HRM

Maak de zorg goedkoper: verlaag de minimumloonkosten

Maak de zorg goedkoper: verlaag de minimumloonkosten

Een schoonmaker in de thuiszorg krijgt netto minder dan negen euro per uur. Maar die medewerker kost de werkgever meer dan het dubbele. Is het vreemd dat de thuiszorg te duur is?

De verzekerde zorg wordt onbetaalbaar. Daarom wil de regering dat we meer voor elkaar gaan zorgen. De zorg zal steeds vaker terecht komen op de schouders van mensen in het spitsuur van hun leven. Werk, zorg voor kinderen, helpen bij de voetbalclub, én stofzuigen bij je bejaarde ouders boven op elkaar gestapeld.

Buiten de arbeidsmarkt

Buiten crisistijd hebben ongeveer 1,5 miljoen Nederlanders onder de leeftijd van 65 jaar een uitkering, de meesten langdurig. Volgens de minister van Economische Zaken kan ongeveer de helft van deze mensen echt niet meer werken. Versleten, ernstig ziek, of zwaar beperkt. Ik denk dat de groep die niet kan werken kleiner is en bewijs dat met mijn bedrijf. Maar ik hou het voor nu op deze schatting. Minstens 750.000 landgenoten onnodig weggeplakt achter het behang. Vaak mensen met een relatief laag opleidingsniveau of een - betrekkelijk kleine - beperking. De meesten van hen zouden graag willen werken.

Vrijwilligerswerk

De belangrijkste oorzaak voor langdurige werkloosheid: in onze hoogontwikkelde prestatiemaatschappij komen sommige mensen niet meer aan de bak. Niet zo aardig gezegd: ze zijn te weinig productief en daardoor te duur. Sommige van deze mensen doen vrijwilligerswerk. Maar wie vrijwilligerswerk kan doen, zou toch ook gewoon betaald kunnen werken?

Goedkopere eenvoudige zorg

De een werkt zich drie slagen in de rondte, de ander mag niet werken. Wat hebben wij onze samenleving toch onhandig in elkaar geknutseld. En er is een zo voor de handliggende oplossing: hef over het minimumloon geen belastingen en premies. Dan wordt een laagbetaalde thuiszorgmedewerker zo’n beetje de helft goedkoper. Voor hetzelfde geld kan de thuiszorg twee maal zo veel mensen inzetten, althans voor het eenvoudige werk. En burgers kunnen zelf ook veel goedkoper eenvoudige zorg ‘inkopen’, voor bijvoorbeeld hun hulpbehoevende ouders. Dat wil zeggen, voor ongeveer even veel als de Filipijnse werkster of de Roemeense schilder die zij nu al moeten inhuren omdat ze nergens meer tijd voor hebben. Maar dan moeten anderen wel die belastingen en premies opbrengen. Loopt dit plaatje wel rond?

Geld is een verwarrende taal. Als je de geldsluier wegtrekt, is het zonneklaar dat verlagen van de bruto minimumloonkosten veel geld oplevert. Meer mensen gaan werken, met zijn allen zijn we meer productief. Meer productie betekent dat er meer geld te verdelen is. Er gaat bovendien minder geld naar uitkeringen. En die overbelaste mensen in het spitsuur van hun leven houden meer tijd over om zich aan hun kinderen en hun betaalde werk te wijden. Ook dat levert, naast geluk, uiteindelijk geld op.

Problemen zorg verdwijnen

Gewoon mensen op het minimumloon geen belastingen en premies meer laten betalen. Een hoop problemen in de zorg verdwijnen als sneeuw voor de zon. En veel meer mensen hebben een baan. Verbijsterend simpel.

Otto Reuchlin
Directeur van PeerAdministratie

17 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

22 januari 2014

Vervalt voor deze medewerkers op het minimum loon dan ook alle voorzieningen ( vakantiegeld, opbouw pensioen, recht op WW ....)? Daar zitten deze medewerkers vast op te wachten.

