BLOG

De stille revolutie in Nederland zorgland

De stille revolutie in Nederland zorgland

We staan aan de vooravond van één van de grootste hervormingen van ons zorgstelsel sinds het einde van de tweedeling tussen ziekenfonds- en particulier verzekerden in 2006. Een revolutie die zich bijna stilzwijgend voltrekt.

De AWBZ wordt hervormd en grote delen van deze zorg worden overgeheveld naar gemeenten. Hetzelfde geldt voor de jeugdzorg. In plaats van provincies en het rijk, worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jongeren. Alle reden om naar de stembus te gaan op 19 maart.

Geestelijke gezondheidszorg in beweging

Zijn de gemeenten al wel klaar voor al hun nieuwe taken? Het is een vraag die leeft bij veel ggz-instellingen. En hoe staat het met onze eigen voorbereidingen op wat komen gaat? Wat gaat er als gevolg van de decentralisaties gebeuren? Bij de eerste zorgdebatten in Groningen en Enschede konden lang niet alle vragen beantwoord worden. 

Hoe gaan de gemeenten de bezuinigingen in de zorg opvangen? Blijft de zorg van hetzelfde niveau? Het zijn vragen die ggz-instellingen zorgen baren. Tegelijkertijd sluiten veel van deze verandering aan op wat er al gebeurt in de ggz. De ggz is volop in beweging en krijgt op dit moment een hele andere vorm. Met praktijkondersteuners-ggz bij de huisarts en basis-ggz voor laagdrempelige en lichtere zorg en gespecialiseerde ggz voor zwaardere problematiek. Afspraken over ambulantisering zijn voor instellingen op dit moment ook een onderwerp waar men hard aan werkt. Dit is niet alleen een beddenreductie van 33% in 2020 ten opzichte van het aantal bedden in 2008, maar betekent ook dat behandelaren een hele andere rol krijgen ten aanzien van patiënten.

Hoe richt je teams in die zorg kunnen verlenen in de eigen omgeving van patiënten? En welke gevolgen zijn er van zo’n beddenreductie voor de financiën en voor het vastgoedbestand van een instelling? Kan je leegstaande panden verkopen of verhuren tijdens de vastgoedcrisis? In de contractonderhandelingen met zorgverzekeraars zijn dit lastige onderdelen. Heeft een gemeente hier ook oog voor?

Taak

Continuïteit van zorg, dat is waar het ggz-instellingen om te doen is. Zorg leveren aan patiënten of cliënten die dat nodig hebben. Faciliteiten bieden waarbinnen professionals en zorgverleners hun werk goed kunnen doen en een veilige omgeving creëren voor patiënten. De kennis en ervaring van de leden van GGZ Nederland is nodig om van de transities een succes te maken. Kennis en ervaring die we graag delen met gemeenten. Dat zullen we ook blijven doen na de verkiezingen van 19 maart.

Maar tot die tijd is het belangrijk dat u zich verdiept in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Alle stemgerechtigde inwoners van ons land hebben een belangrijk recht: met uw stem bepaalt u hoe de zorg in uw gemeente er de komende jaren uit komt te zien. Weet u al op wie u gaat stemmen?

Jacobine Geel

Jacobine Geel is voorzitter van GGZ Nederland. Daarnaast is ze presentatrice bij de NCRV, onder andere van het programma Schepper & Co en de Grote Bijbelquiz. Ze studeerde theologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In 1997 won ze de preekwedstrijd van Trouw en daarna werd ze veelvuldig door de landelijke media gevraagd. Jacobine is regelmatig co-commentator tijdens NOS-registraties van kerkelijke bijeenkomsten rond het Koninklijk Huis. Zo nu en dan preekt ze nog.

---

Dit blog maakt onderdeel uit van een reeks blogs die in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 geschreven worden door vertegenwoordigers van de organiserende partijen van de zorgdebatreeks. Deze zorgdebatten worden georganiseerd door verenigingen van zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten (GGZ Nederland, ActiZ, KNMP, SGF, NVZ, ZN, GGD Nederland, KNGF, VGN, LHV en V&VN). Op 12 maart vindt in Den Haag een zorgdebat plaats met de woordvoerders van de zes grootste partijen in de Tweede Kamer. De aanmelding voor dit debat is gesloten.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Jansen ( huisarts )

