvoorbeeld biologisch, kan aan de smaak en structuur heel veel verbeteren (PG bewoners gaan hierdoor aantoonbaar beter eten).

Maar hoewel ik liefhebber ben van lekker eten en gezellig samen koken ben ik geen kok. In mijn praktijk van communicatieadviseur kom ik de ouderenzorg dagelijks tegen. Wat wij aan de receptuur van ouderenzorg verbeteren is de smaakversterking van wat er al uitstekend
verloopt binnen een organisatie. Wij vinden, samen met de medewerkers van ouderenzorgorganisaties, de pareltjes in het functioneren, hoe klein ook. Door die beter zichtbaar te maken laten we het DNA van de eigen organisatie zien. Dat wordt onmiddelijk herkend door de medewerkers en door de ouderen. Door hier aandacht aan te geven groeit dit. Voor dat je het weet ben je het onderscheidend vermogen van een ouderenzorgorganisatie aan het definieren. Niet top down maar bottom up.
Vreemd genoeg zijn het altijd heel kleine dingen (een beetje zure dragon of een scheutje tijmazijn) die grote effecten teweeg kunnen brengen.

Daar wil ik je bij gelegenheid graag meer over vertellen. Pieter-Marijn van der Velden

ce jansen

1 april 2012

Helaas, met deze stoofpot zal het nooit wat worden. Er is te lang gewikt en gewogen waardoor de inhoud is gaan rotten en als verloren mag worden beschouwd.

Er moet een geheel nieuwe stoofpot komen. Deze keer met de bewoner, patient of client echt centraal. Deze betaalt immers de zorg ook. Weg met nutteloze regelgeving of administratieve lasten. Wat heeft de patient nu echt nodig en hoe passen we regelgeving en administratie hierop aan. Zonder regels kan het natuurlijk ook niet.

En tegen de bureaucraten zou ik zeggen; het kan echt wel als de wil en durf er maar voor is!

Hartman

2 april 2012

Wat jammer dat dit recept van Marian een wat zurige bijsmaak heeft. Met de ouderenzorg moet op de een of andere manier altijd wel iets mis zijn. En als er de laatste jaren positieve ontwikkelingen te melden zijn, worden ze toch automatisch in twijfel getrokken, oftewel voorzien van een bitter smaakje. Om toch maar weer een poging te doen de smaak te neutraliseren verwijs ik naar onze succesvolle campagne "Zorg voor een ervaring rijker", waar onze Zorggroep Apeldoorn en omstreken een bijzondere en succesvolle inspanning doet om jonge mensen te interesseren voor het werken in de ouderenzorg. Dit artikel is vorige week door mij geschreven voor managementsite.nl en is hieronder te vinden. Na lezing ervan krijg je m.i. de volgende nasmaak: nieuw smaakje, beetje exotisch, energierijk, aromatisch, en vooral: onze clienten vinden het heel erg lekker!

