BLOG

Het-kan-wel-tour

Het-kan-wel-tour

Mijn fractiegenote Tamara Venrooy en ik gebruiken de verkiezingscampagne voor een zorgtour. We proberen daarbij vooral mensen en organisaties te bezoeken die wat willen met de zorg. Een kleine greep uit onze ervaringen tot nu toe.

(Her)introductie van de wijkzuster

Begin vorige week waren we in Drimmelen bij de Regionale Kruisvereniging West-Brabant. Die hebben het initiatief genomen tot (her)introductie van de wijkzuster. Surplus Zorg voert dit initiatief uit. Op de vraag wat men nodig heeft van de politiek om dit initiatief te doen slagen was het antwoord: ”Geef ons de ruimte dit uit te voeren en maak vooral als overheid geen blauwdruk”. Opvallend was het goede contact van de wijkverpleegkundige met de fysiotherapeut. Dat leidde ertoe dat een persoon die in eerste instantie incontinentieluiers voorgeschreven kreeg, in plaats daarvan na vier behandelingen door de fysiotherapeut niet meer incontinent was. Dat scheelt een hoop geld maar betekent vooral een enorme verbetering van kwaliteit van leven van de betreffende persoon.

Nuchtere oplossing

In Friesland gingen we op bezoek bij Mienskipssoarch. Deze organisatie heeft een nuchtere kijk op welzijn. Eerst kijken wat mensen zelf kunnen, daarna of het sociale netwerk iets kan betekenen en als dat niet lukt professionele hulp inschakelen. Een voorbeeld uit de praktijk betrof een mevrouw die vroeg om huishoudelijke hulp. Bij doorvragen bleek haar probleem te zijn dat ze de stofzuiger niet meer de trap op kon tillen. Oplossing? Geen huishoudelijke hulp maar de aanschaf van een extra stofzuiger voor de bovenverdieping.

Vastbinden

In Groningen, in Niebert bezochten we een zogeheten Thomashuis. Dat is een kleinschalige woonvorm voor acht volwassenen met een verstandelijke beperking. Het huis wordt geleid door twee ‘zorgondernemers’: Marike en Oene van Wieren. Zij runnen het Thomashuis als een bedrijf. De essentie van het zorgondernemerschap is dat zij zelf invulling geven aan de zorg. Een prachtig voorbeeld hiervan was een bewoner die in de instelling waar zij eerst woonde, dagelijks met haar hoofd tegen de muur sloeg en daarom werd vastgebonden. In het Thomashuis is dit opgelost door haar te laten schommelen in de tuin waardoor ze niet meer de behoefte heeft met haar hoofd tegen de muur te slaan.

Het-kan-wel

Na deze inspirerende ervaringen noemen we onze tour nu de ”het-kan-wel-tour”. En het mooie is dat onze tour nog niet is afgelopen.

Anne Mulder

 

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Stefan

5 september 2012

En nu maar hopen dat Anne ook na 12 september deze voorbeelden goed onthoudt. En eraan denkt dat deze voorbeelden van samenwerking en slimme oplossingen pas functioneren zonder de uitwassen van doorgeslagen marktwerking (NMA-boetes voor ziekenhuizen die met thuiszorg samenwerken, regievoerende verzekeraars die dwars door lokale initiatieven heenlopen, (verticale) fusieverboden. Vertrouwen in de zorgmedewerkers, af en toe eens een benchmarkje om de kosten, tevredenheid en volumes te screenen en verder: met rust laten. Geen schaduwbudgetten, geen doorontwikkeling DOT, geen A- t/m Z-segment, gewoon: vertrouwen.

Anoniem

5 september 2012

@Stefan: natuurlijk heeft "het kan wel" te maken met vertrouwen!

Helaas heeft de VVD weinig affiniteit met de term "vertrouwen" .

Ach, u kent het wel: vertrouwen is goed! Controle is beter!

Vervolgens worden de rechterhanden NMa, NZa, IGZ, NPCF, en anderen aan het werk gezet, en leunt meneer Mulder rustig achterover.

Jammer voor de samenwerking, kwaliteit, en betaalbaarheid van de zorg.

Maar vooral jammer voor de geloofwaardigheid van politici als meneer Mulder.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

6 september 2012

Leuke case histories, maar de punten marktwerking ja/nee en (de hoogte van) het eigen risico, daar gaat het in deze verkiezingen om, qua zorgparagraaf.

Nu ben ik voorstander (geworden) van selectieve zorginkoop dan wel bonus-malusbeloning op basis van gemeten zorgkwaliteit, dus daar zouden dhr. Mulder en ik het snel over eens zijn.

Wat ik echter niet begrijp is dat de VVD maar vast blijft houden aan een (ver)hoog(d) eigen risico. Terwijl er toch echt een heuse serie hele goede redenen is om dat te vervangen door redelijke maar wel prikkelende eigen bijdragen voor (alleen) zelfverwezen zorg.

Zoals daar zijn: bezoek aan de afdeling spoedeisende hulp, de huisartsenpost en de huisarts zonder terugkom- of (terug)verwijsbrief. Zie voor de onderbouwing en uitwerking van een dergelijk stelsel in een stelsel www.gezondezorg.org/eigen-bijdragen.php, want dat is te lang om hier te posten.

de Jong

6 september 2012

"Het kan wel-tour", is de titel van deze blog. Wordt daarmee bedoeld dat de VVD wel zicht kan hebben, of zou willen hebben, op de inhoud van de zorg?

Top