BLOG

Naar een nationaal akkoord voor sociale zorginnovatie

Zorginnovatie is helemaal hip en heeft de toekomst. Het krioelt van de nieuwe technische mogelijkheden en gadgets. Interessanter vind ik echter de sociale innovatie in de zorg.

Deze innovatie gaat uit van het belang van de patiënt. Hoe leven we langer gezond? Hoe vergroten we de kwaliteit van leven bij een een chronische aandoening? En hoe verkrijg en behoud je meer regie over je eigen leven, ook als je zorg nodig hebt? Sociale innovatie kan de kwaliteit van zorg vergroten en kosten verlagen.

Prangende vragen

Natuurlijk vinden we allemaal dat het in de zorg draait om patiënten en cliënten. Toch is hun belang niet altijd leidend. Ze krijgen niet altijd de begeleiding om zorg te krijgen die bij hen past. Sociale innovatie dwingt ons een antwoord te geven op prangende vragen zoals:

- Waarom hebben mensen niet de keuze om te kiezen tussen de traditionele gesprekken in de spreekkamer en beeldbellen vanuit huis?

- Waarom moeten mensen met een chronische aandoening soms meerdere keren per week bloeddruk en/of  hartslag laten meten in een ziekenhuis, terwijl dit ook goed en veilig thuis gedaan kan worden, en veilig online doorgegeven?

- Waarom hebben mensen niet altijd de optie om preventief en laagdrempelig hulp online te krijgen, zoals bij verslaving en anorexia al mogelijk is en effectief blijkt te zijn?

- Waarom wordt serious gaming en zorg met behulp van Virtual Reality (VR) niet breder ingezet als het effectief blijkt?

Belemmeringen

En zo is er meer behoefte aan niet alleen technische maar vooral ook sociale innovatie. Wat houdt ons tegen? Het probleem is dat het niet alleen krioelt van mogelijkheden, maar ook van belemmeringen; barrières in het systeem, verkeerde prikkels, knellende regels en financieringsvoorwaarden. Daarom moeten we echt heldere keuzes rond innovatie maken. Geen vrijblijvendheid via goede bedoelingen, maar duurzame afspraken in een innovatief akkoord over sociale zorginnovatie.

Dat nieuwe akkoord moet aan drie eisen voldoen:
 
1. Het akkoord moet een katalysator zijn voor vernieuwing. Het brengt mensen bijeen vanuit het belang van de patiënt. Een coalitie met een gedeelde agenda en met heldere rollen voor alle andere betrokkenen (patiënten, zorgverleners/aanbieders, verzekeraars, bedrijven, overheid) die elkaar versterken.
 
2. We moeten innovatieve doelen stellen die niet alleen ambitieus maar ook meetbaar zijn. Met het doel van pilot tot implementatie te komen. 
 
3. We hebben de steun van de politiek nodig. De minister kan de katalysator laten werken door de vrijblijvendheid voor sociale innovatie weg te halen en ruimte te bieden aan de initiatieven van de coalitie. Het ministerie dient het perspectief van de patiënt te kiezen, om barrières te slechten en de grote ambities waar te maken.
Goede afspraken kunnen een katalysator zijn voor ambitieuze vernieuwingen waar patiënten en cliënten echt iets aan hebben. Hip en sociaal. Snel en samen. Laten we komen tot een innovatief akkoord over innovatie. 

Lea Bouwmeester

Tweede Kamerlid voor de PvdA

Lea Bouwmeester_311

---

Op 20 februari 2017 vindt Het Grote Zorgdebat plaats in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Het debat wordt georganiseerd door 25 branche- en belangenorganisaties uit de zorg. Skipr is mediapartner en doet voorafgaand, tijdens en na afloop verslag van alles wat er rond het debat plaatsvindt. U kunt zich hier inschrijven om het debat bij te wonen. Alle content die Skipr publiceert rond het debat vindt u hier >>>

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Wil

15 februari 2017

Geachte mevrouw Bouwmeester,
interessant thema. weet waaraan u begint:

Iedereen in de zorg heeft elkaar in een wurgende houdgreep door wederkerige afhankelijkheid.
Tijd voor verandering !https://www.youtube.com/watch?v=EfJx2kZAz2g denken is de beste manier van doen.20% van degene die zorg krijgen hebben dringend zorg nodig en kosten ongeveer 60% van de totale zorg. Deze mensen hebben het nodig en verdienen dit ook te krijgen zonder enige beperking

80% van degene die momenteel zorg krijgen, krijgen op kosten van de samenleving: huishoudelijke hulp en welzijn gratis. Zij vinden dat zij het recht hebben op deze gratis diensten!
Deze 80% groep die ca 40% verbruikt, zal niets nalaten om deze hulp en zorg te krijgen en het zijn vooral deze 80% groep die het hardst klagen met telkens schrijnende voorbeelden te gebruiken van de 20% groep die het echt nodig hebben. Deze 80% groep legt alle schuld neer bij anderen en neemt geen eigen verantwoordelijkheid.

