BLOG

Gepersonaliseerde zorg wordt de norm

Gepersonaliseerde zorg wordt de norm

Het kan je als Skipr lezer niet ontgaan zijn na de blogs van Daan Dohmen vorige week: de zorg gaat echt veranderen. Het wordt ‘disruptive’, om de term van Clayton Christensen te gebruiken.

Als lid van de groep Nederlanders die FutureMed 2013 bezocht, kijk ik terug op de reis en vooruit op de toekomst. Ik neem daarbij nog enkele ervaringen mee die we na het congres opdeden in Silicon Valley bij Google, bij Scanadu en Stanford University. Wat duidelijk is, is dat we naar gepersonaliseerde zorg gaan. We gaan nu vaak nog uit van standaarden die gebaseerd zijn op gemiddelden van populaties. Maar we zullen steeds meer de individuele mens als norm kiezen. Met nadruk zeg ik ‘mens’ en niet ‘patiënt’ of ‘cliënt’. Het gaat erom wie je bent als je in goede doen bent. Dat is het aspiratieniveau van de zorg.

Innovatieve apparaten

Er waren tal van voorbeelden van de ontwikkeling naar gepersonaliseerde zorg te zien. Zo brengt het bedrijf Scanadu (gevestigd op het NASA Ames Research Park en opgericht door de Belgische hoogleraar Walter de Brouwer) het komend voorjaar een apparaatje op de markt voor 199 dollar, waarmee mensen zelf vijftien waarden/lichaamsfuncties én de afwijkingen daarvan in kaart kunnen brengen.  Je hebt er geen dokter of verpleegkundige bij nodig. Als je gezond bent, fluctueren waarden als hartslag, temperatuur, zuurstofniveau, ademhaling, bloeddruk, stressniveau en de waarden van je elektrocardiogram over de dag en de nacht. Een lichaamstemperatuur van 37 graden is niet voor iedereen op elk moment van de dag een normale waarde. Ben je ziek, dan kun je met kennis van wat voor jou normaal is veel beter een middel op maat inzetten om die eigen, gezonde waarde weer te bereiken. Soms is daar professionele hulp bij nodig, vaak kunnen mensen dat zelf met behulp van dit soort apparaatjes en met beslissingsondersteunende informatie. Belangrijker nog is dat mensen zelf hun gezonde waarden ontdekken en leren sturen via hun leefwijze. We moeten zien of het apparaatje zijn beloften waarmaakt, maar als Scanadu het niet is, is er wel een ander die het doet.

Google

Bij Google zagen we dat Google Glass kan helpen informatie te vinden die voor burgers en professionals relevant is. Het kan informatie over ziekte en behandeling zijn, maar ook over gezondheid en de dagelijkse dingen in het leven. Dat zijn we van Google gewend. Dat is dus ook voor mensen met een beperkingen nuttig. Zo kunnen mensen met een beperking met hulp van Google Glass via spraakcommando´s beter de weg vinden, zo liet Lucien Engelen tijdens zijn presentatie op FutureMed 2013 zien. Google Glass heeft trouwens ook een ‘oortje’; je kunt ook gesproken teksten horen! En wat te denken van de Google car, die we tegen kwamen? Een auto zonder chauffeur. Handig als je om welke reden niet kunt rijden. Of de vreedzame drone, die over ons heen vloog, vermoedelijk om van het ene gebouw naar het andere gebouw iets te brengen op het immense terrein van deze informatiegigant.

Holistisch opleiden

De Universiteit van Stanford liet zien hoe hun artsen en verpleegkundigen veel meer holistisch worden opgeleid. Ze worden daarbij ondersteund door technische en menselijke simulaties. Door na te bootsen  hoe mensen in een ziekenhuis binnen komen en te monitoren hoe ze van moment tot moment een belangrijk gesprek  ervaren, kunnen de professionele hulpverleners veel beter op iemand inspelen.

Gepersonaliseerde zorg

Het zijn voorbeelden van een samenleving  en een gezondheidszorg  waarin gepersonaliseerde dienstverlening de norm is, voor  iedereen. Dat geldt vanaf niveau van DNA structuren tot en met hoe je in de samenleving kunt functioneren. Gepersonaliseerde zorg gaat tot betere resultaten leiden; het maakt een einde aan gemiddelde zorg. Uitgaan van gemiddelde waarden is in veel gevallen met hagel schieten met een beperkte trefkans. Zorg die niet de context meenemen (sociaal en fysiek milieu, individuele geschiedenis) en die niet meeneemt wat iemands individuele norm is, bereikt onvoldoende resultaat en leidt tot veel verspilling.

Kunstmatige intelligentie

Beslissingsondersteunende systemen worden steeds beter ook voor gepersonaliseerde zorg. De enorme ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en van digitale capaciteit en het gegeven dat steeds meer mensen hun gegevens in de cloud zullen zetten (bijvoorbeeld Patients like me) zodat anderen baat hebben bij hun ervaringen helpen daarbij. Ons begrip van privacy verandert.

Shared decision making

Het kader van persoonsgerichte zorg helpt bij de concretisering hiervan naar de nieuwe rollen van zorgverleners en cliënten in de gezamenlijke besluitvorming – shared decision making - uitgaande van de doelen van de persoon met een hulpvraag. Dat kan nu al. Het vraagt nu en in de toekomst andere vaardigheden om met de veelheid van beschikbare gegevens met mensen die hulp en zorg nodig hebben, de juiste keuzes te maken, aansluitend bij de doelen en waarden bij hen passen. En dan heb ik het niet alleen over waarden als hartslag, temperatuur, zuurstofniveau, ademhaling en bloeddruk!

Henk Nies
Voorzitter raad van bestuur van Vilans

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Böcker

12 november 2013

Ook in Nederland gebeurt al het een en ander aan gepersomaliseerde zorg. Zeker op het gebied van DNA, genetica en kanker. Maar ook door de inzet van kunstmatige intelligentie bij beslissingsondersteuning bij CVA, depressie en andere zorg. Zie http://youtu.be/GGmjddYaXkY voor een beeldend voorbeeld.

Peter Koopman

12 november 2013

Dit "kijkje in de toekomst" zal verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten veel herkenningspunten bieden. Immers, inhoudelijk breed opgeleid om "individuele" gezondheidszorg (Notes on nursing; Wet BIG) te kunnen bieden; bekend met het verpleegkundig proces: samen met de mens, die verpleegkundige zorg vraagt, een verpleegplan opstellen (YURA); een basis hiervoor scheppen in de professionele relatie (PEPLAU) enz. enz. Kortom gouden tijden voor deze beroepsgroepen!

Van Doorn

12 november 2013

Henk dank voor deze verslaglegging en vertaling naar de betekenis van deze ontwikkelingen.
case per case maakt verschil. Casemanagement optima forma! Andere handen helpen daarbij.

Hoogmoed

25 november 2013

Ervaringsverslag: Anderhalf jaar geleden kreeg ik gezondheidsklachten: ernstige vermoeidheid en spier- en gewrichtspijnen. Na een treurig makende gang langs allerlei medische instanties heb ik het heft in eigen hand genomen. Via een intensieve zoektocht op het Internet weet ik nu wat ik heb. Maar nu ben ik er nog niet. Want nu moet ik nog vinden wat ik eraan moet doen om weer beter te worden. Ik zoek gewoon verder. Zelfziektemanagement en gepersonaliseerde zorg. Als ik eerder was gaan zoeken had ik de samenleving een hoop geld bespaart.

Top