Zorg after School: de bijbaan met toekomst
Door :
Janny Hartman, Hoofd P&O Zorggroep Apeldoorn en omstreken
Zorggroep Apeldoorn en omstreken is eind februari gestart met een unieke campagne in de ouderenzorg. De campagne “Zorg voor een ervaring rijker” is tot stand gekomen in het najaar van 2011, toen we plannen maakten voor de besteding van de extra intensiveringsmiddelen in de langdurige zorg. Deze bestedingen zouden volgens het kabinet moeten leiden tot een kwaliteitsimpuls in de langdurige zorg. Deze gelden kunnen onder andere besteed worden aan: het aanstellen van meer verzorgenden/verpleegkundigen; het realiseren van opleidingen die de kwaliteit van zorg verhogen; en last but not least: de zorg aantrekkelijker te maken voor jongeren zodat er meer jongeren een opleiding in de zorg zullen gaan kiezen.
Dit laatste criterium sprak onze organisatie erg aan. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid maakt dat we zoveel mogelijk jongeren willen interesseren voor een baan in de zorg. De vergrijzing maakt dat er veel meer zorgverleners gevraagd zullen worden (in welke setting dan ook), terwijl tegelijkertijd ontgroening aan de orde is. Daarnaast is het imago van de zorg, en zeker dat van de ouderenzorg, niet erg positief. En dat is bijzonder jammer omdat het werken in deze sector een geweldige uitdaging is en iedere dag zinvol werk biedt aan honderdduizenden werknemers.
Zelf laten kijken en werken
Van groot belang is het om jongeren binnen onze organisatie te laten kijken en werken. Zo kunnen ze zelf een beeld vormen van het werken in de ouderenzorg. Dit faciliteren wij met onze campagne “Zorg voor een ervaring rijker”. Het unieke aan de campagne is dat scholieren van 16 en 17 jaar (ZaS-ers) ingezet worden voor werkzaamheden die geen zorgtaken bevatten. Ze werken tussen 17.00-20.00 uur, circa 2 avonden per week. Een echte bijbaan dus. De ZaS gaat samen met de cliënten tafels dekken voor het avondeten waarna ze samen eten. Na het eten ruimen ze de tafels af en gaan dan een spelletje doen, buiten wandelen met een client, samen praten over vroeger en nu, alles wat onze clienten maar leuk vinden aan activiteiten (en wat mogelijk is binnen de tijd). Samengevat: meer rust, gezelligheid en aandacht voor de client. Op deze manier leren de scholieren de ouderenzorg van binnenuit kennen.Positieve ervaring
Het idee om dit te gaan doen is ontstaan doordat een leidinggevende in de zomer van 2011 een paar jongeren op deze manier heeft ingezet op haar verpleegafdeling. Deze positieve ervaring heeft ze doorgegeven aan haar locatiemanager, die het nu als kans ziet voor de gehele organisatie. Vanuit HR is dit idee opgepakt en uitgewerkt met de PR en communicatieafdeling tot de succesvolle campagne die het nu geworden is.
Voordelen
Deze campagne kent alleen maar voordelen. Voordelen voor de cliënten zoals extra aandacht, andere ´praat´ en een andere sfeer doordat er iedere dag jonge mensen op de afdeling komen, gezelligheid aan tafel en daarna bij activiteiten.
Voordelen voor de medewerkers zoals extra handen tijdens de drukke periode van de avondmaaltijd, zodat de vaste medewerkers zich gerichter op de zorgkunnen concentreren.
Voordelen voor de scholieren zoals een goed salaris met toeslagen in het weekend, een veel leukere bijbaan dan vakken vullen, ideale werktijden, en natuurlijk een onvergetelijke ervaring en de kans om uit te proberen of een loopbaan in de zorg misschien iets voor hen is.
Nog geen keuze gemaakt
We richten ons op scholieren van 16 of 17 jaar. Scholieren van deze leeftijd hebben vaak nog geen echte keuze gemaakt voor een beroep later. Door bij ons te werken kunnen ze uitproberen of een baan of opleiding in de zorg iets voor hen is. Wij doen hiermee een serieuze poging om de beroepskeuze van jonge mensen te beïnvloeden.
Doelstelling van de campagne: Uiterlijk per 1 juni 2012 is iedere dag op elke huiskamer binnen Zorggroep Apeldoorn en omstreken een scholier van 16 of 17 jaar aan het werk tussen 17.00-20.00 uur. Dat betekent dat we circa 200 scholieren zouden moeten aantrekken.
Meer dan succesvol
De campagne is meer dan succesvol gebleken. Na 4 dagen waren er al 80 geïnteresseerden en dat bleef maar doorlopen. Op dit moment, 27 maart 2012, zijn er 193 scholieren aangenomen. Onze doelstelling is nu al bereikt.
Een onverwachte maar zeer interessante bijkomstigheid bij deze actie is het aantal jongens dat gesolliciteerd heeft. Ongeveer 20% van de sollicitanten zijn jongens. Dit is heel bijzonder omdat de interesse van jongens voor de ouderenzorg tot op heden zeer laag is. We hopen dat deze actie er mede voor zorgt dat de instroom van jongens in opleidingen in de (ouderen-)zorg vergroot wordt.
We zijn van plan de jongeren een tijdlang te volgen om te kunnen zien of deze bijbaan in de zorg echt van invloed is geweest op hun uiteindelijke beroepskeuze. Misschien is er een student Personeel & Arbeid geinteresseerd om ons hierbij te ondersteunen.
Campagnesite en social media
De campagne is interessant op vele fronten. We werken met een campagnesite waarop de scholieren kunnen solliciteren. Na hun solliciatie via de site, nodigen we hen uit voor een informatieavond, waar ze informatie krijgen over het werken als ZaS. De selectie van scholieren wordt ook op deze informatieavond gedaan door afdelingscoördinatoren en PenO verzorgt direct de aanstelling. Zo kunnen de Zas-ers in principe de volgende dag al aan het werk. Ook maken we voor het eerst gebruik van sociale media. We zijn gestart met een Facebookpagina waar scholieren, medewerkers en wijzelf ervaringen over het werken als/met Zas-ers op kunnen delen. Zo kunnen jongeren elkaar vertellen over hun ervaringen en het omgaan met ouderen.
Een geweldige campagne, ondersteund door een uitstekend mediaburo, enorme inzet van de medewerkers intern, goede samenwerking tussen lijn en staf, en heel enthousiaste scholieren maakt dit allemaal mogelijk. Neem een kijkje op : www.helpenindezorg.nl of www.facebook.com/helpenindezorg

