BLOG

VVD streeft kostenbewustzijn na bij verkeerde partij

VVD streeft kostenbewustzijn na bij verkeerde partij

De VVD wil dat patiënten na een behandeling de rekening daarvan te zien krijgen. De regeringspartij wil patiënten daarmee bewust maken van de kosten van zorg. 'De rekening gaat nu rechtstreeks naar de verzekeraar.' Dat zegt Anne Mulder, Tweede Kamerlid voor de VVD.

Zijn partij denkt dat Nederlanders dan beter zicht zullen krijgen op hoeveel de zorg kost. Door dit inzicht is zijn verwachting dat patiënten kritischer naar de zorg zullen kijken en daardoor minder zorg gaan consumeren, waardoor de zorg ook goedkoper zal worden. Dit laatste vraag ik mij ten zeerste af.

Patiënten zetten die kosten af tegen de premie die je maandelijks betaalt voor het basispakket en aanvullende verzekering. Als je daarbij ook nog de AWBZ-premie via de belastingen optelt  zijn de kosten die men zelf betaalt  vele malen hoger dan de kosten die men ziet op die rekening van de behandeling. Gemiddeld zijn rond de 80e verjaardag die kosten en baten in evenwicht en pas daarna consumeer je meer zorg dan dat je betaalt.

Averechtse werking

Ik ben bang dat dit nagestreefde kostenbewustzijn eerder averechts werkt. Mensen zullen eerder denken; “Ik draag al zoveel bij aan die ziektekosten en nu ik het nodig heb weigeren ze mij een MRI van mijn knie, daar heb ik toch recht op”. De steeds grotere omvang  van de eigen bijdrage en het eigen risico maakt de patiënt al meer bewust van de kosten. Daarvoor hoeft dit hele bureaucratische circus niet te worden opgezet.

Ergernis

Patiënten zien wel andere besparingsmogelijkheden. Enige voorbeelden: beter georganiseerde zorg voorkomt veel kosten. Veel ergernis is er bij patiënten als je voor elke specialist opnieuw dezelfde foto’s moet laten maken en dezelfde laboratoriumonderzoeken moet laten doen . Specialisten zouden samen één set foto’s en één set lab-resultaten kunnen gebruiken. Medicijnen die je over hebt en nog keurig in de verpakking zitten, kunnen nu niet via de apotheek toch nog door een ander gebruikt worden. Ook het niet kunnen inleveren van rollators en rolstoelen zodat ze hergebruikt kunnen worden roept vragen rond verkwisting van geld op.

Alternatief

Een alternatief dat ik ter overweging geef: Geef artsen een overzicht van de kosten die het gevolg zijn van hun behandelingen, voorschrijf- en verwijsgedrag. Zij zitten veel meer in de positie om kosten te besparen dan de patiënt.

Jacques Loomans
directeur Zorgbelang Noord-Holland

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

29 november 2011

Volgens mij is VVD agenda anders. Zodra mensen zien hoeveel geld de zorg werkelijk kost zullen ze de solidariteit willen afbreken. En dat wil de VVD ook.

Oosters

30 november 2011

Jammer dat iemand die zo negatief in het leven staan dat alleen als anoniem durft te doen. Weinig dapper.

Maar dat terzijde.

De heer Loomans wil de dokters kostenbewust maken. Dat is natuurlijk niet verkeerd. Maar dit is zijn alternatief op het inzicht geven in de zorgkosten bij patiënten. Daar ziet Loomans niets in. En dat ben ik niet met hem eens. Het is nu erg lastig, zo niet onmogelijk om enig inzicht te krijgen in de kosten van de genoten zorg. Wat is er tegen dat inzicht? Yunoo, financieel dagboek (AbnAmro) en gelijken draaien op het inzicht geven in de eigen kosten van de huishouding, als antwoord op het probleem dat aan het einde van het geld nog een beetje maand over is.

Overbehandeling is niet alleen iets van dokters, daar vragen ook patiënten om. Niet gehinderd door enige kennis van de kosten. Het is toch niet verkeerd om in ieder geval de mogelijkheid te geven dat inzicht wel te krijgen? Het dom houden van mensen is gelukkig niet van deze politieke partij.

Al zie ik wel nogal wat administratieve hobbels die genomen moeten worden voordat wij vanuit het ziekenhuis iedereen een kopie factuur thuis kunnen sturen.

Bieger

30 november 2011

Het kostenbewust maken van patiënten zoals Anne Mulder van de VVD voorstelt, doet het op de politieke bühne misschien wel goed maar het is de vraag of dit effect heeft op de directe zorgconsumptie. De Nederlandse patiënten staan niet bepaald bekend om hun onnodige zorgconsumptie http://www.skipr.nl/actueel/id9276-bezoek-huisarts-om-kleine-kwaal-is-laag.html. Achterliggend motief om bij patiënten dit ‘kostenbewustzijn’ te creëren is dat het een opmaat vormt een klimaat voor de discussie dat dure behandelingen in de toekomst niet meer vergoed gaan worden.

De heer Loomans stelt als alternatief voor om juist huisartsen inzicht te geven in hun voorschrijf- en verwijsgedrag. Dit is ten dele terecht omdat je, als je de poortwachtersrol van de huisarts serieus wilt nemen, je deze ook de instrumenten moet geven om te kunnen sturen. Maar een tweede voorwaarde om te kunnen sturen is dat de huisarts ook voldoende mogelijkheden heeft om ergens heen te kunnen verwijzen.
Nu de eerstelijn, als effectieve interventie, fors uitgekleed wordt in plaats van uitgebouwd, is het nog maar de vraag of een toegenomen kostenbewustzijn bij huisartsen zal leiden tot een substantiële kostenbesparing op dit terrein.

Top