BLOG

Meer maatwerk, meer misverstanden

De gehandicaptenzorg wordt geconfronteerd met een groei van het aantal mensen dat leeft met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek. Groei die het gevolg is van de bezuinigingen in de ggz en een samenleving die steeds complexer wordt.

Om deze mensen passende zorg te kunnen leveren, wordt in toenemende mate een beroep gedaan op meerzorg. Voor een kwart van deze groep van in totaal 12.000 cliënten (ZZP VG 7) wordt al meerzorg aangevraagd. Dit heeft gevolgen voor alle betrokkenen: cliënten, hun verwanten en de zorgverleners.

Budgetgroei

Door de toename van meerzorg groeide het budget in een jaar tijd met 17,5 procent. Dit maakt intensivering van aandacht en maatwerk mogelijk. Met meerzorg kan (soms tijdelijk) extra behandeling en begeleiding worden ingezet, kunnen dagactiviteiten persoonlijker worden ingevuld en kunnen aanpassingen in de omgeving worden gedaan. Zo kan probleemgedrag worden beperkt en worden bijvoorbeeld vrijheidsbeperkingen geminimaliseerd.

Duidelijkheid

Maar er zijn ook andere gevolgen: meer vragen van naasten en verwanten over de besteding van meerzorggeld. Het is van toenemend belang dat zorgaanbieders meer duidelijkheid geven en misverstanden wegwerken. Dit kan in de regel ook. Meerzorg wordt in overleg met de verwanten aangevraagd en er moet vooraf duidelijk worden aangegeven welke doelen worden gerealiseerd en wat daarvoor nodig is. Met de toevoeging dat meerzorg geen wondermiddel is, dat de weg vrij maakt voor 24/7 één op één zorg.

Oplossingen

Wij krijgen van zorgmedewerkers terug dat zij meerzorg graag inzetten op een groep. Het is immers niet altijd voorspelbaar waar en wanneer zorg nodig is. Oplossingen voor zorgvragen liggen vaak op groepsniveau. Met groepsmeerzorg hebben we inmiddels, na een aantal jaren toepassing in proeftuinen, echt een vernieuwing doorgevoerd. Tot volle tevredenheid van betrokken verwanten. Zo is het nu mogelijk extra te investeren in deskundigheid van het team, deskundigheid toe te voegen of om aanpassingen in de woonomgeving te doen, die de groep als geheel ten goede komen.

Uitleg

Dit werk moet bovenal zorgvuldig worden besproken met verwanten. Hebben zij vragen, dan wordt daar de tijd voor genomen om het uit te leggen. Soms zijn er gevoelens van onvrede en wordt er tot in detail verantwoording geëist. Er zijn zelfs heimelijk camera’s opgehangen om het personeel te filmen. In dit geval is er vooral sprake van een verstoorde samenwerking met de zorgaanbieder, die weer het gevolg is van gebrekkige communicatie en informatie. Natuurlijk willen zorgaanbieders besteding van extra geld toelichten en verantwoorden, maar dan wel graag op een manier die niet meer administratieve belasting met zich meebrengt. De beste verantwoording is verantwoording die vertrouwen wekt. Je kweekt het niet met een Excel-sheet vol uurtjes en factuurtjes. 

Vertrouwen

Vertrouwen is bij meerzorg een randvoorwaarde. Schort het er toch aan, dan zegt dat iets over de relatie tussen de zorgaanbieder en de verwant en niets over de kwaliteit van geleverde zorg. Daarom streven we naar honderd procent vertrouwen. Waardoor we zeker weten dat meerzorg voor alle betrokkenen dezelfde betekenis heeft: een maatwerkbudget dat steeds complexere zorg het hoofd biedt.

Frank Bluiminck

Directeur Vereniging Gehandicaptensector Nederland

blog_frank-bluiminck.jpg

 

 

 

 

 

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top