BLOG

5 voor 12 voor de mondzorg

Ga verandering niet uit de weg. Geef taakherschikking in de mondzorgsector een kans, in het belang van al onze cliënten, maar vooral de meest kwetsbare.

Sinds 7 juni 2016 staat de Nederlandse Mondzorg op zijn kop. Minister Schippers liet op die datum aan de Tweede Kamer weten dat zij voornemens is, middels een Algemene Maatregel van Bestuur, art. 36a Wet Big, de zelfstandige bevoegdheid van de mondhygiënist uit te breiden voor de drie voorbehouden handelingen uit het deskundigheidsgebied van de mondhygiënist. Begrijpelijk, die onrust, aangezien de AMvB bestaande rollen verandert en verandering roept weerstand op.

Angst en domeinstrijd

Maar wat is de bron van deze weerstand bij tandartsen? Een vraag die mij al langer intrigeert. In principe verandert er niets aan het werk van de mondhygiënist. Wel verandert het wettelijke kader waarbinnen de mondhygiënist de zijn of haar bekende werkzaamheden verricht.

De discussie lijkt vooral gebaseerd op emotie en het niet willen veranderen, op rolbehoud dus, en gaat voorbij aan de professionaliteit van de Hbo-opgeleide mondhygiënist.

De consument lijkt de dupe te worden van de strijd over dit domein waarbij de inhoud van de zorg wordt vergeten.

Emotie

Nu de minister partijen een laatste kans heeft gegeven er samen uit te komen, ga ik ervan uit dat feiten en emoties gescheiden worden en we eindelijk tot de kern van de weerstand kunnen komen. Na zestien jaar voorbereiding van dit dossier is de tijd rijp een hoognodige verandering door te voeren.
Het besluit – wel of geen taakherschikking – lijkt nu pas na de verkiezingen genomen te worden.  Jammer dat het zover heeft moeten komen.

Onder druk worden zaken vloeibaar

Mocht blijken dat bepaalde emoties niet losgelaten kunnen worden en de beroepsverenigingen van tandartsen niet bereid zijn in beweging te komen, roep ik de  Kamerleden op door de emotie heen te prikken en de beoogde taakherschikking een kans te geven. Wacht hier geen maanden meer mee, maar dwing het af. Onder druk worden zaken vloeibaar en komt beweging op gang.

Laat de politiek zich leiden door getrap en geroep?

Laten we elkaar versterken in het belang van goede zorg voor onze patiënten. Val elkaar niet af, maar ga de uitdaging van de verandering aan. Benadruk de voordelen en los knelpunten op. Deze blog is te kort om al de voordelen van taakherschikking te benoemen, maar lang genoeg om mijn teleurstelling te laten horen. In de berichtgeving vanuit de ANT en KNMT is alleen een negatief geluid te horen.

In aanloop naar het Grote Zorgdebat vraag ik Kamerleden oprecht: Het kan toch niet zo zijn dat door hard getrap en geroep vanuit de emotie een mooi plan geen kans van slagen krijgt? De tijd dringt!

Manon van Splunter – Schneider

Voorzitter NVM-mondhygiënisten

Manon van Splunter_311

---

Op 20 februari 2017 vindt Het Grote Zorgdebat plaats in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Het debat wordt georganiseerd door 25 branche- en belangenorganisaties uit de zorg. Skipr is mediapartner en doet voorafgaand, tijdens en na afloop verslag van alles wat er rond het debat plaatsvindt. U kunt zich hier inschrijven om het debat bij te wonen. Alle content die Skipr publiceert rond het debat vindt u hier >>>

