Event
8 oktober 2020

Webinar Domeinoverstijgende en regionale samenwerking

Zorg organiseren over de grenzen van instellingen en domeinen heen