• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 1

 1. P.L.M.L. Gruijters

  Dit kan toch niet de bedoeling zijn?
  Door de Corona uitbraak was er in 2020 minder vraag naar reguliere zorg waardoor zorgverzekeraars een positief resultaat hebben op de basiszorgverzekering en op de aanvullende verzekering over 2020.
  Voor de coronagerelateerde kosten kunnen zorgverzekeraars aanspraak maken op bijdragen uit de compensatieregeling vanuit het Zorgverzekeringsfonds. Dit Zorgverzekeringsfonds wordt gefinancierd uit belastingen en inkomensafhankelijke (werkgevers)bijdragen en het tekort wordt vanuit deze bronnen weer aangevuld.

  Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Winst maken op premies en een beroep doen op belastingen? Een deel van de reguliere zorgvraag zal ook in de toekomst niet ingehaald worden en verdampen en dus niet vergoed hoeven worden door zorgverzekeraars uit de verzekeringspremies.

  De brancheorganisatie zegt dat zorgverzekeraars de bijdragen uit het Zorgverzekeringsfonds niet (deels) in hun reserves zullen stoppen. (Echter) volgens Achmea moet het positieve resultaat in 2020 op de basis- en aanvullende verzekeringen helpen om de financiële buffers wat te laten groeien en kan het later ingezet worden om de zorgpremies meer stabiel te houden. DSW belooft de extra bijdrage te gebruiken voor compensatie van de stijging van de rekenpremie die hoger wordt omdat het Zorgverzekeringsfonds weer moet worden aangevuld.

  De catastrofe regeling bestaat naast de financiële bijdrage die zorgverzekeraars jaarlijks al uit het Zorgverzekeringsfonds ontvangen vanuit de risicoverevening en betreft ten tijde van een pandemie een tegemoetkoming in de kosten. Dit indien de zorgkosten t.g.v. de catastrofe aanzienlijk hoger zijn dan bij de toekenning van de vereveningsbijdrage werd verwacht. Mijns inziens zou de tegemoetkoming daarom slechts de méérkosten moeten betreffen waarbij de minderkosten dus in mindering moeten worden gebracht.

  Nelleke Gruijters