BLOG

Verspilling in de zorg

Verspilling in de zorg

De verkiezingen komen er aan en dus is de zorg is weer een van de cruciale thema’s. Naast alle onderwerpen en ideeën over zorgpakket, al dan niet eigen bijdragen, spreiding en concentratie, zorgsparen, budgetteren, wachtlijsten is er recent een nieuw thema aan toegevoegd: het tegengaan van verspilling.

Booz&co bracht onder inspiratie van Ab Klink het rapport Kwaliteit als medicijn uit. Kernboodschap is dat de tijd nu is aangebroken om juist hogere prijzen te betalen voor betere zorg en minder zorg. Concurrentie op zorgverbetering naast concurrentie op prijs.

Betalen voor resultaat

Het vereist nogal een omslag in het denken. Niet betalen voor volume, maar voor resultaat, met drie pijlers die dan zullen leiden tot betere en minder onnodige zorg: het verminderen van overbehandeling en praktijkvariatie, patiënten beter in staat stellen om mee te beslissen bij medische keuzes en een betere organisatie van eerste lijn en begeleiding van chronisch zieken.

Verminderen van verspilling

Het verminderen van verspilling is nog om een andere reden een interessant thema. Na de bestuurlijke convenanten, waarin overheid en brancheorganisaties zich gezamenlijk verantwoordelijk maakten voor de beheersing van de zorgkosten, wordt die verantwoordelijkheid voor een betaalbare zorg in de toekomst nu ook persoonlijker.

Voor de arts die nu vooral een volumeprikkel heeft, voor de patiënt die zich meer bewust zou moeten zijn van de gevolgen van zijn of haar zorgkeuze, voor de zorgverzekeraars die hun inkoopfunctie op een andere leest moeten schoeien en voor de zorginstellingen die zwarte cijfers moeten gaan schrijven bij een lager volume. Dat is nogal een ander businessmodel om het met een understatement te zeggen 

Volumejagen

Waarom is deze benadering het waard om in de praktijk te brengen? Als je luistert naar wat veel professionals echt willen en waar zij hun arbeidssatisfactie aan ontlenen dan willen veel artsen van het volumejagen af. Als je kijkt naar de praktijkvariatie en naar de ervaringen van patiënten, dan is er inderdaad een issue met overbehandeling. En als je luistert naar de ervaringen met de zorginkoop door verzekeraars, dan kan de ingeslagen weg nog naar inkopen op basis van kwaliteit nog wel een tandje hoger en harder.

Het zou toch mooi zijn als een aantal artsen, zorginstellingen en zorgverzekeraars dit gewoon eens gaan doen.

Martin van Rijn

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Zwanikken -Leenders

14 augustus 2012

Wie van de opgenomen chronische patiënten ,en personeel, krijgt vandaag,met dit prachtig weer ,zomaar, een lekkere ijsco!

Vermindering van verspilling ,een dag congres van 1990 euro.

Ook veel verpleegkundige willen af van VOLUME jagen .

Wim van der Meeren

14 augustus 2012

De analyse van Ab Klink deel ik absoluut: voor overbehandeling geldt: "baat het niet, het schaadt altijd".
De "steen der wijzen" voor de oplossing van het probleem , hebben we echter nog niet gevonden.
Positieve elementen zijn de passie van veel professionals en de grote voordelen van echte betrokkenheid van patiënten.
De weerstand van individuele ziekenhuizen blijkt in de dagelijkse praktijk van het onderhandelen groot. Er wordt geroepen dat verzekeraars moeten inkopen op kwaliteit. Ieder ziekenhuis meent zelf echt heel goed te zijn en echt inzicht in kwaliteit is groeiende, maar is er nog onvoldoende.
Continuïteit van het eigen ziekenhuis staat voorop. Begrijpelijk, maar wel lastig.
Het belangrijke vraagstuk van het maatschappelijk verantwoord organiseren van creatieve destructie is nog niet geregeld.
Hoe voorkomen we dat het blijft lijken op de vereniging van kalkoenen, die wordt verzocht een belangrijke bijdrage aan het kerstmaal te geven?
CZ werkt er op allerlei manieren aan. Vooruitgang bij zo'n complex vraagstuk vereist samenwerking met de aanbieders. Die komt steeds weer onder druk als het moeilijk wordt. Het stellen van posterioriteiten lijkt voor ziekenhuisbestuurders nog steeds suïcidaal.

Anoniem

14 augustus 2012

Ik zou graag lezen over verspilling in het pensioenbeheer, in plaats van de zorg. Hoe is het mogelijk dat mijn pensioen steeds minder waard wordt en dat de man die daar verantwoordelijk voor is blijft schrijven over geheel andere onderwerpen?

