BLOG

Kostentransparantie moet voor koop uit gaan

Kostentransparantie moet voor koop uit gaan

Recent berichtte NRC Handelsblad over de verschillen in de passantentarieven tussen ziekenhuizen. Grote variatie tussen ziekenhuizen was zichtbaar: bij sommige diagnosen verschillen tarieven wel een factor 10.

Deze variatie heeft te maken met verschillen in zorgzwaarte van patiënten, bijvoorbeeld een UMC die veel ingewikkelde patiënten behandelt. Een andere reactie was dat door de nieuwe betalingssystematiek kostprijzen nog niet goed bekend zijn. Tot slot werd opgemerkt dat passantentarieven überhaupt geen verband houden met de werkelijke kosten. Immers, passantentarieven zijn de prijzen die ziekenhuizen rekenen aan zorgverzekeraars waar geen contract mee afgesloten is, terwijl dit voor het overgrote deel wel het geval is.

Variatie

Begrijpelijke reacties, maar het blijft vreemd dat je als consument geen inzicht hebt in wat een behandeling kost. Zeker aangezien de kosten die je maakt via je eigen risico hier vanaf hangen. En iedereen die de zorgmarkt een beetje kent, weet dat die variatie niet alleen aanwezig is bij de passantentarieven, maar ook - in wat mindere mate - bij de werkelijke tarieven, deels omdat er alleen op budgetplafond onderhandeld wordt.

Gedeeltelijk eigen risico

Een paar weken eerder rapporteerde een stel knappe koppen vanuit de Nationale Denktank een aantal strategieën om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden. Eén van hun aanbevelingen is het invoeren van een gedeeltelijk eigen risico, waarbij de premiebetaler 36 procent van de eerste duizend euro aan zorgkosten zelf draagt. Hierdoor blijft het totale eigen risico nog steeds maximaal 360 euro (of zoveel hoger als men kiest tot maximaal 860 euro), maar is de prikkel van remgeld langer aanwezig. De Nationale Denktank becijfert -dat in vergelijking met de huidige situatie- 2,3 miljoen mensen extra een financieel belang krijgen om zuiniger met zorg om te gaan.

Doelmatigheidsprikkel

Als je het gebrek aan transparantie in kosten combineert met de analyse van de Nationale Denktank, dan kom je tot het volgende voorstel: maak de onderhandelde tarieven ná de zorginkoop (maar voor 31 december) openbaar voor consumenten en voer een gedeeltelijk eigen risico in. De tarieven kunnen bijvoorbeeld zichtbaar worden via een webportal bij de individuele zorgverzekeraars. Op deze manier hebben consumenten ineens een doelmatigheidsprikkel en zullen duurdere ziekenhuizen er extra aan werken om hun tarieven in lijn te brengen met de goedkopere ziekenhuizen.

Wellicht zullen ziekenhuizen tarieven kunstmatig verlagen voor zorg waar consumenten geneigd zijn weloverwogen te kiezen, en deze gederfde inkomsten terug halen bij bijvoorbeeld spoedeisende zorg waar weinig te kiezen valt. Ook kan het zijn dat zorgverzekeraars via via vernemen of ze meer of minder betalen dan de concurrent, hetgeen zijn weerslag kan hebben op de zorginkoop. Dit neemt niet weg dat iedereen het er inmiddels over eens is dat kwaliteit van zorg bekend moet zijn en daar wordt hard aan gewerkt. Hetzelfde geldt voor kosten: als consument heb je het recht te weten wat iets kost voordat je het consumeert.

David Ikkersheim is arts en bedrijfskundige en werkt als associate director bij KPMG Plexus

 

9 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

10 januari 2014

Fijn dat je het voorbeeld van de NRC aanhaalt, want dat voorbeeld zat vol met niet voorkomende zorgproducten, foute interpretaties van de zorgproduct omschrijving en ander gepruts

Joke

11 januari 2014

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 11-01-2014 20:25.

Anoniem

11 januari 2014

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 11-01-2014 22:27.

