• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 2

 1. Henk Handlogten

  Misschien is het goed te leren van en te kijken naar de recente geschie-denis van de opvang van patiënten op SEH’ s en waarom er met stoom en kokend water een opleiding moest komen om artsen op te leiden tot Spoedeisende Hulp Arts.
  Doel: Geen op voorhand volwaardige chirurgen, orthopeden of internisten meer op de SEH, maar SEH-artsen. Niets ten nadele van de SEH-arts, lijkt me dit eerder een door omstandigheden afgedwongen efficiencymaatregel en zeker geen kwaliteitsverbetering. Daar zou het wél over moeten gaan.

  Oorzaken: het te kort aan beschikbare medisch specialisten, de hoge werk- en regeldruk elders in het ziekenhuis, de toegenomen complexi-teit, onvoorspelbaarheid (hollen en stilstaan), niet iedere patient blijkt een spoed patiënt (draaideur), de druk op productie en bedden, en daardoor te snel ontslaan van patiënten, waarvan een deel weer op de SEH terugkomt.
  Kortom: omdat medisch specialisten maar op één plek tegelijk kunnen zijn, ontstaat de problematiek.
  Zie hier een voorbeeld van alsmaar evoluerende geneeskunde (we kunnen zoveel) terwijl de grenzen van het ‘krappe’ en organisatorisch verdeelde zorg-systeem al lang zijn bereikt.
  Mijn aanbeveling zou zijn om de concentratie van o.a SEH’s en wellicht nog andere ‘dure’ ziekenhuisvoorzieningen te plaatsen in het licht van het herontwerpen, digitalisering en positionering van het totale ziekenhuismodel in regionale ketens, netwerken, ziekenhuiszorg thuis.

  nldebestezorgterwereld.nl

 2. Peter Koopman

  Spoedeisende zorg begint bij deskundige eerste hulp en vervolgens bij deskundig vervoer. De ambulanceverpleegkundige wordt -ook qua organisatieaspect- niet geraadpleegd in deze! Ook de ambulancechauffeur ( onterecht betaald via taxi-cao ) speelt hier een rol. Een plaatsing van deze functies onder gemeentelijke/regionale overheden lijkt meer passend dan het huidig geprivatiseerde “vergunningenspel”. Ook de spoedzorg in de GGZ ontbreekt in deze afstandelijke beleidsoverweging. Kortom zet inhoudelijk deskundigen bijeen onder het motto vorm volgt inhoud en niet andersom!