BLOG

Zorgverzekeraar hindert verpleegkundig specialist

Zorgverzekeraar hindert verpleegkundig specialist

Dit wordt geen leuke blog. U kent dat vast: als iets zo hoog zit, dat het van de lever moet. In dit geval: zorgverzekeraars die aantoonbare kansen op goede, goedkopere zorg gewoon laten liggen. Die moedwillig een innovatie in de zorg tegenwerken. Hoe is het mógelijk?

Al een aantal jaren kent Nederland de verpleegkundig specialist. Voormalig minister Klink verwelkomde in 2009 de eerste verpleegkundig specialisten, toen een nieuwe beroepsgroep. Verpleegkundigen met een masteropleiding, die met één been in de verpleegkundige en met een ander been in de medische wereld staan. Inmiddels zijn ruim 1500 verpleegkundig specialisten ingeschreven in het wettelijke Verpleegkundig Specialisten Register. Voormalig nurse practioners en nieuw instromende verpleegkundig specialisten voeren de wettelijke titel van verpleegkundig specialist.

Wet aangepast

Vanaf 2009 zijn er grote stappen gemaakt, al hebben we daar lang op moeten wachten. Maar de wet BIG is aangepast en een Algemene Maatregel van Bestuur beschrijft onder welke voorwaarden de bevoegdheden worden toegekend. Verpleegkundig specialisten mogen medicatie voorschrijven, indiceren en voorbehouden handelingen verrichten. En dat voorlopig voor een experimenteerperiode van 5 jaar.

Klaar

De beroepsgroep, de politiek én de wetgeving is daarmee volledig klaar voor het inzetten van verpleegkundig specialisten. Dat gebeurt uiteraard al in de praktijk. Grote kans dat u hen al tegen bent gekomen, als u in de zorg werkt. En het gaat hier echt niet om 'doktertje spelen' zoals door sommigen wel eens cynisch wordt opgemerkt. Verpleegkundig specialisten  werken in alle sectoren van de gezondheidszorg, van ggz tot gezondheidscentrum, van langdurige zorg tot ziekenhuis. Met aantoonbaar dezelfde kwaliteit van zorg als artsen op hun eigen niveaus, van wie zij bepaalde taken overnemen. En naar volle tevredenheid van hun patiënten en cliënten. Tot zover het leuke gedeelte van deze blog.

Haaks op wet

De experimenteerperiode van vijf jaar moet nog duidelijker aantonen wat de inzet van verpleegkundig specialisten oplevert. In kwaliteit van zorg, efficiency en doelmatigheid. Van die vijf jaar is er inmiddels al één voorbij. Een jaar waarin een grote belemmering is opgedoemd voor de verpleegkundig specialist èn voor hun werkgevers: de zorgverzekeraars. Ik heb sterk de indruk dat hierbij de onbekendheid met deze nieuwe beroepsgroep een grote rol speelt. Zorgverzekeraars weigeren de verpleegkundig specialist in de ggz te erkennen als hoofdbehandelaar. Dit staat haaks op de wet, want verpleegkundig specialisten mogen wel een DBC openen. Met als gevolg dat verpleegkundig specialisten beperkt worden in de uitoefening van hun beroep en dat hun werkgevers de kosten van een arts -hier dus een psychiater- blijven declareren in plaats van de verpleegkundig specialist die het werk uitvoerde. En dat zelfstandig werkende verpleegkundig specialisten in de ggz bruut geconfronteerd zijn met de onmogelijkheid om hun behandeling van cliënten nog te declareren. Terwijl glashelder is dat zorg met de inzet van de verpleegkundig specialist goedkoper kan! Hoe valt dit in deze tijd nog uit te leggen?

Vertraging

Wat een verspilling van tijd! Het is toch onbestaanbaar als deze innovatie tot stilstand komt door bureaucratische hindernissen bij de zorgverzekeraars? Er zit nog meer vertraging op de lijn: ondanks dat de NZa positief adviseert om ook in de somatische zorg het openen van een DBC voor een verpleegkundig specialist mogelijk te maken, is de regelgeving hiervoor bij het ministerie van VWS ook nog niet aangepast. Ook dat is een hindernis om in vijf jaar dit experiment ook daadwerkelijk de ruimte te geven.