4 Reacties

om een reactie achter te laten

W.G.Brands

20 februari 2017

Beste Manon
Het zal er wel bij horen, maar dit soort framen van tandartsen is niet netjes. Tandartsen zijn zeer positief over de mondhygiënist als preventiedeskundige. Ze vinden alleen schoenmaker blijf bij je leest. Tandartsen zouden hiervoor volgens jou niet met argumenten komen. Nog vorige week heb ik in jouw aanwezigheid uitgelegd waarom de AMVB slecht is. Bij een tandarts weten patiënten welke opleiding die gehad heeft. Mondhygiënisten hebben lang niet altijd dezelfde HBO opleiding. Nu zoekt de tandarts dat nog uit, maar na de AMVB moet de patiënt dat zelf maar uitzoeken. Eén ding weet de patiënt wel zeker, zelfs de best opgeleide mondhygiënisten zijn niet opgeleid voor de extra mogelijkheden die de AMVB biedt. Een heel belangrijk argument tegen de AMVB: Mondhygiënisten, die voor de preventie zijn opgeleid, moeten, als het aan de amvb ligt, heel dure spullen kopen alleen om gaatjes te gaan boren waarvan de wetenschap veelal zegt dat je er vaak beter af kunt blijven. Wat heet een perverse prikkel. Patiënten willen niet, verzekeraars willen niet. Nergens in de EG is een borende mondhygiënist. Vind je dat na al deze argumenten gek?
Ik stel voor over de AMVB te praten en te bekijken of er onderdelen zijn die de patiënt in ieder geval niet al te hard schaden
vriendelijke groet
Wolter Brands
Voorzitter KNMT

Jan Willem Vaartjes

21 februari 2017

Het was te verwachten dat de NVM de 'angstkaart' speelt. Als je feitelijk naar het beleid van VWS met de NVM kijkt dan moet de politiek zich ernstige zorgen maken. Henk van Gerven (SP) heeft dit alles nog op een rij gezet in het volgende artikel: https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/het-gapende-geheime-gat-in-de-mondzorg.htm

Manon van splunter

21 februari 2017

Beste Wolter,

Grappig dat juist je laatste zin benadrukt wat ik probeer duidelijk te maken in mijn blog. Wij gaan zeker in gesprek met elkaar over de taakherschikking in de mondzorg. Een stap in de goede richting. Ondanks meerdere pogingen van NVM-mondhygienisten in het verleden is dit niet mogelijk geweest. Sterker nog het gesprek werd structureel uit de weg gegaan door de beroepsverenigingen van tandartsen. Helaas constateer ik toch echt dat de toon van de discussie op sociale media neerbuigend is. Fantastisch dat jij als voorzitter van de KNMT nu openlijk schrijft hoe gewaardeerd de mondhygienist is. Nog een stap in de goede richting. Ik ga graag het gesprek met je aan, iets wat al veel eerder had gekund. Laten we inzetten op FEITEN om de langverwachte samenwerking vorm te geven. Met als uitkomst een doelmatige, efficiënte en rolzuivere mondzorg voor de patiënt en vertrouwen in elkaar.

Met vriendelijke groet,
Manon van Splunter

bisschop

27 februari 2017

Zou het niet over de patiënten moeten gaan?
FEIT is dat de mondhygiënist niet dezelfde (voor-)opleiding krijgt als de tandarts, en niet alleen als het gaat om röntgenstraling. FEIT is de patient veiligheid in het geding is als zij zouden gaan indiceren, diagnosticeren en boren. FEIT is dat de mondhygiënist eigenlijk alleen die gaatjes leert boren (primaire leasie: een gaatje net door het glazuur), die je meestal beter kan laten zitten(...).. FEIT is dat primaire cariës (het eerste gat) regelmatig tot aan de zenuw komt. Wel/niet zenuwbehandeling? Dat is niet aan de mondhygiënist om te kunnen en mogen beoordelen, laat staan behandelen. En wat dan? Waar moet de patiënt, die kwetsbare oudere, of dat angstige kindje heen als er een complicatie is, op pijn ontstaat? FEIT is dat dat niet geregeld is.

Waar is de positie van de patiënt in de discussie van de taakherschikking ? Waar is de patiënt in het betoog van mevrouw Splunter? Het gaat om de mondhygiënist: hoeveel willen er taakherschikking? (:Laat je omscholen tot tandarts!) Het gaat om vermeende emotie en domeinstrijd. Het gaat over tijd. Maar het gaat NIET over de patiënt, diens veiligheid en kwaliteit van mondzorg? Als ik ergens emotioneel van wordt is als een discussie in de zorg, waar de patiënt geen plaats lijkt te krijgen. KWAAD namelijk.
Jorinde Oostenbroek-Bisschop, tandarts Wassenaar.

Top