BLOG

Voor mensen met dementie zijn er werelden te winnen

Als we er in slagen om dementiepatiënten langer thuis te laten wonen snijdt het mes aan twee kanten. Een prettige, veilige en vertrouwde woonomgeving én de noodzakelijke beheersing van kosten.

Deltaplan

In 2012 startten we met organisaties uit de wetenschap, de zorg en het bedrijfsleven een unieke samenwerking: het Deltaplan Dementie. Aanleiding vormde de sterke stijging van het aantal mensen met dementie en de grote sociaal-maatschappelijke vraagstukken die daar mee samen hangen. Ons doel: dementie behandelbaar en beheersbaar maken.

Inmiddels is het Deltaplan Dementie een coöperatie met meer dan 50 leden en steeds meer organisaties sluiten zich bij ons aan. De boodschap is positief: voor mensen met dementie zijn er werelden te winnen. Samen doen we onderzoek om dementie te voorkomen en behandelen; Samen werken we aan betere dementiezorg en Samen bouwen we aan een dementievriendelijke samenleving.

Drie pijlers

Al in 2013 zijn we het onderzoeksprogramma Memorabel gestart waarin onderzoek wordt gedaan naar zowel oorzaken van dementie als preventie, behandeling en ondersteuning. Dit voorjaar is daarnaast een programma van start gegaan dat is gericht op verbetering van de zorgpraktijk: Dementiezorg voor elkaar. Om mensen langer op een prettige en veilige manier thuis te kunnen laten wonen, worden professionals in de hele dementieketen ondersteund om met elkaar samen te werken. Van de vroegste signalen van dementie tot en met de laatste levensfase.

De derde loot aan onze stam is de campagne Samen dementievriendelijk. We willen bereiken dat mensen met dementie zich gewaardeerd en geaccepteerd weten en zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Drie programma's die de basis vormen van het Deltaplan Dementie en waarbinnen vele honderden mensen zich elke dag inzetten om het leven van mensen met dementie te verlichten, nu en in de toekomst.

De duurste ziekte

Vandaag richten we ons in een brief tot de informateur, mevrouw Edith Schippers.
We vragen het nieuwe kabinet opnieuw steun voor het Deltaplan Dementie. In het bijzonder roepen we het kabinet op om samen met ons mogelijk te maken dat mensen met dementie langer thuis kunnen wonen. Dit is in de eerste plaats wat mensen zelf graag willen maar ook nodig om de zorg betaalbaar te houden.

Dementie is met meer dan 5 miljard euro per jaar nu al bijna de duurste ziekte. Met bovendien de sterkste jaarlijkse kostenstijging (ruim 8 procent). In 2012 hebben we becijferd dat van het Deltaplan Dementie tot 2020 een positief effect te verwachten is van 3.1 miljard euro (lagere formele zorgkosten en minder economisch verlies).

Los van dat precieze cijfer, laat het zien dat de kost voor de baat uit gaat. Door de grote schaal kunnen kleine verbeteringen in efficiency al tot forse besparingen leiden. Door escalaties in de thuissituaties te voorkomen kon in Wijchen per patiënt elke maand 2000 euro worden bespaard aan zorgkosten. Elke dag dat we voor de totale patiëntengroep opname kunnen uitstellen levert een besparing op van ruim 9 miljoen euro (KPMG) en voor elke euro die in de samenwerking tussen zorg en welzijn wordt geïnvesteerd is het netto effect een kostenreductie van 1,6 tot 2,9 euro (MO-Groep).

Investeren!

Daarom dringen we er bij het kabinet op aan om nu te investeren in de eerstelijns dementieketen, inclusief casemanagement en in samenhang met verpleegzorg. De komende jaren moeten we hier voluit op inzetten, in combinatie met mantelzorgondersteuning, technologische innovaties en nieuwe woonzorgvormen. Uiteindelijk draait het om de patiënt. Als we er in slagen om dementiepatiënten langer thuis te laten wonen snijdt het mes aan twee kanten. Een prettige, veilige en vertrouwde woonomgeving én de noodzakelijke beheersing van kosten.

Denijs Guijt

Directeur Deltaplan Dementie

Denijs Guijt_311

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Truus Vernhout

11 april 2017

Het is fascinerend dat er in dit opzicht twee visies zijn. Het Deltaplan Dementie dat adviseert om dementerende ouderen langer thuis te laten wonen en de inzichten van prof.dr. Scherder (neuropsycholoog) die aangeeft dat ouderen er juist bij gebaat zijn vroegtijdig (voordat de dementie toeslaat) te verhuizen naar hun 'eindwoning'. De hersenen zijn volgens hem in een later stadium niet meer in staat tot het aanpassen aan een nieuwe leefomgeving en dat leidt tot veel onrust en verdriet bij ouderen, die gewoon niet meer in staat zijn om zich thuis te gaan voelen op de nieuwe woonplek (als het thuis echt niet meer gaat).

Top