BLOG

Ouderenzorg is armenzorg

Ouderenzorg is armenzorg

In Trouw stond onlangs een schrijnend verhaal over het geven van medicijnen aan ouderen in verpleeg-en verzorgingshuizen om hen rustig te houden. Te vaak worden de medicijnen gegeven, niet omdat er een medische noodzaak is, maar omdat de omgeving daarom vraagt.

De onrustige bewoner geeft te veel overlast, men heeft niet de menskracht of de ervaring om dat goed aan te kunnen. Bert Keijzer, verpleeghuis arts zei in dat artikel: ouderenzorg is armenzorg.

Armenzorg

De FNV zorgbarometer kwaliteit brengt 23 juni scherp in beeld hoe ongelukkig veel medewerkers in de verpleeg en verzorgingshuizen zijn. Een op de drie medewerkers zou een familielid niet aanraden in de instelling te komen wonen waar hij/zij werkt. Beroerde signalen over de stand van zaken in de ouderenzorg. Vooral de opmerking van Bert Keijzer laat me niet los. Als ik er wat over nadenk, dan stel ik vast dat:

  • Mensen met een lage sociaal economische status hebben een slechtere gezondheid dan hun leeftijdgenoten. Zij leven korter. Zij zijn oververtegenwoordigd in de bewonersgroep van de verpleeghuizen. Armenzorg.
  • De keuze voor de specialisatie ouderen geneeskunde niet populair is onder de medische studenten, onder andere omdat het een van de lager betaalde specialismen is. Armenzorg.
  • De medewerkers in de verzorging hebben vaak een belabberd laag inkomen. Hun opleiding is vaak niet geweldig, zij zijn vaak onvoldoende toegerust voor hun taak. Armenzorg.
  • Een ZorgZwaarte Pakket VenV geeft een lager tarief dan een zelfde ZorgZwaarte Pakket in de gehandicaptenzorg of GGZ. Ouderenzorg is Armenzorg

Bert Keijzerheeft vreselijk gelijk. We hebben met elkaar iets gebouwd uit liefde en waardering voor de ouderen dat niet goed in elkaar steekt. Het is dan ook zeer terecht dat de regering met 850 miljoen uitpakt om hierin verbetering te brengen. Chapeau!

Visie ouderen

Het is tegelijkertijd bizar om te zien dat bij de invulling van de besteding van dat geld de visie van de ouderen totaal niet van belang geacht wordt. De staatssecretaris, de coalitie en gedoogpartners hebben in intieme kring zitten bedenken wat volgens hen een mooie besteding zou zijn. Daar zijn de ouderenorganisaties kennelijk niet bij nodig.

Kracht aanspreken

Nu weten we dat je mensen sterker en gezonder kunt maken door hen in hun kracht aan te spreken. Je maakt mensen zwakker en zieker door hen te benaderen en bejegenen als zielige zwakke patiënten. Iedere dokter hoort dat in zijn opleiding te leren.

Duurzame ouderenzorg

De ouderenorganisaties hebben een en ander maal aangeboden mee te willen denken over de optimale invulling van de beschikbare extra middelen. De CSO publiceerde vorig jaar “Duurzame ouderenzorg met, voor én door ouderen” waarin veel zaken die door ouderen naar voren zijn gebracht. Met dit manifest en een pak aan andere bijdragen had VWS zijn winst kunnen pakken. Ik ken nu een dokter die tijdens de opleiding op tenminste een punt heeft zitten slapen. Zij zegt: wacht rustig af, wij regelen het voor u. zoals eerder gezegd: ziekmakend gedrag.

'Inbreng ouderen niet nodig'

Op deze lijn doorredenerend zeggen de minster en staatsecretaris van VWS: “We hebben de inbreng van de ouderen niet nodig”. Vervolgens is besloten de hele rijkssubsidie voor de koepel van ouderenorganisaties maar te schrappen. Consequent is dat wel. Maar vooral oliedom. Zo’n aanspreekpunt, zo’n kennispunt van de ouderen en hun organisaties gebruik je als staatssecretaris van ouderenzorg optimaal, zou ik zeggen. Je zuigt het leeg, tapt het helemaal af. Voor die krap vier ton rijkssubsidie voor de CSO ben je dan spekkoper en geven we de ouderenzorg een boost de goede kant op.
Maar nee, de dokterweet het beter.
Wat een arremoei.

Wim van Minnen 

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Jansen

28 juni 2011

De slechte zorg voor ouderen in Nederland is al langer bekend. Ook in internationaal verband valt Nederland in negatieve zin uit de toon. Het recente rapport van Roland Berger heeft dit nog eens op een rijtje gezet. De OESO laat het via haar jaarlijks overzicht jaar op jaar zien: de levensverwachting vanaf geboorte is in Nederland even lang als in andere rijke landen. De levensverwachting van 65 plussers is significant korter. België en Frankrijk zijn de landen waar je het best oud kunt worden. Doorligwonden, ondervoeding en andere prestatie- procesindicatoren van slechte zorg zijn in verpleeghuizen en verzorgingshuizen in Nederland schrikbarend. Bijna 30% van de bewoners van verpleeghuizen is ondervoed.