Zwanikken -Leenders

2 april 2012

Goede morgen allemaal,

Managers uiten hun waardering niet.

Dit is er aan de hand in de OUDEREN zorg,

IK zie ze wel, erg veel, geweldige jongen mensen,met hart en ziel werken ze in ,bij voor,en met ouderen.

Waardering begint met de mensen kennen,met naam, en , zien wat ze doen , niet op papier maar ,gewoon in het ECHT.
Een paasei brengen op eerste paasdag voor diegene die werken , kost niets , moeite , maar vooral van de stoel af komen .

Mensen doen niet wat je zegt maar wat je doet .

Van Doorn

2 april 2012

Een compleet recept bestaat niet. Smaken verschillen, zo is het ook met ouderenzorg. Er is diversiteit aan het ontstaan, samenredzaamheid krijgt aandacht, participatieve zorg begint te ontluiken, zelfredzaamheid naar vermogen geeft velen vleugels. Met professionals die mee denken, mee gaan praten en met bewoners en sociale netwerken die de dialoog aangaan.
Er is veel dynamiek, er is groei.

Met Andere handen zetten we in op het bevorderen van veranderkracht vanuit de uitvoerende handen om in dialoog met de zorgvrager en de familie samen tot het gewenste recept te komen.. Van simpele afhaalmaaltijden (die ook heel lekker kunnen zijn!) tot aan culimaire hoogstandjes. Meedoen? Mail me of maak uw belangstelling kenbaar via Casemanagement Groep.

van de Lisdonk

2 april 2012

Geachte mevrouw Kaljouw, ik waardeer uw poging om ideëen los te maken voor kwaliteitsverbetering in de ouderenzorg. Wat mij raakt is uw timing: Managers zouden hun medewerkers te weinig waarderen, waardoor medewerkers ongemotiveerd raken. Dit bericht in combinatie met uw falende lepeltest is de zoveelste negatieve uiting over de ouderenzorg. U wilt weten wat zou helpen om de ouderenzorg op smaak te brengen? Waardering voor de medewerker is het antwoord. Eet u smakelijk! Vriendelijke groet, Marieke van de Lisdonk, coach en trainer in de ouderenzorg.

Top