BLOG

Waarom we Chris Oomen gaan missen

Deze maand neemt Chris Oomen afscheid als bestuurder van DSW. Het is overigens pas aan het einde van de maand, want waarschijnlijk wil Chris ook hier weer het maximale eruit halen.

Of misschien wilde hij later afscheid nemen dan Wim van der Meeren die op 30 april zijn laatste werkdag had en door branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland werd geprezen voor zijn tomeloze inzet voor de sector. De grootste verdienste van Chris in relatie tot ZN was dat hij werd geboycot vanwege te afwijkende standpunten. Hij was er trots op, een grotere erkenning was er niet. Vooral toen ZN met hangende pootjes de verloren zoon weer op moest nemen. De afwijkende standpunten bleven gelukkig.

Hart voor de regio

Chris vertrekt op aandringen van De Nederlands Bank. Opmerkelijk! Met als redenering dat het niet langer verantwoord was door te gaan omdat iemand die zo lang op dezelfde plek zit een te groot gat achterlaat bij zijn vertrek. Chris heeft in een continue stijgende lijn van DSW een mooi bedrijf gemaakt. De interne organisatie zo strak op orde dat jaarlijks steevast als eerste en steevast een lage premie bekend gemaakt kon worden. Maar vooral was DSW een verzekeraar met hart voor de mensen uit de regio.

Ik denk niet dat Chris ooit een steekje heeft laten vallen in de vele toetsingsgesprekken bij DNB. Geen reden dus om hem die paar jaartjes te onthouden. Maar mogelijk speelden ook hier de afwijkende standpunten weer een prominente rol. Die afwijkende standpunten waren nu juist zo tekenend en ik ken niemand die zo ingevoerd is in de totale zorgsector en daar zo’n goede visie op heeft als Chris Oomen.

Zorgmarkt

Gaan we Chris Oomen missen? Ja, want wie vandaag de dag probeert te begrijpen wat er in de zorgsector gebeurt komt van een koude kermis thuis. Beperken we ons tot wat we van Skipr kunnen halen dan geloven mijn Rotterdamse collegae Marco Varkevisser en Richard Janssen nog steeds in een zorgmarkt. Mark van Houdenhoven aan de andere kant van het land gelooft daar al helemaal niet meer in. Wim van Harten is er nog niet uit met Value Based Healthcare. Echter; geen waarde, geen markt.

Arno Rutte, we schakelen over naar de politiek, zegt dat we de markt niet de schuld moeten geven omdat er ook veel overheidsbemoeienis is. De Minister, die er overigens formeel niet meer over gaat, laat het ene ziekenhuis vallen en schuift het andere een fors bedrag toe. De ACM die moet toezien op het functioneren van de markt moet nu opeens samenwerking gaan stimuleren. Gijs van Loef vat speciaal voor belangstellenden de gevolgen van het systeem in een opiniestuk in de Volkskrant nog eens puntig samen.

Weg DBC's

Waar kijken we naar? Naar een complex systeem dat langzaam naar zijn kookpunt gaat dat chaos heet. Is dit tij is te keren? Ja, als de relevante actoren weer vanuit inhoudelijke kennis, een heldere visie en gedefinieerde belangen gaan acteren. Acteren, dus niet elkaar napraten. Dat vraagt om afwijkende standpunten! DSW heeft ruim 200 huisartsen weer op het financieringssysteem van 20 jaar geleden gezet; weg DBC’s, weg bureaucratie en wel weer werkplezier en lagere kosten. Het ziekenhuis in Delft is waarschijnlijk als enige niet te groot en niet te duur gebouwd in een goed krachtenspel met de lokale verzekeraar DSW.

Chris wilde als verzekeraar een ziekenhuis kopen. Een experiment dat zeker toegelaten had moeten worden, al was het maar omdat de positie van de klant/patient veel prominenter wordt. Het mocht niet. De politiek begreep het niet en was bang. Daarom gaan we Chris missen. Die begrijpt het wel en die is in ieder geval niet bang. En wie weet? Het kan nog!

Jaap van den Heuvel

Bestuursvoorzitter Rode Kruis Ziekenhuis

Jaap van den Heuvel_311

6 Reacties

om een reactie achter te laten

paul baks

8 mei 2019

wat goed, Jaap, dat je aandacht aan het afscheid van Chris besteedt. Hij is het meer dan waard. Zowel vóór als achter de schermen heeft hij veel voor de sector betekent. Laten we hopen dat er, na Chris, weer een originele denker en doener (hij was het alle twee) op staat.

D G o

8 mei 2019

Tja, Jaap. Ik ben al zeer lange tijd verzekerd bij DSW vooral om de kwaliteiten die jij van Chris benoemt. Waar moet ik heen, nu Chris verdwijnt?
De opvolger van Chris moet zich nu gaan bewijzen. Dat zal moeilijk worden.
En de rest is één pot nat, help!!

h.j.linzel

9 mei 2019

Herman Linzel
In Lelystad kookt het al over!

Binso Wymenga

9 mei 2019

I approve this message !!
Het ga je goed Chris !
Binso

Cor Spreeuwenberg

12 mei 2019

Helemaal mee eens. Heb als voorzitter van de stuurgroep van DSW en de regionale huisartsen in het werkgebied van DSW gezien hoe betrokken Chris op een no--nonse wijze bij de zorg de zaken regelt. Zo financieren wij de huisartsen zorg in tegenstelling tot landelijk volgens een abonnementssysteem gebaseerd op leeftijd, geslacht en postcode als indicatie voor de SES van de praktijkpopulatie. Spaart allerlei administratie en komt zo de zorg ten goede.
Chapeau Chris!!

J.W. Thissen

13 mei 2019

Zeer terecht deze hulde aan Chris Oomen!!
Het gaat echter te ver om de situatie van het huidige systeem te typeren als de vooravond van chaos. De terechte hulde aan Chris zou ik eerder willen zien als aanmoediging aan bestuurders om, net als Chris deed, op een moedige manier voor soms controversiële besluiten draagvlak te zoeken en zelf ook deze besluiten te nemen.

Top