magazine
magazine

Reader Interactions

Reacties 2

Comments

 1. hmcmanagement

  Dat Deltaplan kwam er na de overstromingen in de delta met ca. `1850 doden. De afsluitdijk kwam er na overstromingen en dodelijke slachtoffers tijdens de Eerste Wereldoorlog. Blijkbaar is een niet te ontkennen drama nodig om een aanpak te kiezen die de capaciteit van de departementszuilen te boven gaat.
  Is het probleem van de ondermaatse verhouding van kwaliteit en kosten van de sectoren Welzijn en Zorg resp. die van de ondermaatse behandeling door Den Haag van het Randland vergeleken met de Randstad nu zodanig dat een nieuwe delta aanpak op korte termijn kans van slagen heeft? Ik betwijfel het lezende in Binnenlands Bestuur wat ambtenaren van Financiën als begrotingsvoorstellen te berde brengen. Een ding is zeker, als in ondernemingen ‘boekhouders’ het voor zeggen krijgen staat kostenverlaging voorop.
  Hans Hof, HMC/Profs4Zorg

 2. hmcmanagement

  Ter aanvulling op mijn vorige reactie het volgende.
  Succesvolle toepassing van werken met een Deltaplan vergt het werken met de structuur van een concern met werkmaatschappijen. In die structuur zijn departementen e.d. werkmaatschappijen. De cijfers van de werkmaatschappijen worden op concernniveau geconsolideerd. Hierdoor maakt het niet uit waar op het niveau van de werkmaatschappij de kosten en opbrengsten terechtkomen. In de huidige situatie komt het bijvoorbeeld voor dat besparingen terechtkomen bij zorgkantoren en zorgverzekeraars terwijl kosten op het bordje van gemeenten belanden.
  Consolideren levert de oplossing voor de vereiste domeinoverstijgende financiering.
  Hans Hof, HMC/Profs4Zorg