BLOG

Geen Haagse spelletjes met het PGB

Geen Haagse spelletjes met het PGB

Het PGB ligt –als je de media moet geloven- weer eens onder vuur. Maar dat lijkt mij stemmingmakerij. Met het persoonsgebonden budget is minder dan 10 procent (ca. 2,2 miljard euro) van het totaal van meer dan 25 miljard in de AWBZ gemoeid. De dit jaar voorziene groei blijft binnen de raming. Toch wordt de indruk gewekt dat het PGB de AWBZ op zijn grondvesten doet schudden en daarom moet er dus hardhandig worden ingegrepen om een financieel debacle voorkomen.

Opsteker

Driekwart jaar geleden presenteerde het Kabinet Rutte-Wilders-Verhagen (in volgorde van belangrijkheid en grootte) met trots het Coalitie Gedoogakkoord met als opsteker, dat de AWBZ-uitgaven met één miljard euro mochten stijgen voor meer kwaliteit in de ouderenzorg en meer handen aan het bed (maar liefst 12.000 medewerkers). De PVV kreeg boter bij de vis met het extra geld en een Beginselenwet. CDA en VVD waren bij nader inzien content met deze extra impuls in plaats van de door hen voorgestane bezuinigingen in de AWBZ.

Wispelturig?

Het zal toch niet zo zijn dat eind vorig jaar een miljard extra voor de AWBZ –ondanks achttien miljard bezuinigingen- geen probleem was en driekwart jaar later Leiden in last is, omdat het PGB groeit zonder de raming te overschrijden. Zo wispelturig –ik durf het woord draaien bijna niet te gebruiken- zijn ze in Den Haag nou ook weer niet.

Kroonjuweel

De VVD heeft het PGB in het eerste Paarse Kabinet van een stevig fundament voorzien. Onvermoeibaar was staatssecretaris Terpstra er mee in de weer en met succes. En in die traditie vermeldt Tweede Kamerlid en voordvoerder mevrouw Venrooy-Van Ark op de VVD-website, dat de VVD voorstander is van het PGB, omdat het mensen de mogelijkheid biedt op hun eigen manier de zorg in te kopen die ze willen. Zo zijn –zo staat zwart op wit- mensen niet langer afhankelijk van het zorgkantoor en kunnen ze zelf kiezen voor de beste zorg. En tot slot steekt ze de trots van de partij voor het wettelijk verankeren van het PGB niet onder stoelen of banken.

Keuzevrijheid

Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA heeft dit voorjaar gepleit voor echte vraagsturing door mensen een tegoedbon of voucher (meer maatwerk en weinig bureaucratie) te geven om de AWBZ betaalbaar te houden. Een commissie met o.a. de heren Bovenberg en Klink concludeert dat in landen als Duitsland, Oostenrijk, Italië en Frankrijk de kosten voor langdurige zorg veel minder stijgen dan in ons land. Mensen krijgen een budget, dat ze zelf mogen aanvullen. Ongetwijfeld zal dat een versobering betekenen, maar met behoud van keuzevrijheid en eigen regie
en geen tweedeling in de AWBZ.

Aantoonbaar goedkoper

Met zulke vrienden kun je wel een paar vijanden pareren. Dat geldt des te meer omdat PGB aantoonbaar 30 procent -of meer- goedkoper is en veel budgethouders kunnen blijven
werken en participeren in de samenleving. En ook interessant is, dat er –met het door iedereen voorspelde tekort op de arbeidsmarkt- een groep cliënten is die zelf zorgt voor zijn zorgverleners.

Omarming

Met deze omarming door twee van de drie coalitiepartijen met daarbij steun van de oppositiepartijen heeft het PGB in de Tweede Kamer niets te vrezen. Maar daarmee is het debat over de kostenbeheersing van de AWBZ uiteraard niet van tafel. Dat debat dit jaar voeren is veel belangrijker dan nu een paar willekeurige korte termijn maatregelen nemen. De cliëntenorganisaties
hebben vorig jaar al een plan gepresenteerd onder het motto “Eigen regie maakt de zorg beter voor minder geld”. Laten we met die claim voor ogen nog eens goed naar de AWBZ kijken.


Gerard van Pijkeren

11 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

1 juni 2011

het zijn, vrees ik, geen haagse spelletjes. het is of financieel onbenul of opzet.

de grootste regeringspartij lijkt geobsedeerd door financiële overwegingen die op korte termijn de begroting in evenwicht brengen. of dat er toe leidt dat noodzakelijke voorzieningen steeds minder hun doel bereiken is daarbij secundair. bedrijven en instellingen moeten binnen hun budget blijven door zonodig steeds minder mensen werkelijk te helpen. financieel mag het bedrijf daardoor gezond worden, de samenleving wordt er extreem ziek van.

de andere optie is dat er sprake is van opzet. patiënten zijn door het PGB veel zelfstandiger geworden en kritischer over de zorg die hen wordt geboden. ze laten zich niet langer leiden door goedbedoelende autoriteiten maar maken eigen keuzes. daardoor verliezen die autoriteiten de controle en dat kan natuurlijk niet. dus gebruiken zij het gulden koord van het budget om die zelfstandigen in te tomen.