Anderzijds het zijn de kiezers die vinden dat de zorgkosten omlaag moeten. Dit beleid komt niet uit de lucht vallen. Het is natuurlijk erg sneu als deze bezuiniging je baan kost, want daar is geen directe oplossing voor.

Ik heb echt medelijden met de (onvrijwillige) mantelzorgers: 80% is al overbelast en kunnen nooit op vakantie.!!! Daar hoor ik niemand over!!!
Discussie over innovatie in de zorg op de zorg en ICT beurs en wat de barrieres zijn!!!
https://www.mixcloud.com/SublimeFM/20150320zorg-deel1/

Doen is de beste manier van denken
Je bent op je creatiefst wanneer je 5 jaar bent en als je 8 bent is die creativiteit gehalveerd. Tegen je 44e beland je in een staat van terminale serieusheid. Structuur bepaalt je leven en de werkelijkheid hobbelt er achteraan. Deze video is een pleidooi voor het 'doen'.


Terminale serieusheid! Ons zorgsysteem en zorgcultuur is volledig gericht om geen fouten meer te maken. Zijn we dan goed bezig? Wie en waar komen de zorginnovaties vandaan?

Ons zorgsysteem en zorgcultuur is volledig gericht om geen fouten meer te maken. Zijn we dan goed bezig?

De verzuiling in de zorg, is op een keerpunt gekomen. Alles is gericht op professionaliteit, kwaliteit en risico's vermijden, toezicht houders, belangen verstrengeling en machtige organisaties.
Zijn dit de organisaties met terminale serieusheid (bijna hersendood), die voor ons de voor innovaties of broodnodige veranderingen gaan brengen in het zorgsysteem?. (Ons zorgsysteem sinds 1970, is nu 44 jaar! )
Wellicht kan dit inspirerende filmpje het gevoel losmaken en aan het denken zetten om verandering in het verzuilde zorgsysteem teweeg te brengen en innovaties.
Wat moet er veranderen? We kunnen ook veel zelf bijdragen! Ik ben alvast begonnen. !
Hier is een inspirerende korte filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=byTtGVF0Srg#t=13


De stakeholders, verzekeraars en zorgspecialisten in de zorg houden elkaar in een wurgende houdgreep. De zorg is een log systeem waar 70 miljard in omgaat.(elke verandering is een bedreiging van de macht(=geldverdeling)). De zorgverlener die een innovatie implementeert en kosten maakt wordt geconfronteerd met perverse prikkels in de zorgvergoeding en de toezichthouders. Organisaties hebben voor hun medewerkers alles tot in detail in zorg protocollen vastgelegd. Innoveren is afwijken van het protocol. Dat mag niet in de zorg (risico mijdende cultuur).(Claim cultuur) Op staande voet ontslag wanneer iemand van het protocol afwijkt of creatief handelt. Bekijk dit inspirerende filmpje. https://www.youtube.com/watch?v=GUTM8xnh7DM Creatieve mensen liefst mijden de zorgmarkt of de politiek! Daar wordt zo iemand diep ongelukkig. Bezuinigingen in de politiek of zorg gebeurt door: eliminatie, selectie en inkoopcontracten (Claims en clausules). (en vooral geen nieuwe dingen uitproberen!!!) Het logge zorgsysteem KOOPT alleen bewezen standaard producten IN, die al 10 jaar in het buitenland uitgeprobeerd zijn en bewezen resultaten oplevert!!.

Er zijn reeds onderzoeken 2011 en 2014 gedaan in deze complexe materie.
Wellicht kunt u daar wat inspiratie uit putten. (De wurgende houdgreep is gebleven!)


https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Nationaal_Programma_Ouderenzorg/30-6-2016/Stappenplan_realiseren_structurele_financiering_innovatieve_ouderenzorg.pdf
en http://www.zorginnovatieboek.nl/wp-content/uploads/Cocreatie_eHealthboek.pdf

Dobson

20 april 2019

Heeft u een persoonlijke & zakelijke of investeringsfinanciering nodig, zonder stress en snelle goedkeuring? Zo ja, neem vandaag nog contact met ons op, want we bieden momenteel leningen aan met een uitstekende rente van 2%. Onze financiën zijn beveiligd en veilig. Het geluk van onze klanten is onze kracht. leningen vanaf € 5.000 - € 1.000.000,00 USD Euro en Ponden, nu beschikbaar voor zakelijke, persoonlijke, huis-, reis- en studentenleningen enz. Voor meer informatie neem contact op met e-mail: dobsonquickloan@gmail.com

Top