BLOG

Regeerakkoord creëert ongelijkheid en willekeur in zorg

Regeerakkoord creëert ongelijkheid en willekeur in zorg

Het regeerakkoord ligt er. De koopkrachtplaatjes van de midden en hoge inkomens trekken alle aandacht. Maar harde klappen vallen vooral bij mensen met een beperking en bij chronisch zieken.

Impact

Hun inkomen, hun dagbesteding, hun wonen, hun begeleiding, kortom hun hele leven staat op zijn kop. De emancipatiestrijd voor zelfbeschikking, autonomie, eigen verantwoordelijkheid of eigen regie vertaalt zich niet meer in een recht maar een plicht. Participeren zult gij en zo keert dit principe zich tegen burgers die juist hiervoor extra ondersteuning nodig hebben. De stok om op te steunen is een stok geworden om mee te slaan.

AWBZ verwijnt als recht

‘Gelukkig gaat kwaliteitsverhoging vaak samen met kostenverlaging,’ lezen we in het regeerakkoord. Zou het echt? Ik betwijfel dit ten zeerste. Tot aan Zzp 5 gaan mensen buiten de zorg van de AWBZ vallen. Dat wat overblijft in de AWBZ verandert van een recht in een voorziening. Wmo-voorzieningen zullen afhangen van de willekeur van de gemeente waar je woont. Via de Wmo moet de gemeente ondersteuning gaan organiseren met veel minder geld. Wat de mensen die van deze voorzieningen afhankelijk zijn hier zelf van vinden blijft ongehoord, immers medezeggenschap is niet verankerd binnen de Wmo. Is de medezeggenschap van cliënten binnen zorginstelling wettelijk vastgelegd via de Wmcz, in de Wmo is hiervoor nog niets geregeld. Ongehoord dus in dubbele zin.

Sceptisch

Ja ik ben sceptisch. Vijf miljard euro bezuinigen in de zorg is ongekend. Hoewel nog niet alle consequenties duidelijk zijn, tekenen de contouren van een somber landschap zich af. Een lichtpuntje is de ratificatie van het VN-verdrag. Echter wat overheerst is de ongelijkheid en willekeur die gecreëerd wordt.

Jasper Boele
Directeur LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap (www.hetlsr.nl) @LSRjasperboele

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

2 november 2012

Ik kan niet anders dan het helemaal eens zijn met dhr. Boele. De gehandicapten en andere mensen die lijden aan een aandoening waar ze weinig of niets aan kunnen doen worden de dupe van dit regeerakkoord.

Wat ik mis in het regeerakkoord is de maatschappelijke inzet van mensen in de WW en de bijstand. Het kan toch niet zo zijn dat er 300.000 mensen in de bijstand zitten en bijna net zo veel in de WW terwijl er overal bezuinigd wordt op de AWBZ omdat het personeel te duur is?

Ik pleit voor een maatschappelijke inzet van gezonde uitkeringsgerechtigden. Niet persé in de zorg, want daar moet je geschikt voor zijn, maar zij kunnen wel ander personeel vrij spelen zodat die in de zorg kunnen gaan werken. (Onderwerp nog te integreren op m'n website.)

Anoniem

5 november 2012

Ik ben helemaal eens met de Hr. Boele. Als je er zelf mee te maken krijgt dan weet je pas wat voor een impact het op je leven heeft als je 2 chronisch zieke kinderen hebt.
Zij mogen niet gelukkig zijn, allemaal eigen bijdragen elk jaar weer opnieuw. vanaf volgend jaar gaat alles volgens bruto inkomen, er is geen ziektekosten aftrek meer zodat je bruto inkomen kan dalen. Eigen bijdrage aan de gemeente, eigen bijdrage ziektekosten, ikomensafhankelijk of je nog een WTCG toekenning ontvangt, geen huishoudelijke hulp. Die moet je dan ook zelf financieren, deze kosten zijn niet meer aftrekbaar van de belasting, maar ze zijn er wel. geen toekenning vervoer. Enz. Enz.
Chronisch zieken zijn al jaren achtereen getroffen door bezuinigingen. Je mag blij zijn dat je komt te overlijden en niet met een schuld achterblijft. Als je een partner hebt die chronisch ziek wordt of afhankelijk van hulp en hulpmiddelen, wat moet je dan doen? Gaan scheiden? Of overlijden? Vind het verschrikkelijk voor onze dochters.

Top