Otto Reuchlin

22 januari 2014

Er staat: 'Maar dan moeten anderen wel die belastingen en premies opbrengen'. Dus: nee, die rechten/voorzieningen vervallen niet voor mensen op het minimumloon.

Hermsen

23 januari 2014

Inderdaad....ik werk als huishoudelijke hulp in Amsterdam. Werkgever wil mij niet meer als 24 uur per week werk geven. 24 keer 10 euro bruto....daar moet je het mee doen. Kan eigenlijk beter de bijstand ingaan en er een paar zwarte klussen bijdoen. Als ik meer geld krijg kan ik meer uitgeven. Goed voor de economie.

Schulte

23 januari 2014

Het verminderen van de loonkosten van een groep ten opzichte van andere groepen is een subsidie. Dat lijkt misschien aantrekkelijk maar dat geld zal moeten worden opgebracht door de andere groepen, het leidt tot substitutie van het duurdere werk door goedkopere arbeid en het geeft een verkeerd signaal af aan de arbeidsmarkt (zonder opleiding maak je ook kans op een baan). Op de lange termijn gaat dit alle ten koste van de economische groei, zo vertelde mijn docent economie mij, wanneer ik met dergelijke voorstellen kwam.

Schut

23 januari 2014

Ik heb wel eerder duidelijker en beter onderbouwde stukjes van je gelezen. Lag het maar zo simpel

LaHeij-Klijn

23 januari 2014

Ja we moeten het allemaal weer zelf gaan doen, daar is niets ergs aan. In mei wordt ik 70 jaar heb behoorlijk wat beperkingen maar moet er niet aan denken om thuis te gaan zitten kniezen bij de club van de zwartkijkers. Kijk om je heen mensen en leef niet alleen voor je zelf maar ook voor de ander. Dit advies van Claire is gratis en voor niks.

Schoffelen

23 januari 2014

Ik volg het niet, maar da kan mijn beperking zijn.

De heer Reuchlin stelt voor de premie/belastingkosten voor minimumloon medewerkers in de zorg af te schaffen en deze kosten over te hevelen naar de andere belastingbetalers. Dat is gunstig voor de zorgwerkgever en voor de medewerker met zo'n baan, het nivelleert de inkomens (hogere inkomens dan minimumloon worden zwaarder belast) en levert uiteindelijk niks op. Tenzij er echt wordt gewerkt aan kostenreductie; hetzij in de zorg, hetzij bij de instanties die die belastingen en premies nodig hebben.

Erger nog: omdat er bij de zorgwerkgever minder lasten worden gemaakt kan hij meer mensen aannemen; de rekening wordt immers toch voor de helft door de andere belastingbetaler betaald. Resultaat is dat de kosten voor Nederland als geheel stijgen. Boekhoudkundig zijn het wellicht geen zorgkosten meer, maar dat is niet meer dan een truc.

Als we dan uiteindelijk meer gaan produceren met z'n allen is dat mooi. Welzijn, gezondheid en geluk nemen toe. Echter, voor al zijn geweldige effecten, productie in de gezondheidszorg levert nationaal alleen indirect geld op: Alleen als iemand gezond wordt gemaakt en vervolgens weer productief of productiever wordt (door eten te maken, of meubels, of door te handelen) kan de gezondheidszorg positief bijdragen aan het geldelijk inkomen van het land. (En misschien door buitenlanders te behandelen, zodat geld dat elder wordt verdiend hier wordt uitgegeven.)

Het subsidieren van lage zorginkomens is, zoals hierboven al aangegeven, een verkapte subsidie. Erger nog, het gaat ongetwijfeld leiden tot race-to-the-bottom: het is onevenredig voordelig voor zorgwerkgevers om medewerkers tegen minimum loon aan te nemen. Zodra iemand meer moet/wil gaan verdienen, wordt-ie te duur. Dat betekent dat de goede en ervaren medewerkers snel zullen vertrekken. Wat overblijft zijn de onervaren werknemers en de werknemers die niet beter kunnen. Net zoals je nauwelijk supermarkt-cassiere van boven de 25 ziet zal ook de zorgmedewerker met meer dan 2 jaar ervaring snel verdwijnen. En dat gaat dan weer ten koste van de kwaliteit van de zorg.