Joke

11 januari 2014

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 11-01-2014 22:27.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

12 januari 2014

Beste David,

Het eigen risico in jouw voorstel heeft inderdaad een langere werking doorheen het jaar dan het huidige. Maar ik zie patiënten die kosteninformatie niet (blijvend) opzoeken, om de volgende redenen:

1. Het gaat maar om 36% die voor eigen rekening komt.
2. De prijsverschillen bij gecontracteerde zorg zijn lang niet zo groot als bij passantenzorg, zoals je zelf ook al schreef.
3. Bij de afweging van welke zorgaanbieder te kiezen zal de patiënt voornamelijk willen afgaan op de kwaliteit.
4. Als ik het goed begrepen heb wordt er nog steeds op basis van DBc's/DOT zorg ingekocht, wat voor niet-ingewijden zeer moeilijk te begrijpen is.

Daar komt bij dat de nierdialysepatiënt met een volstrekt normaal zorgvraaggedrag nog steeds elk jaar de € 360 kwijt is in jouw voorstel. Terwijl het doel van het eigen risico slechts is om overmatig zorgvraaggedrag te remmen. En zo zijn er talloze patiënten.

En (nog) beter alternatief dan jouw voorstel vind ik dus nog steeds om redelijke eigen bijdragen voor alleen zelfverwezen (zelfvoorgeschreven) zorg te vragen. Zoals daar zijn: bezoek aan de afdeling spoedeisende hulp (SEH), de huisartsenpost en de huisarts, zonder terugkom- of (terug)verwijsbrief.

Voor de achtergronden en uitwerking daarvan, en de veel betere alternatieven voor de nevendoelen van het eigen risico (zoals kostenbewustwording), zie http://www.gezondezorg.org/eigen-bijdragen. Daar staat inmiddels ook een beschouwing op over het -- volgens de minister -- niet mogelijk zijn van eigen bijdragen voor zelfverwezen SEH.

Kreis

12 januari 2014

Het is een vaststaand feit dat de wijze waarop het DBC/DOT traject in Nederland is ingevoerd tot grote en variabele prijsstijgingen heeft geleid. Alleen al het aandeel van onroerend goed in de DBC - dat Nederland als enige land heeft - kan tot grote verschillen in de kostprijs van éénzelfde aandoening leiden. Het is een principiële vraag of een eigen risico wel thuishoort in het DBC/DOT zorgrekening-stelsel. Immers, een DBC/DOT rekening is een gemiddelde kostprijs van een groep bij elkaar horende aandoeningen. Deze kostprijs is na onderhandelingen overeengekomen tussen verzekeraar en zorginstellingen en gelden voor de lokale situatie. Voor een individuele patiënt die gewoon zijn of haar rekening wil betalen betekent dit alles dat in de meeste gevallen veel te veel moet worden betaald.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

12 januari 2014

@ Kreis:
In mijn voorstel zijn de eigen bijdragen absolute bedragen, dus onafhankelijk van de hoogte van de afgesproken DBc/DOT-prijzen.

En kunt u onderbouwen dat met het sec invoeren van de DBc's/DOT de prijzen zijn gestegen? Het is wel bekend, i.c. berekend door de CPb, dat door de overgang van budget- naar verrichtingsfinanciering de zorguitgaven sterk zijn gestegen. Dat was in 2001.

En DBc's/DOT geven/gaven de mogelijkheid tot upcoden. Maar ik heb ook DBc/DOT-prijzen langs zien komen waarvan ik dacht: "Hoe kunnen ze het ervoor doen?" Heeft u informatie over de gemiddelde zorgepisodeprijs voor en na de invoering van de DBc's (in 2005)?

Frank Conijn

12 januari 2014

Het is natuurlijk het CPb. En DBc's/DOT zijn onnodig gecompliceerd en ook om andere redenen disfunctioneel. Maar dat met het invoeren ervan de gemiddelde zorgepisodeprijzen zijn gestegen, anders dan door upcoding, dat heb ik nog niet eerder gelezen.

Anoniem

13 januari 2014

David Ikkersheim je bent geniaal. Wat een aanstormend talent. Iedereen verwacht van jou nu een politieke carrière. je bent onze held!
Wat een IQ! Briljant zoals je alles doorziet. Waren er maar meer zoals jij dan was het niet zo een troep in de zorg. Heel slim zoals je het onroerend goed te gelde maakt! Super!
Help Nederland uit het moeras,. Jij bent de enige die het kan.

Groeten Esther ( je weet wel!)

Top