BLOG

Eigen schuld, dikke bult

Eigen schuld, dikke bult

Wat hebben we toch een fijne minister! Die heeft het beste voor met patiënt, ze vindt dat mensen geholpen moeten worden bij de ernstige bijwerkingen van obesitas. Het enige probleem is dat ze niets doet aan het voorkomen van overgewicht.

Raar beleid

Begin deze week opende minister Schippers een overgewichtpoli in het Slotervaartziekenhuis. In deze kliniek worden patiënten met extreem overgewicht (morbide obesitas) geholpen. De minister was onder de indruk, zei ze daar, zo lees ik terug op de ándere zorgsite: “Dit is een heel mooi voorbeeld van een krachtenbundeling die goed is voor de patiënt”. Wat ze erg bijzonder vindt, is dat er goede nazorg wordt geregeld, want ‘de kans op terugval is groot’. Maar ondertussen bezuinigt ze wel dieetadvisering weg uit het basispakket. De minister vindt mensen vrij zijn om te bepalen hoe ze leven! Dus eet vooral door, al wordt er vreselijk ziek (en vaak ongelukkig) van. Pas wanneer je patiënt bent, dan zijn we er voor je. Wat is dit nu voor raar beleid? Wat zegt dit over de minister? Is het kortzichtig, boekhoudkundig bezuinigen wat ze doet door de dieetadvisering uit het pakket te schrappen?

Wereldbeeld

Mijn antwoord is nee, de reden voor dit beleid is geworteld in haar wereldbeeld. De mens is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid. Daar hoeven we iemand niet op te wijzen of bij te helpen. Wanneer je langer wilt leven door niet te roken, zo betoogde haar partijgenoot Mulder, dan moet je dat ook zelf regelen en betalen. Eigen verantwoordelijkheid! Wanneer een gezin een ongezond eetpatroon ontwikkelt en de kinderen overgewicht ontwikkelen, dan is dat eigen verantwoordelijkheid. Dieetadvisering, een (meestal succesvolle) interventie van vier consulten, kost immers 42 miljoen in het basispakket en dat gaan we niet met zijn allen betalen. Eigen schuld, dikke bult. Overigens is het ook de minister die het beperken van snoepreclame, gericht op kinderen, tegenhoudt. Op dit onderwerp koos ze voor de snoeplobby in plaats van de vraag van preventieexperts om te stoppen met het verleiden van kinderen op jonge leeftijd om (veel) te snoepen.

 

Geld waard

Maar waarom worden mensen dan wél geholpen wanneer ze ziek zijn geworden van ongezond leven? Wanneer ze zo dik zijn geworden dat ze last hebben van allerlei aanverwante ziekten en lichamelijke ongemakken? Dat is omdat ze dan geld waard zijn! Dan leveren ze voor ziekenhuizen, waarvan de minister vindt dat het interessante beleggingsobjecten zijn, inkomsten op. Wanneer je als minister regelt dat ziekenhuizen winst uit mogen keren aan aandeelhouders, dan is het natuurlijk onzin om met preventief beleid toekomstige patiënten te voorkomen.

 

Schadelijk

U vindt mijn redenering cynisch? Leg mij dan eens uit waarom dit beleid ook optreedt bij roken en de gevolgen. Leg mij dan eens uit dat mensen die geestelijke zorg nodig hebben wél moeten worden geremd door een forse eigen bijdrage? Ik hoop echter dat ik het fout heb. Volgende week zal ik met voorstellen komen om preventie in het basispakket te behouden. Zoals dieetadvisering, zoals de hulp met stoppen met roken. Wijst ze dat af, dan kan ik niet anders dan concluderen dat deze minister erg schadelijk is voor de volksgezondheid.

Renske  Leijten

 

14 Reacties

om een reactie achter te laten

Van Schayck

3 november 2011

Renske Leijten, u slaat de spijker op de kop! Minister Schippers besteedt veel te weinig aandacht aan rookontmoediging en preventie. Door hulp met stoppen met roken uit het basispakket te schrappen, boekt ze een bezuiniging van 20 miljoen euro. Maar de zorgkosten zullen als gevolg van de maatregel stijgen met 105 miljoen euro! Een onverstandige bezuiniging.
Het Partnership Stop met Roken is een samenwerkingsverband van diverse publieke en private partijen die zich inzetten voor rookontmoediging. Het Partnership kijkt met belangstelling uit naar uw voorstellen volgende week in de Kamer. We hebben er vertrouwen in dat minister Schippers zal kiezen voor verstandige bezuinigingen, voor preventie en voor een betere volksgezondheid.

