BLOG

Goede zorgvoornemens 2013

Goede zorgvoornemens 2013

In Nederland krijgt zo’n 3 procent van de opgenomen patiënten te maken met schade die mogelijk te vermijden was geweest. In 1.600 tot 2.360 gevallen per jaar leidt zulke potentieel vermijdbare schade mede tot het overlijden van de patiënt. Dat zijn zes volle jumbojets per jaar.

Initiatiefnota Patiëntveiligheid

Daarom hebben mijn fractiegenoot Michiel van Veen en ik geïnventariseerd wat de overheid kan doen om de patiëntveiligheid te vergroten. Dat heeft geresulteerd in de initiatiefnota Patiëntveiligheid die wij vorige maand hebben gepresenteerd in de Tweede Kamer. In deze nota doen wij achttien voorstellen om de patiëntveiligheid te verbeteren. Dit in het besef dat fouten nooit volledig te voorkomen zijn. Maar patiënten hebben er recht op dat alles op alles wordt gezet om het aantal fouten zo veel mogelijk te beperken. Net zoals in de luchtvaart of in de chemische industrie willen we dat er in de zorg een echte veiligheidscultuur komt, waarin het eigen handelen continu wordt geëvalueerd. Niet vanuit een cultuur van straffen, maar vanuit de wil om te verbeteren en om van fouten te leren.

Veiligheidscultuur

Patiëntveiligheid is in beginsel vooral een zaak van zorgverleners, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Bij het schrijven van de initiatiefnota hebben we ons daarom beperkt tot zaken die wij als politici in wet- en regelgeving kunnen opnemen. We willen en kunnen niet op de stoel van een arts of ziekenhuisbestuurder gaan zitten. Toch jeuken zo af en toe onze handen.

Handhygiene

In mijn column van 21 maart vorig jaar wees ik op het belang van handen wassen in het ziekenhuis. Ignaz Semmelweis (1818-1865) had al aangetoond dat dit leidt tot voorkoming van infecties. Een maand na mijn column verscheen een promotieonderzoek van Vicki Erasmus van het Erasmus MC waaruit bleek dat slechts in 20 procent van de situaties, waarbij handen grondig gewassen moeten worden, dat ook daadwerkelijk gebeurt. Is het nu zo moeilijk voor artsen en verpleegkundigen om hun handen te wassen?

Artsen en verpleegkundigen mogen vanwege redenen van hygiëne geen sieraden zoals ringen en horloges dragen. Echter, op 21 september vorig jaar liet het televisieprogramma Zembla zien dat het droevig is gesteld met de naleving van deze regel. Waar blijft de ziekenhuisdirecteur die bij de ingang van zijn ziekenhuis gaat staan en erop toeziet dat zijn mensen niet met sieraden het ziekenhuis binnenkomen?

Anne Mulder
Tweede Kamerlid VVD

Op 25 februari organiseert de VVD-Tweede Kamerfractie een symposium over de initiatiefnota Patiëntveiligheid. Aanmelding en nadere informatie via 070-3182890 of s.timmers@tweedekamer.nl 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

10 januari 2013

"Veiligheidscultuur
Patiëntveiligheid is in beginsel vooral een zaak van zorgverleners, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Bij het schrijven van de initiatiefnota hebben we ons daarom beperkt tot zaken die wij als politici in wet- en regelgeving kunnen opnemen. We willen en kunnen niet op de stoel van een arts of ziekenhuisbestuurder gaan zitten. Toch jeuken zo af en toe onze handen."

En zo kennen we de Hollandse Politieke cultuur weer.

Die politiek toch. Anne Mulder is de weg van Semmelweiss aan het opgaan; is ook knettergek geworden van de onwil/onkunde/onbegrip van zijn collegae.

De praktijk is anders dan de wereld van de politiek op het Binnenhof. Ook de vingers van de burgers jeuken wel eens als zij weer eens worden geconfronteerd met de gevolgen de politiek; waar blijft de directeur van het Binnenhof die slechte wetgeving, initiatief nota's en vervolg en evaluatie nota's en andere oekazes vanuit de burelen van het Binnenhof e.o. tegenhoudt?

Wel is het natuurlijk zo dat slechte tot niet naleving van elementaire hygiene voorschriften door medici en medisch personeel en werknemers in de gezondheidszorg onvoorstelbaar blijft.

Gaat het overal dan zo slecht? Neen. Ziekenhuizen waar het 95% van de gevallen goed gaat zijn met een lampje te vinden; transparantie in daden en gevolgen is immers niet aanwezig, behalve bij degenen die zich er niet voor schamen en lering willen trekken uit hun daden en gevolgen ten overstaan van de klandizie; dan kom je toch weer uit bij de Cleveland en Mayo Clinics van deze wereld.

Beste leerschool is de publieke leerschool: zet de daden en gevolgen op het internet; infectie graden op de site van het betreffende ziekenhuis per afdeling, per specialisme.

Moet je dan eens zien hoe snel het percentage naleving hygiene voorschriften gaat stijgen en de sterfte e.d. gaat dalen!

Niemand wil immers bekend staan als de smerige chirurg, smerige dermatoloog, vuile oogarts, vieze internist.

Maar ja. Daar pleit Anne Mulder niet voor. En zo kennen we onze dappere politicus van Hollandse makelij weer.

Anoniem

10 januari 2013

Direct toezien op artsen is voor bestuurders not done, of anders gezegd de kostte route naar ruzie en ontslag. Meten, rapporteren en transparant maken van infecties werkt wel.

P vd Berk

11 januari 2013

In Nederland krijgt zo’n 3 procent van de opgenomen patiënten te maken met schade, hoe komt Anne Mulder aan die cijfers, in 2007 onderzocht het Nivel ook vermijdbare schade bij patiënten aanhand van dossierstudie, als je weet dat 97 procent van de artsen hun fouten niet in het dossier vermelden dan zijn deze onderzoeken fraude gelijk Huub Stapel, ook huisartsen maken geen fouten volgens een onderzoek uit 2012 ook dit onderzoek was een dossier studie, terwijl iedere Nederlander wel een medische fout van een huisarts weet dat zijn 16 miljoen fouten, de vermijdbare schade aan patiënten in Nederland is enorm, alleen een revolutie in de medische wereld kan hier verandering inbrengen.

Top