BLOG

Een terechte vingerwijzing van het ministerie van VWS

Het gaat goed met het terugdringen van de administratieve lasten in de zorg, zo staat te lezen in de gezamenlijke voortgangsbrief die de drie bewindspersonen van het ministerie van VWS afgelopen week naar de Kamer stuurden. Tegelijkertijd blijkt dat de meeste zorgverleners nog maar weinig merken van de afnemende regeldruk.

Om dit doel, het hoofddoel van het actieplan (Ont)Regel de Zorg,  te realiseren, moet er meer gebeuren. Maar wat?

Regeldruk

Het ministerie legt de bal (deels) bij zorginstellingen zelf. Dat lijkt verkeerd, want vingerwijzen – ook al gebeurt het diplomatiek -  is nu net één van de voornaamste redenen waarom het (Ont)Regelen van de zorg zo lastig is. Iedereen wil regeldruk verminderen, maar dan vooral door de regels van anderen te schrappen. Het credo ‘begin bij jezelf’ wordt maar mondjesmaat toegepast. Dat het bewindspersonen nu zorginstellingen oproepen tot actie mag daarom met scepsis bekeken worden. Toch vind ik dat de ministers en staatssecretaris in dit geval een punt hebben.

Het actieplan (Ont)Regel de Zorg  van het ministerie van VWS is namelijk voornamelijk gericht op aanpassing van landelijke wet- en regelgeving. De uitvoering hiervan is onverminderd van belang en gaat allicht niet snel genoeg, maar het is in zichzelf onvoldoende om het probleem op te lossen.

Keuzevrijheid

Als projectleider in het Spaarne Gasthuis en door mijn werkzaamheden voor de Stichting (Ont)Regel de Zorg merk ik dagelijks hoeveel invloed instellingen zelf hebben op het verminderen van regeldruk. Het zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen zelf die de omvang van hun anamnese vaststellen. En zelfs bij min of meer verplichte administratieve taken hebben instellingen vaak veel meer keuzevrijheid dan verondersteld. Denk hierbij aan de pijnscore of de perioperatieve surpass. Deze vrijheid geeft instellingen de mogelijkheid én de verplichting om de administratielast te verminderen als zij daadwerkelijk willen dat zorgprofessionals hier fors minder dan grofweg veertig procent van hun werktijd aan besteden.

Zelf in actie komen

De extreme regeldruk met toenemende personeelstekorten, hoog verzuim en stakende medewerkers tot gevolg verdwijnt dus niet als sneeuw voor de zon als het ministerie haar eigen actieplan van A tot Z realiseert. Instellingen en in het bijzonder hun bestuurders moeten zelf in actie komen. Bevraag verpleegkundigen, dokters en paramedici naar hun talloze ideeën om regeldruk binnen de eigen instelling te verminderen, en help hen een beetje met de uitvoering. Die hulp hebben zij hard nodig, want op dit moment zijn ze nog heel veel tijd kwijt aan de grote berg administratie.

Thomas Bakker

Werkzaam voor Stichting (Ont)Regel de Zorg

Thomas Bakker_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top