Tech

Wie wordt er beter van e-health?

Tijdens de eHealth Convention 2016 waren prachtige voorbeelden te zien van allerlei e-healthtoepassingen. Volgens de aanbieders is dat waardevol, maar vaak is deze waarde financieel-economisch van aard. Voor patiënten is waarde echter geen kwestie van geld, het gaat hen om menselijke betrokkenheid. E-healthtoepassingen moeten daarom de patiënt centraal stellen.

Op 4 oktober 2016 organiseerden Skipr en Emerce de tweede editie van de eHealth Convention. De grote opkomst van ruim 350 bezoekers onderschrijft de enorme interesse onder zorgverleners in e-healthtoepassingen.

Veel van de huidige e-healthtoepassingen zijn volgens de aanbieders uitermate waardevol, want ze draaien om het principe van 'meten is weten'. Het zijn indrukwekkende en innovatieve toepassingen die ongekend veel kennis en informatie opleveren. Dat heeft veel voordelen voor overheid, zorgverleners en het bedrijfsleven. De vraag rijst alleen of ze ook leiden tot hulp wanneer een patiënt die echt nodig heeft.

Regie

Tijdens de eHealth Convention waren prachtige voorbeelden te zien van allerlei voordelen die e-healthtoepassingen en apps kunnen brengen. Dat werd samengevat als: "e-health biedt patiënten de mogelijkheid om de regie te nemen over de eigen gezondheid en het beantwoordt aan het grote verlangen in de maatschappij naar zelfredzaamheid."

Mensen kunnen via apps adviezen krijgen, gezondheidsindicatoren meten en informatie delen met elkaar, met systemen of met zorgverleners. Volgens de aanbieders is dat waardevol. De apps leveren veel informatie op die men kan inzetten voor verbeteringen in overheidsbeleid, zorgprocessen en bedrijfsstrategieën. De apps brengen ook geld in het laatje, bijvoorbeeld door de informatie van de patiënten te verkopen aan adverteerders.

Waarde

Vaak is de waarde van e-healthtoepassingen financieel-economisch van aard. Voor patiënten is waarde echter geen kwestie van geld. Dat gaat hen erom beter te worden of slechter te voorkomen. Het gaat hen om het vinden en krijgen van hulp zodra die nodig is. Het gaat hen om proactief handelen door zorgverleners als de gezondheidsindicatoren in de apps alarm slaan. Het gaat patiënten om menselijke betrokkenheid, niet om zakelijk voordeel.

We moeten leren anders te kijken naar e-health dan naar andere online selfservicetoepassingen, zoals bankieren, reizen, shoppen, etc. Zorgzaken zijn namelijk voor patiënten geen kwestie van geld, maar van een eerste levensbehoefte. Zorgverlening is voor hen synoniem aan hulpverlening. Hulp is pas mogelijk als er systemen zijn om alle informatie uit alle e-healthtoepassingen te verzamelen, te analyseren en om te zetten in directe, doelgerichte en daadkrachtige actie. Daarvoor zijn standaarden nodig die gegevensuitwisseling mogelijk maken.

Het vraagt ook om een gedragsverandering bij zorginstellingen en bedrijven, want deze moeten samenwerken in plaats van de kaarten tegen de borst te houden uit concurrentieoogpunt. Ook in de maatschappij is een gedragsverandering nodig, want de gezondheidszorg vraagt ook om burgerlijke broederschap en betrokkenheid. Mensen moeten niet alleen hulp kunnen vragen, maar deze ook kunnen bieden. Als ik vandaag van de trap val, is een buurman eerder ter plaatse dan een ambulance. E-health betekent ook dergelijke verbanden en relaties leggen.

Patiënt centraal

De eHealth Convention toont de populariteit en de potentie van e-healthtoepassingen aan. De huidige e-healthtoepassingen draaien echter te veel om het principe van 'meten is weten'. Dat levert gigantisch veel informatie op, maar bar weinig actie. Al die informatie maken organisaties beter door beleids- en procesverbeteringen, kostenbesparingen en omzetstijgingen, maar hoe wordt de patiënt daar beter van?

E-healthtoepassingen vragen om een stevige balans tussen technologie en menselijkheid. Zij worden pas echt succesvol als ze de patiënt niet de regie geven, maar centraal stellen. Daarvoor hoeven zij de voordelen voor de kosten en winst helemaal niet uit het oog te verliezen. In tegendeel: e-health kan ervoor zorgen dat er meer geld, maar ook meer tijd en aandacht voor de patiënt beschikbaar is.

Pieter Rahusen

Marketing & Development Manager Healthcare bij Ricoh International

Pieter Rahusen_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top