Vastgoed

We bouwen te weinig verpleeghuizen

Verpleeghuizen zijn uit. Ze komen negatief in het nieuws, ook al weten we heel goed dat de verpleeghuiszorg in Nederland vrijwel overal van prima kwaliteit is. Maar ze zitten in het verdomhoekje, ze moeten klappen opvangen. Niet alleen van de publieke opinie, maar ook door bezuinigingen en problemen om het schaarstemodel het hoofd te bieden. Ik zeg: ten onrechte!

We bouwen te weinig verpleeghuizen. Niet per se zoals die in de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw gebouwd werden, maar wel specifiek ontworpen voorzieningen voor mensen met ernstige beperkingen zoals dementie en zware somatische klachten. En dat zijn niet automatisch woningen.

30.000 extra plaatsen

Op dit moment verblijven ongeveer 90.000 ouderen met een ZZP 5 t/m 8 in een verpleeghuis. Dat is uitgedrukt in een percentage van de 80+ers 12 procent van de 80+ers. Als we dit percentage constant willen houden, hetgeen als minimum aannemelijk lijkt, hebben we in de komende 10 jaar (tot 2026) nog ongeveer zo’n 30.000 verpleeghuisplaatsen extra nodig (Bron CIZ en CBS). Een deel zal mogelijk worden opgevangen in private verpleeghuizen (maar dat is qua volume nu nog te weinig) en een deel wellicht thuis met ondersteuning in verschillende vormen (robots?).

Er is, los daarvan, ook een toenemende vraag naar vormen van wonen met zorg in geschikte woningen. Vele onderzoeken, waaronder dat van het Abf in opdracht van het ministerie in 2014, laten dat zien. Dat onderzoek Monitor Investeren voor de Toekomst van maart 2014 wordt gesteld dat er een bouwbehoefte is van ca 80.000 woningen voor “verzorgd wonen" tot 2021. In het meest recente model Fortuna 2016 gaat het nog om zo’n 50.000 woningen tot 2025. In datzelfde onderzoek wordt een uitbreiding van het aantal verpleeghuisplaatsen met 22.500 voor de komende 8 jaar berekend.

Met andere woorden, als we de voorraad geschikte woningen en verpleeghuisplaatsen op peil willen houden, dan hebben we een hele opgave. Ik vraag me af of hiervoor voldoende focus is na de periode van inactiviteit door alle onzekerheid die is ontstaan door afschaffen van verzorgingshuizen, de onzekerheid over de bekostiging van verpleeghuizen (want de overheid is daarin onbetrouwbaar gebleken), en gezien het tekort aan huurwoningen in het middensegment en de risico-beoordeling van de sector bij financiers.

Verschraling

Het Sociaal Cultureel Planbureau ziet in haar rapport De Toekomst Tegemoet behalve nog niet functionerende ICT en domotica en overbelaste mantelzorgers, weinig nieuwe oplossingen voor dit probleem, dat nog eens wordt versterkt door het gebrek aan personeel. Rond de discussie over het manifest van Hugo Borst bleek dat er 70.000 extra medewerkers extra daarvoor nodig zijn! Uiteindelijk moeten we toe naar geclusterde woonvormen en verpleeghuizen met enige "massa", waar de zorg efficiënt kan worden gegeven.  

Kleinschaligheid lijkt mooi, maar teveel nadruk daarop leidt onvermijdelijk tot ernstige verschraling! En we zullen met elkaar nog alles op alles moeten zetten om de verschraling, ook in efficiënte organisaties, het hoofd te bieden!

Arnout Siegelaar

Oprichter Woonzorgconcept

Arnout Siegelaar_311

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Lin de Mol

2 december 2017

“Verpleeghuizen zijn uit. Ze komen negatief in het nieuws, ook al weten we heel goed dat de verpleeghuiszorg in Nederland vrijwel overal van prima kwaliteit is“

Van welke planeet komt u meneer Siegelaar? Asteroide B612? Ik heb zojuist mijn ouders verhuisd van een zorginstelling van Cordaan na 6 maanden abominabele, onpersoonlijke, respectloze zorg. Hollend achteruit zijn ze gegaan, angst en paniek en verwarring. Slechte onderlinge communicatie, personeel koppelt problemen niet tijdig terug. Ze zijn snachts gevallen en hebben 20 min op de grond gelegen totdat er iemand kwam. Mijn vader bloedend en wel. Zal ik nog even doorgaan? Meerdere overspannen zusters heb ik huilend op mn schouders gehad die de werkdruk niet meer aankonden. 1 voor 1 vallen de vriendelijke, bevlogen mensen af. De enige die het volhouden zijn de kille die-hards die niet om de mensen geven. 1 verpleegkundige staat op een afdeling met 14 mensen en die moet alles doen. Uit bed halen, verschonen, medicatie, naar bed brengen, douchen, én de administratie. Natuurlijk is er geen enkele ruimte voor een vriendelijk woord of een luisterend oor. We hebben het hier over mensen die ver over de 80 zijn en als vee afgewerkt worden. Er klopt helemaal, maar dan ook helemaal niets van het Nederlandse zorgsysteem en u zou zich moeten schamen om dit zo zonder enig fundament op te schrijven. Heeft u ouders? Zijn ze nog in goede doen? Ik wens u toe dat, tegen de tijd dat zij aan de beurt zijn om alle waardigheid in te leveren, u voldoende centjes gespaard heeft om ze in een particuliere instelling te plaatsen. Ik kijk uit naar de blog die u dan zult schrijven.

Top