BLOG

Vertel het echte verhaal over transitie

Vertel het echte verhaal over transitie
Wolter Knijff

Er komen ingrijpende veranderingen in de langdurige zorg. De AWBZ gaat bij het grof vuil. Deze wet die de aanspraak op langdurige zorg regelt, gaat ten onder aan het eigen succes.

Te veel mensen doen er een beroep op. De kosten zijn niet meer op te brengen. Een nare boodschap, maar ik begrijp het.

Wat vertelt de overheid? Niet dit verhaal. Wel dat mensen liever zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat klopt. Daarom gaat de zorg nu wijkgericht aangeboden worden. Dat is mooi. Huisartsen, paramedici, wijkverpleegkundigen, welzijnwerkers, persoonlijk begeleiders, schuldsaneerders gaan op wijkniveau samenwerken.

Klinkt goed. Mantelzorgers gaan nog meer bijspringen. Prachtig om dit allemaal na te streven. Stel dat ’t lukt. Is de onbetaalbaarheid van de AWBZ hiermee volledig opgevangen? Die suggestie wordt wel gewekt. Ik geloof er geen bal van.

Feit is dat er minder zorg vergoed wordt. Feit is dat zorgaanbieders het met veel minder geld moeten doen. Dan is het onmogelijk dezelfde zorg te bieden. Durf dat te zeggen! En doe niet net alsof alles op het oude niveau blijft, omdat we wijkgericht gaan werken.

Zorg op het huidige niveau is onbetaalbaar geworden. Liever een vervelende boodschap, dan foute verwachtingen wekken.

Wolter Knijff,
Senior communicatieadviseur Cordaan

Onder het motto 'Navigeren in een nieuw zorglandschap' houdt Skipr op 20 juni een congres over de transitie van de langdurige zorg. Voor meer informatie, klik hier.  

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Simon de Waal

20 mei 2014

Deze communicatieadviseur is goed in framing. Het frame 'De zorg op het huidige niveau', begint alleen erg saai te worden. Wanneer er minder topsalarissen en managers zijn gaat een groter deel van de betaalde premies op aan echte zorg en plaats van geschuif met papier. Daardoor neemt ook het draagvlak om premies te betalen weer toe, de kwaliteit verbeterd immers en men krijgt meer zorg voor het geld.

Cora Postema

21 mei 2014

Wat een 'wereldvreemd' verhaal van een communicatieadviseur. Elk verhaal heeft vele kanten. Hij hoort blijkbaar maar een klein gedeelte en zegt dat de echte boodschap niet verteld wordt. Ik hoor en lees die boodschap overal, evenals de andere boodschappen over hetzelfde onderwerp. Ieder ziet het vanuit zijn eigen perspectief, vanuit zijn eigen belang. Als communicatieadviseur zou je dat toch moeten weten.

Top