Schulte

14 augustus 2012

Misschien moet Van Rijn een blog wijden aan zijn plannen om de beheerskosten van de pensioenen die hij beheert terug te brengen. Een reductie van 20 procent is haalbaar zonder op kwaliteit in te leveren, maar een reductie van 50 procent is wat de klanten willen. En dat lijkt heel goed mogelijk.

Jaap van den Heuvel

14 augustus 2012

Het "volumejagen" komt uitsluitend door het financieringssysteem van de zorg. Dus weg met dat systeem. En betalen voor kwaliteit lijkt me ook een geweldig idee. Als de nieuwe regering dat nu eens regelt, dan hebben we misschien helemaal geen verzekeraars meer nodig.

ANH Jansen

14 augustus 2012

''De Vereniging van Kalkoenen is gevraagd om een bijdrage te leveren voor het Kersmaal.''

En dat zegt CZ Directeur vd Meeren.

Binnen de Vereniging van Kalkoenen is de competitie onderverdeeld in verschillende klassen en divisies.

De Eredivisie van Kalkoenen is beperkt gehouden; geen rechterrijtje. Veel te lastig. Met 4 en een paar kleinere kalkoenen is een linkerrijtje net zo leuk. Het gaat immers om de knikkers en niet om het spel bij deze Kalkoenen.

De Kalkoenen van de Eredivisie zitten inmiddels op een legsel van 12 miljard eieren en jaarlijks komen er 2.5 miljard bij. Allemaal dode eieren. Er komt niets uit. Als oplossing kunnen deze Kalkoenen niets anders bedenken dan nog meer eieren te leggen, nu tegen betere kwaliteit. Dan moet er toch wat uitkomen?

De oplossing van de Minister om de Vereniging van Kalkoenen te dwingen tot het nemen van een beslissing is het afschieten van een aantal kalkoenen middels een generiek hagelschot mbv het MBI. Het doorladen van het MBI heeft al effect gehad: de overige kalkoenen hebben zich er schriftelijk bij neergelegd, zijn allemaal van de leg, en het linkerrijtje Kalkoenen heeft alvast het nest groter gemaakt; er komen meer eieren aan. Het verlies van de ene partij in het spel is de winst van de ander.

Commissie Baarsma wil dit schot hagel voor zijn en is gekomen met adviezen waar de Verenigingen van Kalkoenen, kippen, hennen, duiven en ganzen niets van willen weten. Middel is nog erger dan de kwaal.

Een blik naar het Oosten en Noord-Oosten leert dat het aanhouden van een dergelijk Kalkoenen legsel helemaal niet nodig is.

Zo mogen de Krankenkassen geen winst maken, geen reserves aanhouden, moeten overschotten teruggeven aan de Staat en mogen het toegestane budget niet overschrijden. Een kind kan de was doen.

Krankenkassen zijn wat anders dan private verzekeraars. Het is B Baarsma ontgaan al geeft zij wel aan dat de ene kalkoen de andere niet is; juristen van de EU moeten uitsluitsel geven over de aard van de kalkoen en of het linkerrijtje kalkoenen mag blijven zitten.

De oplossing voor het non-probleem van het Kerstmaal heeft Hans Hoogervorst al bij de start aangegeven; de terugval optie. En dat kan rustig het Duits Model zijn of het Deens of het Zweeds. Kunnen die 12 miljard euro direct terug in de schatkist en bestaat het Kerstmenu uit een vorstelijke maaltijd van 4 heel dikke kalkoenen en een paar schrielkipjes vermomd als kalkoen.

En laten we niet vergeten welke rol M van Rijn heeft gespeeld in het tot stand komen van de Eredivisie van Kalkoenen. Hij was speciaal aangesteld op Min VWS om de kar te trekken en is daarin geslaagd. Als beloning mocht hij nadien verhuizen naar de pensioenwereld.

Mogen we die promotie zien als een vorm van prestatie bekostiging? In ieder geval is het geen bekostiging geweest op uitkomsten; dan stond M van Rijn nu de deur open te houden bij het LUMC of papier te prikken in het Amsterdamse Bos.

De Raad van State maakte in haar advies over het Wetsontwerp gehakt van het systeemmodel Zorgstelsel 2006; '' gesimuleerde marktwerking voor en door ambtenaren'' ; daar moeten wij niet aan beginnen.

Wellicht kunnen M van Rijn en zijn mede verantwoordelijke ambtenaren, experts en raadsadviseurs dienen als vuling voor Kalkoenen bij het Kerstmaal?

Wat een Kerstmaal gaat dit worden. Eet smakelijk.

En tijdens het wachten totdat de Oven klaar is kan de Vereniging van Kalkoenen alvast ''The Health Care Dilemma '' doornemen en bespreken.

Zonder Eredivisie kan het beter en goedkoper.

A Klink staat aan de verkeerde zijlijn te leuren met zijn 28 pagina copy en paste rapport.

Top