• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 2

  1. Peter Koopman

    Begrijpelijk is dat bestuurlijke afspraken een effect behoren te hebben en dat ActiZ hiertoe een discussietraject inzet. Jammer dat vooral normatieve kwantitatieve verworvenheden meteen op de weegschaal werden gelegd. Men had ook het beschikbaar zorgvolume ter discussie kunnen stellen, bijvoorbeeld een opnamestop ( waar niet is, verliest zelfs de keizer zijn rechten)! Een aantal afspraken over kwalitatieve en kwantitatieve formatie is duidelijker meetbaar ( voor iedereen ), dan een vage tegenstelling tussen “samenlevingsperspectief” en “zorg”! “Zorg” is een containerbegrip en vaak congruent aan de VWS begrotingspost of zo ( aldaar een onkostenpost en geen opbrengst ). “Verpleeghuizen” bieden zorg voor de individuele gezondheid zoals: verpleegkundige zorg, verzorging, begeleiding, behandeling en observatie, maar ook revalidatie, palliatieve zorg en verblijf en hotelzorg. Wordt dit een discussie op macroniveau over schuiven met kosten of meer inhoudelijk met professionals? Blijft ActuZ voor VenV ook professioneel een aantrekkelijke branche? En wat met de huidig toegezegde rechten van de bewoners?

  2. Peter Hoppener

    Dit vind ik echt onbegrijpelijk! Ik heb de afgelopen zes maanden als vrijwilliger in een verpleeghuis gewerkt. Als bestuurder kwam ik vaak “op de werkvloer”, maar zes maanden lang is heel wat anders! De bezettingsnorm is al erg laag! De gemiddelde bewoner van een verpleeghuis is behoorlijk ver in dementie. Daar is flink veel zorg voor nodig. Uit bed komen, aankleden, eten … dat gaat allemaal niet vanzelf bij iedereen. Gedrags- en somatische problematiek en neigingen tot depressie zijn alom aanwezig. Dan willen we ook nog activiteiten, gezelligheid, een praatje en bewegen. Zelfs met een fors aantal vrijwilligers heb je daar als zorgpersoneel je handen vol aan. De verpleegkundige en de SO zijn overboekt. Hoe bedenk je dan dat de bezetting van zorgpersoneel naar beneden kan? En dan de afsluiter dat het bespaarde geld naar meer salaris kan. Het salaris is echt het probleem niet! Wél de werkdruk en het salaris per uur. Want veel overwerk wordt niet betaald en de zorgprofessional vraagt er ook niet om. Die gaat ’s avonds gewoon in vrije tijd de administratie afmaken en de volgende dag voorbereiden. Het verloop onder zorgpersoneel komt niet vanwege een te laag salaris (het salaris was bekend bij aantreden neem ik aan), maar door de werkomstandigheden. Met een lagere bezettingsnorm gaan die omstandigheden er niet op vooruit.