Wat de boer niet kent, dat vreet ‘ie niet. Zouden de zorgverzekeraars echt zo star zijn?
Ik kan het niet geloven en nodig hen dan ook uit hierover met de beroepsgroep afspraken te maken.

Henk Bakker
voorzitter V&VN

9 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

22 januari 2013

Het is veel simpeler: extra behandelaren leidt tot extra zorg, en extra zorg is duurder. Toon eerst maar eens aan dat het aantal behandelingen niet toeneemt, dan zullen de verzekeraars bereid zijn om de verpleegkundigen te accepteren als behandelaar.

Toebes

22 januari 2013

Inderdaad, ongelooflijk! Voor gripopalcohol.com werkte ik samen met verpleegkundig specialist- GGZ als hoofdbehandelaar bevoegd en bekwaam. Zorgverzekeraars wil, naar nu blijkt, de facturen niet vergoeden. Terwijl een gemiddeld dossier vele malen goedkoper is dan bij een kliniek en efficiënter!

Anoniem

23 januari 2013

@ Anoniem #1: inderdaad extra behandelen leidt tot extra zorg, en dat is duurder. Daarom moeten de artsen, waarvan taken worden overgenomen, niet ook nog dezelfde taken blijven uitvoeren. Pas dan wordt zorg echt effectief en efficiënt.

Franke

23 januari 2013

@Anoniem #1 de zorgvraag stijgt nu eenmaal omdat mensen steeds ouder worden. Waarom dan niet bepaalde taken laten doen door andere zorgverleners? Dan kan de specialist de complexere zorg op zich nemen, wordt de werklast verdeeld en worden de wachtlijsten korter (want er is meer behandelcapaciteit).

Koopman

23 januari 2013

Het is een duidelijke vorm van discriminatie en onderwaardering. Veel zorgverzekeraars bekostigen wel alternatieve hulp. Vraag hebben alle verzekeraars in deze een kartelafspraak? En hoe zit het met "onze" IZZ? Laten de verpleegkundigen en verzorgenden en hun familieleden en hun patienten aan het eind van 2013 bij hun keuze van zorgverzekeraar hierop extra letten!

Bos

23 januari 2013

De eerste anonieme auteur geeft zelf het verklarende antwoord al: als je eerst moet aantonen dat verpleegkundig specialisten deskundig en efficiënt werken, kom je niet verder. Daarnaast: het gaat om een 'experimenteer'-artikel. Het kan toch niet zo zijn dat een instrument wat bedoeld is om dit juist te onderzoeken, niet kan worden gebruikt.

zwanikken

23 januari 2013

Verpleegkundige laat je NOG meer horen , in, bij ,alle partijen die beslissingen nemen.
Bestuurders van zorginstellingen laat ZIEN wat ze doen ,papier is geduldig , neem ze mee naar onderhandelingen bij /met, de zorgverzekeraars.
73ev


Een oproep aan jonge goed opgeleide verpleegkundige , laat je nog meer horen en zien .

Iedereen heeft jullie HART nodig

van der Poel

28 januari 2013

Ongelooflijk dat zorgverzekeraars zo star zijn en zelfs een erkende beroepsgroep niet de mogelijkheid geven om zich te "bewijzen".
Verpleegkundig specialisten kunnen de duurdere en vaak weer vertrekkende artsen (ANIO'S) heel goed vervangen. De verpleegkundig specialisten hebben meestal meer ervaring in hun vakgebied, kunnen medicatie voorschrijven en zorgen voor veel meer continuiteit van zorg en daarmee betere zorg. Het is een waandenkbeeld ( reactie anoniem dd 22-01) te denken dat een nieuwe beroepsgroep extra zorg gaat leveren en daarmee de zorg duurder maakt; integendeel, de verpleegkundig specialisten kunnen de zorg vaak beter en goedkoper leveren!!

Schade

29 januari 2013

Werkverschaffing en kostenverhoging? Er is genoeg werk voor iedereen, maar al jaren een tekort aan medisch specialisten om die zorg te leveren. Ook zonder de A(N)IOS te vervangen, zijn er genoeg (medische) taken die door de VS kunnen worden geïntegreerd waarvoor anders wachttijden zijn bij medisch specialisten. Meten is weten, in de toekomst zullen cijfers dan ook hard nodig zijn om de kostenefficiëntie te beoordelen. Tot die tijd is de tevredenheid van de patiënten, naasten en betrokken specialisten alvast een goede motivatie om door te gaan!

Top