10 maart 2014

Mw.Geel schrijft: 'met uw stem bepaalt u hoe de zorg in uw gemeente er de komende jaren uit komt te zien. Weet u al op wie u gaat stemmen?
Maar waarom mochten we niet eerst stemmen of de overheveling van Rijk naar Gemeenten wel zo verstandig was/is?
En waarom als we stemmen in referendumverband doet 'de politiek' vervolgens toch niks met het standpunt van de overgrote meerderheid die niet de EU Grondwet wilde accepteren?
Het brute marktdenken heeft het gewonnen in een post Christelijke samenleving en de wrange vruchten van dit VVD beleid bij uitstek zal Den Haag al spoedig in het gezicht worden gesmeten als onze nationale vrijheid helemaal wordt opgeofferd aan de droom van een 'verenigd Europa'.
De Ukraine is het antwoord van Rusland op de afgoderij van met name de VS en de EU op het moorddadige politiek economische handhaven van een walgelijk politiek concept compleet met een afweerschild aan Ruslands West grenzen.
Dom dom en getuigend van grenzeloze hoogmoed van door de multinationals omgekochte politici zonder enig begrip wat de modale burger werkelijk interesseert.
Weg met deze gewetenloze bende politici die het eigen volk laten verrekken.
Mw.Geel trek het u vooral niet persoonlijk aan, ook u heeft niets meer te zeggen net als iedereen. Niemand die dat verweten kan worden.

Frank Conijn

10 maart 2014

Het is inderdaad een enorme revolutie die zich aan het voltrekken is. En niet alleen in de GGZ. Ook in de ouderenzorg. De gecombineerde rapporten van het SCP, de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur en de Raad voor de Volkgezondheid en Zorg, voorspellen impliciet of expliciet een danige achteruitgang van die zorg. Zo niet een chaos in de ouderenzorg. Zie voor het hele verhaal, inclusief links naar de rapporten, http://bit.ly/1d9FqjQ.

De politiek verantwoordelijke partijen, en dat zijn er veel meer dan alleen de huidige regeringspartijen, negeren echter die rapporten.

Ik nodig mw. Geel graag uit de bovenvermelde pagina door te nemen. En als het kan er de nodige aandacht aan te besteden in de media.

Mauk van Heemstra - ZorgSteedsBeter

11 maart 2014

Jacobine,
Ik raad stemmers aan vooral te kijken naar welke partijen niet propageren dat zij weten hoe zij de zorg gaan invullen. Maar partijen die de gemeente de voorwaardenscheppende laten invullen om locale initiatieven en organisaties te stimuleren om elkaar geheel nieuw te vinden rondom zorgvragers. Mét hun sociale omgeving.

Op weg naar steeds meer eigen verantwoordelijkheid nemen vanuit eigen kracht. Dus niet een gemeenteambtenaar die met minder kennis, middelen en mogelijkheden moet doen wat tot nu toe de AWBZ, het rijk en de zorgkantoren regelden.....

De zorg wordt te onbetaalbaar en de maatschappij te dynamisch dat de centrale overheid de zorg kan blijven betalen en regelen. Er is geen weg terug. Dit heeft niets met marktwerking te maken. Wel met de nieuwe dynamiek die in de maatschappij op alle fronten aan het ontstaan is, uit economische nood geboren én uit de trend dat innovaties toenemend weer op persoonlijk initiatief van mensen ontstaan, met alle mogelijkheden die individuen hebben met internet en toenemende functionaliteiten vanuit je woonkamer.

Én de groeiende wens dat mensen elkaar weer gaan bijstaan, in plaats van dat bureaucratieën dat regelen. Dát lijkt mij toch ook in jouw lijn Jacobine?

Otto Reuchlin

16 maart 2014

Jammer dat Jacobine Geel negeert dat de ggz sinds 2000 jaarlijks gemiddeld bijna 10 procent is gegroeid, dus elke zeven/acht jaar ongeveer is verdubbeld, beddenreducties of geen beddenreducties. Elk jaar onder de leus: we maken ons zorgen over ingrepen en bezuinigingen, we worden onderbedeeld, we worden niet begrepen! Er is nooit bezuinigd op de ggz, integendeel de kosten zijn uit de hand gelopen, zonder een duidelijk verband met kwaliteit van zorg. Doordat de kosten in de zorg, met de ggz als koploper, zo enorm zijn opgelopen, heeft Nederland na de VS de duurste zorg ter wereld. We zijn intussen sinds 2000 gezakt op de gezondheidslijstjes. Jammer dat Jacobine Geel en GGZ-NL deze bezorgde defensieve verhalen blijven houden, in plaats van te pleiten voor een echte trendbreuk. Waarom zou de GGZ niet gehalveerd kunnen worden, dus terug naar de omvang rond 2006, vlak voor de crisis? Of eens een jaar of 10 hetzelfde budget kunnen houden?

Top