Prof.dr. Onno van Schayck, voorzitter Partnership Stop met Roken en hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Universiteit Maastricht

Anoniem

3 november 2011

Wat obesitas betreft, de meeste mensen die lijden aan obesitas zitten met een onderliggende reden. Alleen een opgeleide psycholoog kan helpen die boven water te krijgen en dan kan daar vaak wat aan gedaan worden. Gebeurt dit niet, zoals in het programma OBESE, dan kan je er donder op zeggen dat de mensen opnieuw dik worden. Vaak zelfs erger. Het is voor 90% beslist geen Eigen Schuld, Dikke Bult. Zo mag ik bv niet op kosten belastingbetaler sporten onder fysio begeleiding. Ik heb artrose en artritis, slechte enkels, kapotte knieën, maar wordt geacht alles zelf te regelen. Het lukt nu, maar de omstandigheden zijn ronduit beroerd, omdat deze gemeente mijn spaarcenten ingepikt heeft en mijn pensioentje (nog geen 65) en ik verpl.vrijw.werk doe maar zelf alle onkosten ervan moet ophoesten. Zit nu aan de grond daardoor. Dus fitnessen onder begeleiding is voor eigen rekening en dat gaat dus niet. Eigen schuld nietwaar? Makkelijk gezegd. Loop eens 3 maanden in mijn schoenen.

Dietist

3 november 2011

Ik ben blij dat u nog wel met gezond verstand kan redeneren over deze situatie. Helaas lijkt een groot aantal van uw mede-collega's ook bevangen door de dwaze ideeën van minister Schippers. Natuurlijk hebben mensen een eigen verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid, maar de mensen die ik behandel op mijn spreekuur hebben juist vaak al veel zelf gedokterd en geprobeerd, hebben op internet naar info gezocht en komen er niet uit om een gezonde voeding samen te stellen die voor hun specifieke gezondheidssituatie geschikt is. Er is op internet, in kranten of bij zogenaamde 'voedingsspecialisten' zo veel, vaak onjuiste en onzinnige informatie te vinden op het gebied van voeding dat men vaak helemaal niet meer weet wat nu gezond is en wat niet. En vaak is die info ook helemaal niet afgestemd op de persoonlijke situatie.
Gezond, lekker en gevarieerd kunnen eten bij bijvoorbeeld een ernstige voedselallergie, bij nierfalen, bij darmaandoeningen, terminale aandoeningen de kwaliteit van iemands leven sterk verbeteren. Juist daarbij kunnen diëtisten (lees: gespecialiseerd hbo-opgeleide professional) advies op maat leveren.
Sterker nog, wanneer er geen professionele adviezen gegeven worden in die soort gevallen, zullen de medische kosten alleen maar toenemen. Men zal eerder/langer medicijnen nodig hebben, langer in het ziekenhuis verblijven of zelfs eerder overlijden.
En dat ook andere zorgverleners zoals huisartsen, praktijk-ondersteuners of welke zorgverleners ook best dieetadviezen kunnen geven, zoals minister Schippers beweerd, is grote onzin. Algemene adviezen zullen zij kunnen geven, maar zeker geen persoonlijke dieetadviezen waarbij rekening gehouden wordt met de gezinssituatie, smaakvoorkeuren, culturele aspecten, beschikbaar budget voor voeding, werkschema's, medische aandoeningen etc. Daarnaast zitten deze zorgverleners, gezien de bezuinigingen die ook hen parten zullen gaan spelen, helemaal niet te wachten op weer een extra taak er bij. Ik wens u veel succes met uw voorstellen en hoop dat u gehoord, begrepen en vooral ook gesteund zal worden om de voorgenomen maatregelen terug te draaien.

Anoniem

4 november 2011

Beste mw. Leijeten,

Elke politieke stroming heeft voor- en nadelen. Het liberalisme gaat uit van vrijheid om jezelf te ontplooien. Zo weinig mogelijk overheid die zich bemoeit met mijn leven. Voor mij is dat een zegen. Ik begrijp dat sommige mensen wel enige paternalisme nodig hebben. Het is echter lastig om de ene keer wel dit beleid te voeren en de andere keer niet. Wellicht dat Henk en Ingrid beter begeleid moeten worden met roken en hun voedingspatroon, maar waar houdt het paternalisme op?

Vetzakje

4 november 2011

Waar moet het heen met de Nederlandse politiek???? Ook dit is weer ronduit belachelijk.

Stoop

4 november 2011

Voor lange termijn denken is visie nodig, is wilkracht nodig en is vooral durf nodig. De durf zit hem in: durven denken buiten gangbare kaders, durven denken in daadwerkelijke oplossingen. Ook durven denken over de grenzen van partijpolitieke kaders en vooral durven denken over 'regeerperiodes' heen.
Helaas wordt er nu vrijwel alleen uitgegaan van de 'veilige reeds bekende kaders'. Mij is duidelijk dat de minister het een zorg zal zijn hoe en op wat voor wijze zorgNederland er na de regeerperiode erbij staat. Overigens wil ik de bal niet alleen leggen bij de Overheid. Er zijn nogal wat uitvoerende organisaties met een dik pak boter op het hoofd. Wat ik helaas mis is de gezamenlijkheid in de gemeenschappelijkheid. Vaak reageren en zitten partijen in samenwerkingsverbanden vanuit eigen visie en eigen organisatieopzet. Hier is op zich niets mis mee maar in het kader van preventie en kostenbeheersing (kostenverdeling) "moeten" partijen het doel en de uitkomst van dat wat preventie en zorg voor ogen heeft boven de schotten van de eigen organisatie zetten.