Anoniem

1 juni 2011

Welke partij blijft buiten dit verhaal: juist de PVV. Sturen die aan op de PGB bezuiniging?

Anoniem

1 juni 2011

Meer, meer! Dit is een van de beste blogs die ik hier heb gelezen. Fraai inzicht in het politieke en ambtelijke samenspel. Kunnen we deze man niet stimuleren tot meer blogs?

Anoniem

1 juni 2011

Hoewel ik de blog ook overtuigend geschreven vind, heeft de staatssecretaris zojuist toch een voorstel gedaan om de PGB te decimeren. Zou de PVV dan toch inspraak hebben?

The Health Stigg

2 juni 2011

Een scherpe analyse

De ware hetze tegen het PGB komt echter van Financien die hebben hun geld nodig om banken te redden en Griekenland te betalen en geen zuinige autos meer toe te laten.

Dan dwing je VWS om snel met 1 miljard te komen.
De VWS bewindslieden (VVD , CDA) zijn absoluut voor eigen regie en zelfredzaamheid en ze weten ook dat bezuinigen op PGB tot het omgekeerde leidt, maar die sukkels van FIN begrijpen toch niets van de zorg en een meerderheid van de 2e kamer zal dit plan wel weer terugdraaien , dus iedereen in de politiek blij en weer wordt er niets bereikt en niets echt hervormd.

Nee wat VWS moet doen is duizenden ambtenaren wegsturen, subsidies aan neveninstituten als ZonMW opheffen, de zorgverleners en patienten ontzien van alle administratie en gestold wantrouwen, dan gaat het wel goed, maar zulke maatregelen durven politici niet te nemen.

Nee pak de ouderen, de zieke kinderen en mensen in een rolstoel maar want die tellen toch niet mee in een land waar bankiers-bonussen en woekerpolissen door een goede lobby blijven bestaan, en zelfs de Jager daar niet aan doet

In wat voor land met politieke lafaards danwel onbenullen leven we toch ???

Burgers en Patienten neem deze onzin niet langer stem voor eigen regie en vrijheid en dat is iets wat GEEN partij nu (meer) leverd

The Stigg

Uijttewaal

5 juni 2011

HULDE!! Meer heb ik er niet aan toe te voegen!

DnHKoUcCpvMKpXjGini

8 juni 2011

I'm out of league here. Too much brain power on dsiaply!

Annemiek Goris

8 juni 2011

De visie van de Staatssecretaris op meer clientsturing in de langdurige zorg verhoudt zich slecht tot het mes dat fors kapt in het PGB. De verkenning "Toekomst persoonsgebonden financiering" van STG/Health Management Forum wordt zo bewaarheid? Waar politiek en overheid (Financien en VWS) dit instrument van zelfsturing willen wegvagen, zullen clienten en aanbieders hun tegenkrachten moeten organiseren omdat het PGB veel meer is dan alleen een persoonlijke financiering. Kan er zo voldoende draagvlak komen om de AWBZ en de PGB- subsidieregeling tot communicerende vaten maken? De substitutie die dan mogelijk wordt zou de toekomstgerichtheid van de sector ten goede komen

Petra E. Breederland

19 juni 2011

De vraag blijft nog wel, wat de efficiente wegen zijn om politiek Den Haag uit te leggen dat het in het gehhel niet om het PGB hoeft te draaien.

Ik nodig jou (en anderen) uit Gerard, om op onze website te kijken en contact te zoeken.

De Werkgroep - uit nood ontstaan omdat de positie van cluster-(Fokus-)clienten helmaal iet genoemd en meegenomen wordt, heeft al veel werk gedaan en contacten gelegd, die vruchten afwerpen.
Elke betrokkenen die suggesties heeft: Welkom.

P.E. Breederland

19 juni 2011

- vervolg -

De wergroep is te bereiken via:

www.werkgroepclientenadlclusters.nl
werkgroepclientenadlclusters@gmail.com

Thönissen

26 juli 2011

Vanwege al dat gedraai, gelieg en opeenstapeling van bezuinigingen: Burgermotie van wantrouwen tegen dit kabinet! http://petities.nl/petitie/burgermotie-van-wantrouwen-tegen-dit-kabinet

Top