E.a. heeft te maken met de economische blik waarmee de zorg in Nederland wordt bekeken. Marcel van Dam spreekt in zijn columns graag van de onrendabelen. Als er 1 groep in Nederland als onrendabel wordt gezien zijn het de ouderen wel. (op de gehandicapten na).

Zorg is een vorm van beschaving en die ontbreekt in dit land. De positieve handelsbalans is heilig en de Lidstaat, het Openbaar Bestuur in al haar gedaanten, heeft een eigen agenda. A Klink heeft het vorig nog uitgelegd aan de Eerste Kamerleden wegens het opleggen van drastische beperkingen op het gebruik van grensoverschrijdende zorg; Nederland uit wel te verstaan.
"Je hebt het belang van de Lidstaat en je hebt het belang van de burger, daarbij gaat het belang van de Lidstaat voor". En wie zijn of is de Lidstaat?

Ondertussen valt nederland terug naar de tijd van voor WO 1: ouderenzorg en ziekenzorg worden weer onderdeel van de gemeentelijke armenzorg en het liefde en kerkenwerk. Allemaal volgens de CDA filosofie. Of deze partij daarmee haar eigen lijf kan redden is maar zeer de vraag.

tjark reininga

29 juni 2011

en het gekke is dat de mensen die dit beleid ontwikkelen dezelfden zijn die hun eigen ouders nooit in zo'n vermaledijde zorginstellingen zouden willen onderbrengen. waarom realiseren zij zich niet dat dit ooit toch noodzakelijk kan zijn en houden dat veel sterker voor aan de samenleving. want zij zijn het die 'moeten bezuinigen om de zorg betaalbaar te houden'. bij betaalbaar hebben ze dan echter vooral de belastingbetaler op het oog, die de zorg (nog) niet nodig heeft. Met dat 'nog' willen ze die echter niet confronteren, dus laten ze degenen die nu van zorg afhankelijk zijn steeds meer 'zelf' betalen, in de gedachte dat die dan minder beroep op zorg zullen doen. waar dat toe leidt ...

Gavi Mensch

29 juni 2011

Niet alleen in de verpleeg- en verzorgingshuizen is de stand van zaken schrijnend. In de thuiszorg is die zorg voor ouderen, die toch maar vooral zolang mogelijk zelfstandig thuis moeten kunnen blijven wonen, zo ongeveer een dagelijkse nachtmerrie. Veel ouderen die voor hun zorg moeten putten uit het slecht voorziene V&V ZorgZwaartePakket, krijgen hun zorg nog steeds uitgemeten in minuten. Uitgevoerd door soms matig opgeleide en veelal slecht betaalde, overwerkte verzorgenden en verpleegkundigen. Die dan wel weer met hart en ziel voor hun cliënten gaan en nog wat extra doen in hun 'eigen tijd'.
Het is absolute armoede, schaamteloze acties van een regering met voor henzelf uitgebreide zorgpakketten. Alleen al van de enorme hoeveelheid wachtgelders die niet zoveel stapjes terug willen, zouden we in Nederland de ouderenzorg weer terug kunnen brengen op een acceptabel peil.
Prettige bijkomstigheid voor wachtgeldontvangers: Dames en heren, er is werk genoeg in de Zorg, even omscholen en u bent klaar voor een mooie baan, mét het geld dat voor u uit de staatskas werd gehaald. En stapje terug voor u heeft minder dodelijke effecten dan voor de ouderenzorg!

ce jansen

3 juli 2011

De stelling ouderenzorg is armen zorg; daar ben ik het volledig mee eens.

Maar het tij keren door de ""patient in zijn kracht aanspreken"" doet mij teveel aan de jaren 70 denken.

Bewoners van psychogeriatrische afdelingen hebben een BOPZ toets gehad en zijn wilsonbekwaam bevonden.
Op micro niveau kun je wel een bewoner bv stimuleren zijn krachtige kant te gebruiken en meer zelfstandig te zijn in bv zijn aankleden en uitkleden.
Zijn/haar wilsonbekwaamheid door het dementiele proces kun je echter niet wegwerken.

Maw zorg dat de waardering en beloningen in de ""armenzorg"" gelijkwaardig zijn met bv de GGZ of de gehandicaptensector.

Hecht niet teveel waarde aan adviseurs die loze kreten roepen. Voor veel professionals op de werkvloer staat de verzorgde al jarenlang centraal.

Top