Het probleem is en blijft dat loonkosten onder druk van bedrijfstakken die effectiviteitsslagen beter/makkelijker maken dan de zorg sneller groeien dan de inflatie. Zorg is arbeidsintensief en daardoor groeien de kosten harder dan in andere bedrijfstakken: alleen de zorg minder arbeidsintensief maken zorgt voor een echte oplossing.

Frank Conijn

23 januari 2014

Of dit dé oplossing voor het probleem is weet ik niet, daar heb ik meer tijd voor nodig. Maar Nederland heeft (inderdaad) wel een probleem: er zitten veel -- schijnbaar 750.000 -- gezonde mensen thuis niets te doen, terwijl het kabinet aan alle kanten het mes zet in de ouderenzorg omdat die onbetaalbaar zou worden.

Dezelfde gedachte kwam bij me op toen ik de troonrede hoorde, vorig najaar, over de participatiesamenleving.

Frank Conijn

23 januari 2014

Er zijn dan (al) twee methoden:

1. Verlaag de werkgeversbelastingen en -premies voor personeel en tegelijkertijd de uitkeringen voor de mensen die gezond genoeg zijn om te werken.

2. Creëer (weer) Melkertbanen. Ik weet niet precies hoe die toen gefinancierd werden, maar dat kan op twee manieren:
a) geef de genoemde uitkeringsgerechtigden een aanvulling op hun uitkering als ze gaan werken, tot minimaal het minimumloon bij een volledige werkweek;
b) geef het uitkeringsgeld aan de werkgevers als ze mensen in dienst nemen die ze anders niet in dienst hadden kunnen nemen -- bijvoorbeeld omdat er geen overheidsbudget is voor WMO-zorg.

Harro Labrujere

23 januari 2014

Voor wat je wil bereiken is invoering van het onvoorwaardelijk basisinkomen een logischer weg. De kosten worden in je oplossing niet lager, maar verschoven en een echte verandering blijft uit. Het effect dat vrijwilligerswerk daarmee betaald werk wordt, lijkt me onzinnig, daarvoor blijven de arbeidskosten dan nog steeds te hoog. Met een basisinkomen wordt ook de hoge drempel van de arbeidskosten verlaagd, bovendien levert het een werkelijke verandering, je bent werkelijk vrij om bij te dragen aan de maatschappij. Het basisinkomen is bovendien administratief vele malen eenvoudiger. Zie de site www.basisinkomen.nl voor meer informatie. Over de realisatie en betaalbaarheid zie: http://sargasso.nl/basisinkomen-van-idee-naar-praktijk/

Frank Conijn

23 januari 2014

@ Harro Labrujere:

Er staat op de eerste site waarnaar je verwijst een link naar de pagina "Stel dat iedereen tevreden is met zijn basisinkomen, niemand werkt. Hoe financier je dan die basisinkomens?" Maar opvragen van die pagina geeft een foutmelding. En ook op de Sargasso-pagina wordt die vraag niet beantwoord.

Daarom hier maar de vraag aan jou: hoe zit dat? Je schrijft zelf: "(J)e bent (met een basisinkomen) werkelijk vrij om bij te dragen aan de maatschappij." Dat geloof ik, maar ik zie het als een enorme illusie om te denken dat iedereen dan ook gaat bijdragen aan de maatschappij, en in een mate die evenredig is aan het verkregen inkomen.

In sprookjesland misschien, maar dit is Nederland.

Mitrasing

23 januari 2014

KISS: nationaliseer het zorgstelsel! Levert geld en kwaliteit op....

