BLOG

Laten we noodfonds voor psychiaters instellen

Laten we noodfonds voor psychiaters instellen

Wanneer zorgverzekeraars het werk van verpleegkundigen gaan toewijzen aan de psychiaters ontstaat een bizarre situatie. Hoe is het mogelijk dat een zorgverzekeraar de betaling aan een specifieke stichting stopzet omdat de zorg niet werd verleend door een geregistreerde psychiater maar door een verpleegkundige, omdat de verpleegkundige een niet-gekwalificeerde hulpverlener zou zijn?

Op dit moment bieden BIG-geregistreerde verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen in de GGZ professionele en hoogwaardige psychische zorg aan patiënten. Verpleegkundig specialisten zijn hiertoe zelfstandig bevoegd en mogen en kunnen optreden als hoofdbehandelaar, wat ook gebeurt in de praktijk. Ook de verpleegkundigen in de GGZ zijn bekwaam en bevoegd om psychische zorg te verlenen en voorbehouden handelingen uit te voeren. Beide groepen verpleegkundigen staan geregistreerd, zowel in de wet BIG, artikel 14 respectievelijk 3, als in het beroepsregister van de beroepsgroep.

Vreemde gang van zaken

Hoe is het dan toch mogelijk dat een zorgverzekeraar - CZ in dit geval- de betaling aan een specifieke stichting stopzet omdat de zorg niet werd verleend door een geregistreerde psychiater maar door een verpleegkundige, omdat... de verpleegkundige een niet-gekwalificeerde hulpverlener zou zijn? Ook branche-organisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) kampt met een informatieachterstand, bleek uit een consultatiebijeenkomst bij de NZa. ZN zette zelfs vraagtekens bij de zelfstandige bevoegdheid van de verpleegkundig specialist. Een vreemde gang van zaken als je bedenkt dat de zorgverzekeraars en koepel ZN deze ontwikkeling juist stimuleren in de somatische zorg.

Zorgen om zorgverzekeraars

Als dit voorbeeld exemplarisch zou zijn voor het kennisniveau van onze zorgverzekeraars, dan moeten we ons toch echt zorgen gaan maken. Juist in de GGZ is taakherschikking al jaren geleden ingezet en met ingang van 1 januari 2012 wettelijk geregeld. Bovendien mag iedere BIG-geregistreerde zorgverlener die vermeld staat in de CONO-structuur een DBC openen. Hier zouden zorgverzekeraars dus op moeten inzetten, in plaats van frustreren en stagneren.

Uit gezichtsveld

In de GGZ moet in de komende jaren ontzettend veel veranderen. Er zal een grote verschuiving plaatsvinden naar de eerste lijn. Veel meer zullen patiëntengroepen die nu nog institutioneel behandeld worden buiten de muren van deze instituties zorg vragen, dit gebeurt inmiddels al. Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten spelen hier een ontzettend belangrijke rol, zonder hen kunnen we in Nederland de noodzakelijke zorg absoluut niet bieden. De patiëntengroep waarover we praten is bovendien een ontzettend kwetsbare groep die gemakkelijk uit het gezichtveld verdwijnt met alle gevolgen van dien. Hier moeten dus goed opgeleide professionals worden ingezet om zicht te houden op de omvang, de problematiek, de zorgvraag en de noodzaak tot behandelen en om te begeleiden en te ondersteunen.

Bizar

Gelukkig trekken de verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in de GGZ zich niets aan van de onwetendheid van ZN en CZ, zij doen gewoon hun werk en dat doen ze goed. Maar, wanneer zorgverzekeraars het werk van verpleegkundigen gaan toewijzen aan de psychiaters ontstaat natuurlijk een bizarre situatie. Dit behoeft in zorgland geen enkele uitleg, het spreekt voor zich! Waarom we dit dan wel aan ZN en CZ moeten uitleggen is zorgelijk, ik stel voor dat we een noodfonds in het leven roepen! Een noodfonds voor de psychiaters natuurlijk, want onze salarissen liggen iets lager.

Marian Kaljouw
voorzitter V&VN

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Van Oosterhout

25 mei 2012

Het artikel van Marian Kaljouw maakt duidelijk dat een genuanceerde discussie over de inzet van zorgpersoneel met verschillende kwalificaties snel moet worden gevoerd. CZ voelt hier een sterke verantwoordelijkheid in. Taakdifferentiatie staat voor CZ echter níet gelijk aan ongedifferentieerde delegatie van taken en verantwoordelijkheden. Elke zorgmedewerker heeft zijn eigen verantwoordelijkheid in het totale zorgproces rond de zorgvraag van de patient.

