BLOG

Professional wil eHealth-vaardige organisatie

Professional wil eHealth-vaardige organisatie

Onlangs werd ik door een divisiedirecteur van een zorginstelling gevraagd om op te treden op een interne innovatiebijeenkomst. Ik had me voorbereid op de nodige scepsis en had in mijn hoofd al een aantal antwoorden op lastige vragen geformuleerd. Maar de eerste vraag kon ik meteen doorschuiven naar de divisiedirecteur: “Wanneer is ónze organisatie hier klaar voor?”

In de zaal van ruim 80 zorgprofessionals waren er maar een handvol mensen die zelf ervaring hadden met eHealth. Niet verwonderlijk, want ook de koplopers op het gebied van eHealth komen nog niet aan heel hoge aantallen patiënten en zorgverleners die er regelmatig gebruik van maken. Ondanks dat is het enthousiasme voor eHealth groot. De basis van dit enthousiasme ligt in het vermogen van de zorgrpofessionals om direct de vertaalslag te maken van technische mogelijkheden naar concrete toepassingen in hun eigen zorgpraktijk: het terugdringen van no shows, bereikbaar zijn voor patiënten ook buiten de reguliere afspraken om, intensivering van de behandeling zonder meer tijd kwijt te zijn. Dat soort resultaten spreekt direct hun enthousiasme voor de zorg aan. Ze omarmen graag innovaties waarvan ze voelen dat het hun zorg beter maakt, hun patiënten ten goede komt.

Inbedding

Dit enthousiasme onder zorgprofessionals is hard nodig. Ondanks de letterlijk duizenden gezondheidszorg apps die voor de smartphones beschikbaar zijn, laat onderzoek telkens weer zien dat een goede inbedding in het reguliere zorgproces een belangrijke voorwaarde is voor het daadwerkelijk gebruik van eHealth. Stel dat je gebruik maakt van een elektronische stoppen-met-roken-coach die je uitnodigt aan te geven op welke momenten je problemen hebt om het vol te houden. Wanneer vervolgens de longverpleegkundige tussentijds nog even met je stil kan staan bij deze momenten, dan heeft dat veel meer effect dan wanneer je het alleen met je doe-het-zelf eCoach moet doen. Zo werkt eHealth voor patiënt en zorgverlener tegelijk. Door de zorg krijgt eHealth daadwerkelijk meerwaarde. En de zorgprofessionals willen graag!

Klaar


Is onze organisatie al klaar om goed voor eHealth te kunnen zorgen? Kan de techniek in huis het wel aan? Zijn er mensen beschikbaar die helpen als er problemen zijn? Oftewel: kunnen we veilig eHealth in gaan zetten als we daar voordeel voor de patiënt en voor de zorg van zien? Die vraag kreeg de divisiedirecteur voorgelegd door zijn eigen innovatieve zorgprofessionals. Natuurlijk was zijn antwoord positief, hij had mij immers zelf uitgenodigd voor de divisiebijeenkomst. Maar hij wist ook heel goed dat hij eigenlijk niet goed wist waar hij zo volmondig “ja!” tegen had gezegd.

Passende antwoorden

Zorgen voor eHealth, hoe doe je dat? Kies je voor de dossieroplossing van je eigen leverancier of maak je gebruik van een persoonlijk gezondheidsdossier specifiek voor de patiënt? Wie helpt de patiënt als die er thuis niet uit komt? Kun je zonder beveiligde email nog voldoen aan de normen voor informatiebeveiliging? Dit zijn maar een paar van de vragen die op je afkomen als je organisatie wil gaan zorgen voor eHealth. Gewapend met passende antwoorden staat de organisatie daadwerkelijk klaar om samen met de enthousiaste zorgprofessionals te zorgen voor daadwerkelijk betere zorg met eHealth.

Robert Stegwee,
Bedrijfsinformatiekundige bij Capgemini Consulting

 

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Prof. Mosdam

25 maart 2013

Capgemini is dat niet dat bedrijf dat aan de medewerkers een loonoffer vroeg van tot wel 15%?

Nou dan probeer je toch gewoon de zorg te verleiden om je software af te zetten?

En de klanten betalen heus wel de verplichte eigen bijdrage.

Marktwerking, zelfs de onnodige IT-ers eisen nu hun deel op van de zorgindustrie uiteraard onder het mom dat de zorgprofessionals het 'willen'.

Gelukkig zijn de apps gratis. Wie zit te wachten op de schrikbarende kosten die de IT wereld genereert blijkens de ervaring met DBVC, DOT en ga zo maar door?

Dr. Verhoeve

26 maart 2013

Als die professionals dat willen moeten ze het ook maar zelf aanschaffen.
Het is niet elke dag 5 dec pakjesavond. Weg met branche vreemde marktpraktijken in de zorgsector.
De meeste ziekenhuizen krijgen niet eens meer de begroting rond om het verpleegkundig personeel uit te betalen.

Van Doorn

26 maart 2013

Ik herken de ambitie die Stegwee uitspreekt. Die is er bij een groot deel van de medewerkers. Een kleiner deel is nog minder ontvankelijk. Met Andere handen community is een instrument beschikbaar waar organisaties zonder grote investeringen hun medewerkers virtueel vaardig laten worden, waardoor e-health en e-learning gemeengoed kunnen worden. Dat is goed voor de inzetbaarheid van deze medewerkers op een arbeidsmarkt die sterk verandert. En het is goed voor de organisaties die lerend worden. De maatschappelijke opbrengst is dat delen van kennis het motto is , waardoor tijd bespaard wordt en we met elkaar slimmer worden.
De scepsis tegen de komst van nieuwe aanbieders herken ik ook, dat is een kwestie van scherp blijven en vooral eerst goed kijken wat het kan brengen. Zonder meer elkaar veroordelen is nu juist waar de zorg niet beter van is geworden.

Theo B. ( ex-IT; thans finance consultant )

26 maart 2013

De zorg is beter geworden van het principe: voorkomen is beter dan genezen. Iedereen weet dat eHealth niets anders is als het vijgeblade over de schaamte dat het ontbreekt aan werkelijke vakkennis. Het past ook helemaal in de virtuele denkwereld van mensen waar de echte zorgdraag niet op zit te wachten: handen aan het bed.
Zoals altijd zijn de bijbehorende emolumenten met het toch al absurd hoge salaris van de eHealth promotors een spaak in het wiel van continuiering van het echte zorgaanbod, de 'ouderwetse zuster', de duizendpoot die hele afdelingen kon runnen.
EHealth? Prima maar begin maar een ondernemeing binnen het ziekenhuis en investeer zelf. Kijken of men dan nog zo staat te juichen.
Nieuwkomers bij de zorgaanbieders denken nog steeds dat de bomen tot de hemel groeien. De ontnuchterende werkelijkheid is dat er maandelijks 20000 mensen ontslagen worden en ook dit jaar meerdere ziekenhuizen zullen sluiten. Het is ongepast om dan over eHealth te gaan fantaseren.
Zelf investeren maar nooit ten koste van het bestaande te krappe budget. Dat mag en moet.
Niet voor niets is Gates de rijkste man op aarde. De computerindustrie heeft wel flink geprofiteerd van zorggelden. Cyprus is anders ons voorland.

Top