• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 1

 1. P.G.M. Willems

  Het had de redactie van Skipr gesierd als die mij had benaderd voor wederhoor n.a.v. de uitingen van de FNV. Morgen voert de FNV opnieuw actie op locatie Nieuwenoord. Twee weken geleden heb ik de regiobestuurder van de FNV een uitnodiging gestuurd om in gesprek te gaan met mij, vertegenwoordigers van het MT en van de OR. Jammer genoeg heeft de FNV niet gereageerd op de uitnodiging.

  Wijziging werktijden
  We korten niet op contracten van medewerkers maar we willen de inzet van medewerkers op wonen en dagbesteding beter verdelen waar dat nog niet de praktijk is.
  Managers gaan de komende tijd daarom in gesprek met hun teams om te horen welke knelpunten zij ervaren. We willen zoveel als mogelijk tegemoetkomen aan de zorgen en dilemma’s van medewerkers en samen op zoek naar passende oplossingen. Wat voorop staat, is dat de samenwerking tussen dagbesteding en wonen wordt versterkt.

  Goede CAO
  De berichtgeving van de FNV doet geen recht aan de praktijk bij Amerpoort. Er is afgelopen jaar een goede CAO afgesloten, daar heeft de FNV aan meegewerkt en haar handtekening onder gezet.
  Voor de waardering van functies volgen wij de FWG Gehandicaptenzorg. Uit een benchmark in de regio blijkt dat wij dezelfde functies op dezelfde manier honoreren als collegaorganisaties.
  Zoals in elke organisatie vertrekken medewerkers en komen er ook gelukkig weer nieuwe medewerkers bij. Elke organisatie is genoodzaakt om flexkrachten, uitzendkrachten en ZZP’ers in te zetten. Zeker geen ideale situatie, op de eerste plaats niet voor de mensen die bij ons in zorg zijn.

  Zorgzwaarte
  Ik ben me er zeer van bewust dat de zorg zwaarder wordt. Ik ben daarover in gesprek met bijvoorbeeld de VGN, de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorgkantoor. Ik breng dit thema op vele plekken onder de aandacht. De VGN spreekt hierover regelmatig met het Ministerie van VWS.

  Financieel gezond
  Overheden en banken eisen van zorgorganisaties dat ze een financiële buffer hebben. Die buffer gebruiken we om geld te sparen zodat we in de toekomst goede en kwalitatief veilige huisvesting kunnen realiseren.

  Paul Willems
  Bestuurder Amerpoort