BLOG

Totaalaanpak Frieslab brengt transitie terug tot de kern

Totaalaanpak Frieslab brengt transitie terug tot de kern

Frieslab: mission impossible, een veelgehoorde uitspraak vijf jaar geleden. Met een assistent en een heel klein onderzoeksbudget begonnen we aan Frieslab om knelpunten in wet- en regelgeving in kaart te brengen en zo mogelijk op te lossen. De reacties varieerden van ’dat lukt nooit’ tot aan ’oh, echt iets voor jou’.

De projecten van Frieslab zijn heel bewust vanuit dezelfde visie ondersteund. Frieslab was geen projectleider en nam niet over, Frieslab adviseerde op grond van kennis en liet de verantwoordelijkheid daar waar hij hoort: in het veld.

Kleine stappen

Terugkijkend sluit de methode Frieslab naadloos aan bij de methode organisch veranderen van prof. Heineman en theorie U van Scharmer. Die komt neer op het nemen van kleine stappen zodat iedereen kan volgen. De rapporten van Frieslab ordenen complexe problemen en geven er de juiste taal aan, zodat vervolgens de discussie over oplossingen gericht gevoerd kan worden. Zo trok een rapport je door de U-bocht en hielp het mensen gericht verder. In projecten werd geëxperimenteerd. De aanpak sloeg aan.

Veel projecten leidden tot significante verhoging van de ervaren kwaliteit van leven, sterkere regie van de klant én afname van de kosten. De projecten leidden tot modellen die nu landelijk gebruikt worden. De belangrijkste modellen en werkwijzen van Frieslab zijn: de mededingingsmonitor, om problemen met de mededingingswet bij ketensamenwerking te voorkomen, en de modellen voor cliëntondersteuning, casemanagement en gemeentelijke samenwerking bij ondersteuning op maat.  Met als resultaat: een totaalaanpak van complexe veranderingsprocessen in zorg en welzijn.

Eind aan Frieslab

de wetten in zorg en welzijn veranderen en de decentralisaties zijn ingezet is het in kaart brengen van knelpunten niet meer opportuun. Frieslab  begon in 2009. Het ministerie van VWS gaf ons  drie jaar. In 2012 is Frieslab wegens succes geprolongeerd. Maar nu is het nu tijd om het af te ronden en organisaties de resultaten te presenteren waarmee men zelf aan de slag kan gaan. We houden geen slotsymposium. In plaats daarvan ben ik de afgelopen weken bij gemeenten en instellingen langsgegaan om mijn verhaal te doen en het gesprek aan te gaan. Eerst liet ik een filmpje over Frieslab zien.

Gemeenten zeggen: ’Dit is precies wat we nu nodig hebben. We zijn met van alles en nog wat bezig en dit brengt ons terug tot de kern. Hiermee kunnen we weer verder’. Op Twitter komen berichtjes langs als ‘heel goed bruikbaar voor studenten sociale studies’ en ‘Prachtige opbrengsten, doorbreek die cirkel van tevredenheid’.  

Model voor totaalaanpak

Nu is er de kaart waar ons model voor de totaalaanpak op staat. En het interactieve eindboek is donderdag 6 februari gepresenteerd. Ook hiervoor geldt weer: een rapport van Frieslab is geen eindproduct, maar een manier om de discussie op gang te brengen en mensen op te roepen om met goede voorbeelden te komen. Met als doel, passende ondersteuning voor iedereen. Zo kan iedereen: blijven(d) veranderen.

Veranderkracht

Veranderkracht is er genoeg in de zorg, hoe moeilijk het soms ook is. Gelukkig zeggen nu velen met ons: het kan wèl.

Sanja Bouman
programma manager Frieslab

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn

8 februari 2014

Op de site van Frieslab is te zien dat het regelmatig een wetsgeoriënteerde rol speelde in het WMO-verhaal.

De WMO-decentralisatie qua ouderenzorg (over de rest kan ik niet oordelen) is echter een zeer slecht plan geworden. Zeker als men het in samenhang neemt met het afgeschaft zijn per 1-1-2014 van het recht op een plaats in een verzorgingshuis, voor ouderen met een ZZP 3-indicatie.

Rapporten/adviezen van het Sociaal-Cultureel Planbureau, de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg, en de Raad voor de Leefomgeving & Infrastructuur laten dat zien.

Overheveling van de ouderenzorg had op zich goed uit kunnen pakken, maar het had daarvoor in een significant andere vorm gegoten moeten worden, met een wezenlijk langer tijdspad en een ander budget. En het ZZP 3-recht had nooit afgeschaft mogen worden.

Zie voor voor informatie, de genoemde rapporten en die andere vorm: http://bit.ly/1d9FqjQ (eigen site).

Ik hoop voor mw. Boumans eigen gemoedsrust dat haar rol in het huidige decentralisatieplan er niet een is geweest van faciliteren.

Frank Conijn

8 februari 2014

Om elk misverstand te voorkomen: mijn wapen is de pen, en niets anders dan dat. En iets anders zal ook nooit mijn wapen worden.

Die pen is soms scherp, maar van op de man/vrouw spelen is hier geen sprake, mocht men dat denken. De definitie daarvan is namelijk: een tegenwerping die betrekking heeft op de persoon die een bewering doet, en niet op de bewering zelf. Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Argumentum_ad_hominem.

Mw. Boumans blog ademt echter de sfeer uit van trots zijn op het bereikte resultaat. Ik betwist -- als ze een faciliterende rol heeft gespeeld in de WMO-decentralisatie Ouderenzorg -- dat dat (op dat vlak) niet iets is om trots op te zijn, qua eindresultaat in de vorm van het huidige kabinetsbeleid.

Verder is dit, tenzij ik me sterk vergis, mijn eerste reactie ooit op een blog van haar. Van hinderlijk achtervolgen, wat zeer terecht tegen de forumregels is, vind ik dus ook geen sprake te zijn.

Ik noem wel man/vrouw en paard, maar dat is nu eenmaal het risico als je een blog schrijft op persoonlijke titel, en je bent leidster van het lab waarover je schrijft. Zelfs de principiële persoon die het lab vormt. Dat valt dus onder 'wie kaatst kan de bal verwachten'.

Frank Conijn

8 februari 2014

Het woordje 'niet' in de derde alinea had er niet moeten staan.

Frans Wilms

10 februari 2014

Mijn complimenten! Dit is echt voortreffelijk werk. Je laat helder en duidelijk de tekorten in het huidige systeem zien. De cirkel van tevredenheid en de wijze waarop veelal vanuit aanbod naar vraag geredeneerd wordt zijn prachtig weergegeven.
Je biedt vervolgens een veelheid aan perspectieven op hoe het anders kan: vanuit de inhoud (waarden gedreven en positief) beweging maken.
Ik ken op dit moment geen document dat beter de inhoudelijke denkwijze van de decentralisaties praktisch ondersteund...

Brouns

10 februari 2014

beste Sanja,

Dank voor de indrukwekkende wijze waarop Frieslab de laatste vijf jaar de mankementen in het systeem heeft aangetoond. Daar kunnen velen hun voordeel mee doen.

Top