• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 2

  1. wulf@mede-menszijn.nl

    Kenmerk van deze tijd: Het ontbreekt bestuurders, met name het landsbestuur in Den Haag, om daadwerkelijk te handelen. Corona moet passen in het ‘oude normale’ zorgbestel. Waarom geen calamiteiten ‘zorgmobilisatie’ in een aantal speciale ziekenhuizen met een ‘zorg-mobiele eenheid’? Bij de onderbemensde politie is die toch ook altijd paraat?! Het had een luchtaanval, terroristische aanval, een meteoriet kunnen zijn. Het is een pandemie en we hebben alleen het antwoord dat het aan overtreding van regels en de anti-vaccers ligt. En komen niet veel verder dat gewone zorg, kunstheupen, staaroperaties door moet gaan en dat dat niet lukt. Het is de uit z’n voegen barstende uitgeklede ‘gewone zorg’ waar alles in heeft te passen, zelfs calamiteiten.

  2. hmcmanagement

    Het voorstel van BDO betekent specialisatie in de 2e lijn. Maar dat is slechts een deel van het verhaal. Differentiatie naar de 1e lijn (inschakeling gezondheidscentra) is ook nodig om zorgverlening voor zowel de aanbieders als de zorgvragers te optimaliseren. Deze keten van specialisatie en differentiatie vergt tegelijkertijd integratie opdat de optimalisatie niet op een niveau blijft hangen. Al met al is regie nodig die de volledige zorgkolom omvat. In een marktomgeving pakt de dominante partij deze rol op. De grootste gecentraliseerde organisaties bevinden zich in de 2e lijn en komen dus in aanmerking als regisseur. Maar ook een grote care organisatie komt in aanmerking net zoals een groep van gezondheidscentra. Regionaal dominante zorgverzekeraars zouden ook de regierol kunnen vervullen maar door hun politiek gegeven dubbele positie (verlengstuk van de overheid) horen zij daarvoor niet in aanmerking te komen. Zorgverzekeraars komen alleen in aanmerking als het huidige stelsel van halve marktwerking wordt verlaten. Al met al zal het wel op de gebruikelijke Nederlandse overheidsmanier gaan: half/half en niet sturen maar reageren.
    Hans Hof, Profs4Zorg