BLOG

Medisch specialist is regievoerder

Medisch specialist is regievoerder

Kortgeleden heeft het Centraal Tuchtcollege (CTC) nog eens toegelicht waarom zij een thoraxchirurg heeft veroordeeld vanwege een nalatigheid van de anesthesist. De thoraxchirurg had volgens het CTC als regievoerder moeten controleren of de anesthesist een bepaald infuus wel had ingebracht.

Taak als regievoerder

Medisch specialisten die een zogenaamd poortspecialisme uitoefenen, zijn dus verantwoordelijk voor de regievoering over de diagnostiek en behandeling in het ziekenhuis van zijn of haar patiënt. Dat weten specialisten natuurlijk al lang, maar andere spelers in de curatieve zorg nog niet altijd. Zo hoorde ik een interim ziekenhuisbestuurder stellen dat “medisch specialisten zich meer moeten realiseren dat ze ook maar een klein onderdeel van de keten zijn”. Dat is dus niet zo. Specialisten zijn regievoerder over de zorgketen van een individuele patiënt. Nadat de patiënt een medisch specialist bezoekt, neemt deze de patiënt aan de hand door het hele ziekenhuis, variërend van de diverse onderzoeksafdelingen zoals een röntgenafdeling, behandelafdelingen zoals een operatiekamer en verpleegafdelingen. De medisch specialist voert hierover de regie en controleert of alles is verricht, op de juiste wijze is verricht en wat eventuele uitkomsten zijn. Een heel ander verantwoordelijkheidsniveau dan de interim-bestuurder voor de medisch specialist had bedacht.

Zorgprocessen

Een goed ziekenhuisbestuurder weet wel beter en zal de regievoerder over de zorg van de patiënt ook voor een groot deel de regie laten voeren over de zorgprocessen in het ziekenhuis. Zodoende kan hij een goede kwaliteit en veiligheid waarborgen en gebruik maken van de innovatiekracht van de regievoerder.

Aandeelhouder in ziekenhuis

Helemaal mooi is het als dit bijvoorbeeld verankerd zou worden in de ziekenhuisorganisatie middels het aandeelhouderschap van de medisch specialist van het ziekenhuis. Ik verwijs hiervoor naar een blog dat ik hierover kortgeleden heb geschreven.

Peter Paul van Benthem

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

28 december 2011

Nuttige blog, zeker na de stukken in Medisch Contact en Zorgvisie over de relatie van de bestuurders met de MS. Toch had ik graag in ditzelfde blog ook gelezen hoe Van Benthem de verantwoordelijkheid van de bestuurder ziet. Die is namelijk verantwoordelijk voor de totale zorg die het ziekenhuis levert.

Dus als er iets eenmalig fout gaat bij een patiënt, maar alle processen zijn goed dan is de MS verantwoordelijk. Als een proces structureel niet goed in elkaar zit dan leidt dat tot risicovolle zorg voor alle patiënten en is de bestuurder verantwoordelijk.

Vanuit die verantwoordelijkheid van de bestuurder dient hij de MS te kunnen aanspreken op hun gedrag (handjes wassen bijvoorbeeld), en dan wordt het lastig.

Ik hoop dat Van Benthem bij zijn volgende blog niet snel duikt voor de lastige onderwerpen en zich enkel beperkt tot doorzichtige belangenbehartiging voor de MS. En als hij dat doet dan kan dit blog nog veel nuttiger worden.

Harm

28 december 2011

Wat een lange tenen van Van Benthem. Als een bestuurder zegt dat "medisch specialisten zich meer moeten realiseren dat ze ook maar een klein onderdeel van de keten zijn” ontneemt hij/zij hen geenszins "de regie". Ik denk dat de bestuurders´ opmerking er eerder op doelt de dokter bewust te maken dat hij, zo nodig als regisseur, met vele andere spelers te maken heeft. De specialist is dus geen allesbepalende Elleinganger, maar een teamspeler. Dat besef ontbreekt nog wat vaak.

Anoniem

30 december 2011

OK. Vanaf nu hebben we een deal: "Nadat de patiënt een medisch specialist bezoekt, neemt deze de patiënt aan de hand door het hele ziekenhuis, variërend van de diverse onderzoeksafdelingen zoals een röntgenafdeling, behandelafdelingen zoals een operatiekamer en verpleegafdelingen. De medisch specialist voert hierover de regie en controleert of alles is verricht, op de juiste wijze is verricht en wat eventuele uitkomsten zijn."

Afspraak, is afspraak!

Top