In de door mevrouw Kaljouw genoemde casus betreft het verzekerden met een complex psychiatrisch ziektebeeld; reden waarom zij zich wenden tot een gespecialiseerde aanbieder voor GGZ. Betrokkenheid van een gespecialiseerde professional bij de behandeling van deze complexe zorgvraag is aangewezen. In het vonnis rond Europsyche heeft de rechter dat als doorslaggevend argument aanvaard en CZ daarom in het gelijk gesteld. Het is echter niet zo, en dat impliceert CZ ook niet, dat de psychiater de totale behandeling voor zijn rekening neemt. De inzet van onder meer verpleegkundigen is essentieel en wordt breed binnen de GGZ onderkend in het bereiken van een doeltreffend maar ook doelmatig behandelresultaat. De bedragen die CZ en andere zorgverzekeraars voor deze 2e lijnszorg ontvangen, suggereren echter wél een betrokkenheid van een specialist als psychiater of klinisch psycholoog.

De uitdagingen in de zorg zijn wat CZ betreft te groot om deze discussies niet met elkaar aan te gaan. We hebben -letterlijk- iedere betrokkene nodig om de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg ook in de toekomst te waarborgen. Daarom moeten we zoeken naar verbindingen en ons niet focussen op niet bestaande controverses. CZ nodigt de V&VN daar graag op korte termijn voor uit.

Rens van Oosterhout
manager GGZ, CZ

G. Zwartjes

25 mei 2012

Ondanks het feit dat ik ook zo mijn vraagtekens heb bij de acties van de zorgverzekeraars, moet ik het CZ hier toch in gelijk geven.
Als ik het goed heb begrepen werkten bij Europsyche diverse, ook niet bevoegde, zelfstandige behandelaren die via Europsyche hun declaratie indienden bij de zorgverzekeraar.
Hoewel Europsyche claimde dat er wel degelijk supervisie en toezicht was op deze afzonderlijke zelfstandige praktijken, kunnen hier toch ook vraagtekens bij worden gesteld.
Ik ben directeur van een 2e lijns instelling (TilburgMentaal) waarin verpleegkundigen uitstekend werk doen, met deze wetenschap ook gecontracteerd door CZ, maar wel onder directe supervisie van psychiaters. Zo is (of hoort) dit ook in andere 2e lijns instellingen geregeld (te zijn). De constructie van Europsych is commercieel aantrekkelijk, maar bevordert oneerlijke concurrentie binnen de 2e lijns zorg.

Anoniem

29 mei 2012


Het stuk in de Volkskrant van zaterdag 5 mei " Alternatieve hulpverleners kunnen psychische hulp te gemakkelijk declareren " zat vol met onjuiste conclusies.

Zeer teleurstellend en beangstigend dat veel mensen zich een mening vormen, terwijl ze helemaal niet goed op de hoogte zijn.
Hoezo word ik als SPV-er/ BIG geregistreerd, werkend in de 2de lijn GGz., opeens weggezet als alternatief therapeut?
De 2de lijn zorg is explosief gegroeid.
Ja, logisch toch als de 1ste lijn zo is afgekalfd dat je na 5 gesprekken wel naar de 2de lijn moet gaan als je nog steeds veel klachten hebt.
Hoge kosten komen door het idiote declaratiesysteem met tranches die naar een dubbel tarief doorschieten, omdat je over een bepaalde minuten aantal heen gaat.
Beiden niet bedacht door de GGz. professionals in de zorg, maar door de politiek en de verzekeraars te samen die er nu schande over spreken.

Ook word ik pas na sluiting van een DBC betaald, soms dus pas na 1 jaar behandeling te hebben gegeven.
Nu keren verzekeraars waaronder CZ mij niet uit sinds begin dit jaar.
Dat betekent dus uitrekenen.......16 maanden geen inkomen voor wél geleverde zorg.

Dit vind ik nou een schande.

tovileon de gestoorde

4 augustus 2012

Ik vind het vreemd dat ik geen uitgebreide specificatie krijg over de zorgkosten die bij de zorgverzekering wordt gedeclareerd.

Top