BLOG

Exponential Medicine, de hype cycle voorbij?

Na een week lang te zijn ondergedompeld in het congres Exponential Medicine, zijn we een stuk wijzer geworden over exponentiële technologieën binnen de gezondheidszorg. Maar zijn exponentiële technologieën niet gewoon een hype? Iets waar veel aandacht aan gegeven wordt en dan weer verdwijnt? Deels wel, deels niet.

Aan het begin van het congres werd er aandacht besteed aan de hype cycle. Deze curve beschrijft de verschillende fases van volwassenheid, adoptie en sociale toepassing van specifieke technologieën. Na de hype komt de fase waarin aandacht voor technologieën laag is, maar de ontwikkeling zich wel voortzet. Dit tot het punt dat technologieën worden toegepast binnen de gezondheidszorg en bereikbaar wordt voor de massa. Dan, ‘opeens’, zijn ze er weer. 

Neuro-imaging

Er zijn dit jaar weer veel nieuwe ontwikkelingen die aan de voorkant van de hype cycle staan. Zo zijn er opzienbarende stappen gezet op het gebied van neuro-imaging. Een prototype maakt het mogelijk livedata van een EEG van een persoon die naar een figuur kijkt, te interpreteren door een computer. De computer vormt dit weer terug tot de contouren van dit figuur, zodat gereproduceerd wordt wat deze persoon kan zien. Gedachtenlezen dus!

Voor een aantal technologieën is de piek in de hypefase echter voorbij. Nu breekt de fase aan dat er toepassingen in de zorg op kleine schaal toegepast worden. Bekijk een aantal van deze voorbeelden in ons vlog vanaf het innovationlab van Exponential Medicine.


Daniel Kraft, oprichter van Exponential Medicine, gaf in ons interview met hem aan, dat met name op het gebied van Artificial Intelligence (AI), Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) enorme voortuitgang geboekt wordt. Zebra Medical Vision bijvoorbeeld is een bedrijf dat algoritmes heeft ontwikkeld om röntgenbeelden door middel van AI te interpreteren. Uit onderzoek blijken deze beter te zijn in het identificeren van afwijkingen dan het menselijk oog. Ook noemenswaardig is het verdienmodel. Per scan brengt het bedrijf, waar dan ook ter wereld, 1 dollar in rekening.

Nederland

Ook in Nederland wordt al onderzoek gedaan met AI. Zo heeft de Nederlandse start-up Pacmed algoritmes ontwikkeld om op basis van eenvoudig verkrijgbare parameters te voorspellen wat de kans is dat een geneesmiddel voor een specifieke patiënt effectief is. Dit om de voorschrijver te helpen het meest effectieve voor te schrijven. Al eerder schreven we over voorbeelden op het congres van VR en AR. Ook daar wordt in Nederland al mee gewerkt. Bijvoorbeeld de software van Infor-Med wordt nu al in ziekenhuizen gebruikt om patiënten door middel van VR-headsets voor te bereiden op ingrepen zoals bijvoorbeeld een keizersnede.

Wat kunnen we hier nu mee? We zien hypes opkomen, maar ook verdwijnen en vervolgens mainstream worden. We zien toepassingen in de zorg en ook voorbeelden in Nederland. Wij sluiten ons aan bij Daniel Kraft . Stel je voor de innovaties en nieuwe technologieën open en ga met elkaar in gesprek.

Joris Arts
Bestuurder Gezondheidscentrum Kersenboogerd

Marco Seldentuis
Adviseur Innovatie en E-health VvAA

Joris Arts_311Marco Seldentuis_311

---

Dit blog maakt onderdeel uit van een serie artikelen die deze week verschijnt op Skipr  over 'De reis naar de toekomst', een reis van VvAA naar Exponential Medicine en Silicon Valley over de toekomst van de zorg. Op de E-health convention 2017 die op 14 november plaatsvindt in Amsterdam zal besproken worden hoe deze technologische innovaties in het Nederlandse zorgstelsel gebruikt kunnen worden. U kunt zich nog inschrijven >>> http://ehealthconvention.nl/

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top