Harro Labrujere

24 januari 2014

@Frank Conijn Zou je zelf stoppen met werken als er een basisinkomen van 1000 euro per maand is? Ik verwacht dat je dat inkomen aan de lage kant vindt en dus nog gaat werken, en zo geldt dat voor 95% (vraag maar in je omgeving). In theorie is het basisinkomen dan misschien onbetaalbaar (als een groot percentage mensen dan stopt met werken), de praktijk is anders. En zou je dat riscio willen uitsluiten dan zou je kunnen kiezen voor een basisinkomen als deel van onze gezamenlijke verdiensten, anders gezegd als teveel mensen dan er voor kiezen om niet meer bij te dragen (of het gaat economisch slechter), dan daalt de hoogte van het basisinkomen.

Frank Conijn

25 januari 2014

@ Harro Labrujere:

Wellicht zou mijn gedachte over sec het gegeven van een basisinkomen veranderen als je een tabel maakt met bruto- en nettobedragen, inclusief de subsidies waar je site over spreekt.

Maar het principe blijft volgens mij hetzelfde, of dat nou basisinkomen of (bijstands)uitkering heeft. Je stel dat 95% zou gaan werken, maar dat laat altijd nog 5% dat dat niet zou gaan doen. En waarom hebben de sociale diensten dan zo veel moeite om bijstandsgerechtigden te motiveren om een baan te zoeken?

@ Mitrasing:

Als in een publiek stelsel de rijksoverheid de geldkraan deels dichtdraait of de het onmogelijk maakt dat zorgbehoevende ouderen in een verzorgingshuis kunnen gaan wonen, zoals ze nu doet v.w.b. de ouderenzorg, heb je precies hetzelfde probleem. Dat maakt precies niks uit.

Elbers

26 januari 2014

Helemaal mee eens! Kunnen we dit idee morgen invoeren? Zo ken ik er ook nog een....
Zoveel mensen hoor ik om me heen die graag als huishoudelijke hulp willen werken. Ze hebben nu net een uitkering aangevraagd omdat ze als zzper in de zorg niet meer aan de bak komen . Daar had de regering ineens 21 procent btw ingevoerd en dus werden ze als zzpers te duur. Nu verliest de belastingdienst wel steeds de rechtszaken om deze btw kwestie, maar als het straks wordt teruggedraaid hebben ze niet ineens hun opdrachten terug. De schatkist wint dus 21 procent als iemand nog een opdracht heeft, maar verliest aan dikke vette uitkeringen omdat de meeste zzpers niet meer aan de bak komen. Lekker doordacht jongens!

jos

26 januari 2014

Wat een misselijk makend en vernederend stukje.
De thuiszorg is zwaar werk en die ontvangen maar € 9,00 per uur. Nu wil hij ook dat er geen premies over worden ingehouden dat betekend altijd aan de onderkant blijven zitten en geen opbouw voor pensioen en als je ziek wordt geen rechten. Iedereen kan ziek worden ook Directeur Van Peer. Laten wij nu die directeuren en managers eens een lager loon geven, want daar zijn er zoveel van dan is de oplossing wat dichterbij. En vrijwilligers???? alle zorg en verpleeghuizen zitten er om te springen want die kunnen wij uitbuiten. Maar voor de zieke vrijwilligers is het niet zo gemakkelijk gezegd: als je vrijwilligers werk kunt doen dan kun je ook betaald werk doen! Want dan hebben ze je niet nodig. En ben je ziek en vrijwilliger en je hebt een zieke dag dan mag je afbellen maar als de werkgever je betaald en bent te vaak ziek of door je ziekte presenteer je niet genoeg kun je opstappen en vertrekken. Er is nog wel degelijk een groot verschil. Maar directeuren en managers minder laten betalen brengt meer op.

jos

26 januari 2014

Met ziek zijn bedoel ik de echte chronisch zieke mensen.

Top