magazine
magazine

Reader Interactions

Reacties 1

Comments

  1. Peter Koopman

    Mooi breed artikel, dat goed beeld geeft van de huidige tijd voor bestuurders in de zorg, die niet alleen het budget beheren. Ernst Klunder houdt de diverse ballen in de lucht ( passende bekostiging van complexe zorg, innovaties in het zorgaanbod, problemen op de arbeidsmarkt, verzuiling van zorgbranches enz.). Hij meldt een bezoek aan Den Helder en werd “geraakt” door de intensieve zorgbehoefte van een bewoner. Terecht wijst hij op de huidige tekorten qua budget en mogelijk “het daarom moeten sluiten van deze voordeur”. Ook realiseer ik me dat zijn organisatie landelijk werkt en door nieuw VWS beleid meer regionaal moet gaan werken. In Den Helder is, binnen zijn branche, immers ook Esdege-Reigersdaal werkzaam en de samenwerking aldaar met GGZ NHN de verpleeghuizen, thuiszorg en het Alkmaars/Den Helder’s ziekenhuis zou steviger kunnen zijn. Met name voor de meer generalistische ( brede ) BEROEPEN in de Zorgsector, oa als verpleegkundige, zou een Branche overstijgende CAO, zeker regionaal, gunstig zijn en samenwerking bevorderen. In de jarenlange loopbaan kan een “overstap” qua branche zinvol zijn en mogelijk verloop verminderen. Ook de instroom kan mogelijk bevorderd worden en zeker de huidige concurrentie op arbeidsvoorwaarden verminderd. Met zijn “interbranche”ervaring als bestuurder zou hij deze wenselijkheid zeker kunnen onderschrijven (?).