Anoniem

4 november 2011

De huidige populariteit van het wereldbeeld dat iedereen verantwoordelijk is voor zichzelf is natuurlijk het rechtstreekse gevolg van het feit dat er voor veel mensen grenzen zijn gekomen aan het solidariteitsbeginsel. Dat leidt tot onderbuikreacties dat anderen het zelf maar moeten weten als ze zoveel eten, drinken, roken en ook nog te beroerd zijn om te bewegen.

Dit vertaalt zich in beleid waarbij fors gesneden wordt in toegankelijke en relatief goedkope interventies, zoals preventie en de eerstelijn. Het directe gevolg van dit beleid is verwaarlozing van een groep mensen voor wie stimulans (lees: preventie) noodzakelijk is om hun gewoontes te veranderen. Ook de verslavingszorg wordt zwaar getroffen door dit beleid.

Het cynische zit er in dat met dit beleid vooral Henk en de Ingrid getroffen zullen worden, omdat hoger opgeleiden in het algemeen wel de middelen hebben om voor zichzelf te zorgen. Het is nog even wachten totdat de Henk en Ingrid dit in de gaten krijgen.

Beimers

4 november 2011

Bedankt voor deze column! Helemaal eens en het enge is dat ook als je straks ziek bent geworden van een ongezond voedingspatroon, je de dieetzorg ook niet meer vergoed krijgt tenzij je wordt opgenomen! (per 2012 zit er geen dietetiek meer in de basisverzekering)

Anoniem

6 november 2011

De 'eigen verantwoordelijkheid' waar het liberalisme à la Schippers zo aan hangt, heeft niets te maken met de eigen verantwoordelijkheid waar ik waarde aan hecht.

Diëtist

7 november 2011

Dank voor deze column! Als diëtist helpen wij veel mensen op preventief niveau met overgewicht om te voorkomen dat ze bijvoorbeeld diabetes of knieklachten krijgen. Maar ook op andere gebieden weten wij veel van ziekte en voeding. Wat als je ziek wordt van een gezonde boterham met kaas? Je kind van 6 krijgt de diagnose coeliakie en wordt erg ziek van deze boterham. Moet je dieetadvies als alleenstaande ouder dan zelf gaan betalen of wachten tot je kind in een winstgevend ziekenhuis beland?

Anoniem

8 november 2011

Niet alleen kinderen met een voedselovergevoeligheid zijn de dupe van deze bezuinigingen, ook kinderen met overgewicht. Zij en hun ouders kunnen door de dietist deskundig worden geholpen, zodat zij een gezonde toekomst tegemoet gaan en geen gebruikt hoeven te maken van de dure zorg voor diabetes mellitus, knie of rugproblemen, hart- en vaatziekten of bepaalde vormen van kanker!

Anoniem

8 november 2011

Eigen verantwoordelijkheid? Waarom neemt overgewicht en obesitas alleen maar toe en zijn de verwachtingen voor de toekomst nog ernstiger? Blijkt hieruit niet, dat mensen het alleen niet kunnen?
De dietist zou in de basisverzekering moeten blijven en de zorg uitgebreid moeten worden!
De beweegkuur is ook zo'n mooi voorbeeld, om mensen op weg te helpen naar een gezondere toekomst.

dietist

14 november 2011

Hoe kan het toch? 70 miljoen uittrekken voor een nieuwe beroepsgroep "beweegcoaches". Waar gaat het heen met de bezuinigingen? huisarts en praktijkverpleekundigen/ praktijkondersteuner(POH) en dietisten coachen de patienten al om meer te bewegen!!!!!!
Wat een verspilling van geld en dan te spreken over dat minister Schippers het heeft dat leefstyl eigen verantwoording is van de mensen. Erg dubbel allemaal.

Palsma

24 november 2011

70 miljoen voor beweegcoaches, uittrekken terwijl bij gemeenten bezuinigd wordt op sportvoorzieningen. Het wegbezuinigen van de diëtist uit het basispakket en wel een obesitas kliniek openen. Wel rood dragen op 21 september, omdat er veel vrouwen overlijden t.g.v. hart- en vaatziekten. Maatregelen tegen het roken versoepelen en preventie afschaffen, omdat het betuttelend zou zijn. Wie gaat deze minister van Verspilling, Waanzin en Simpelheid nu eens tot de orde roepen? Deze blog is helder en ook de voorstellen voor herziening van de bijdrage voor de zorgverzekering. Helaas doet de VVD teveel aan kortetermijndenken. Goedkoop wordt dan duurkoop. En wie gaat die rekening betalen???

Top