• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 1

 1. Hans ter Brake

  Waarom de zorg zo zwaar belasten, niet alleen financieel maar ook met personele inspanning? TNO deed recent Quick Scan naar EHDS: “Wat is de impact van de EHDS op de overheid, het zorgveld, het bedrijfsleven en de wetenschap?”

  TNO heeft vier scenario’s gebruikt. Die omvatten overdracht van behandeling van patiënten en onderzoek naar (zeldzame) aandoeningen. Daarbij ontbreken m.i. de vaker voorkomende gevallen waarbij een mens in het buitenland gegevens nodig heeft, als gevolg van een ongeval of het vergeten van medicijnen bijvoorbeeld.

  EHDS gaat uit van zelfregulering/zelfcertificering zonder externe toetsing. Dit leidt mogelijk tot risico’s omtrent betrouwbaarheid en veiligheid van (medische) data, systemen en processen. Dan zijn we met de PGO’s in Nederland een heel stuk verder door: wetgeving (Wegiz), MedMij Afsprakenstelsel (inclusief externe auditing en certificering) en contractering door VWS.

  TNO onderkent:
  1. Verhoogde regel‐, administratie‐ en registratielasten voor zorgprofessional door EHDS‐verplichtingen die ten koste gaan van zorg en werkplezier.
  2. Onduidelijkheid voor de burger welke (categorieën) van zijn persoonsgegevens op welke wijze en door wie verwerkt worden i.h.k. van EHDS. Ook de industrie krijgt mogelijkheden.
  3. En net als met het LSP in 2011, onduidelijkheid rondom een landelijke/Europese EPD‐infrastructuur.
  4. Zorgprofessionals geven hun beroepsgeheim op doordat data elders wordt hergebruikt voor doeleinden die zij niet kunnen overzien.
  Dit pleit er volgens mij voor om mensen zelf regie te geven en PGO’s te betrekken. Mitz en DigiD Machtigen zijn niet zo fijnmazig als de PGO inzake de door EHDS beoogde “controle door burgers”.

  Een belangrijk aspect is verder of datakwaliteit & semantische interoperabiliteit voldoende zijn geborgd. Hierover schrijft TNO: “Om de systemen interoperabel te maken is afdwinging bijna onafwendbaar. Daarnaast, moet het technisch afgedwongen worden hoe data uitgewisseld gaat worden, zodat er één set van standaarden, met een gezamenlijke taal binnen Europa gebruikt wordt.” In Nederland wisselen PGO’s op gestandaardiseerde en gestructureerde wijze gegevens uit met vele duizenden zorgsystemen. Dat omvat ook de toenemend van belang zijnde eigen registraties van mensen.

  EHDS neigt naar opt-out, wat er niet voor zorgt dat een burger meer controle over zijn/haar eigen data krijgt. Ik lees in de analyse dat “overheid”, “zorg” of “derden” zaken ‘voor’ de burger moeten regelen. Mij lijkt wenselijk dat het (ook) ‘door’ de mens of diens vertegenwoordiger kan.

  De zorg innoveert niet snel, ook niet inzake gestandaardiseerde registratie bij de bron. Ik geloof dat een insteek vanuit mens (burger, patiënt) en verplichte minimale set gegevensdiensten voor alle zorgaanbieders, kan helpen om te versnellen en tegelijkertijd te ontlasten.

  Ook daarom is het de overweging waard EHDS via de PGO te ondersteunen.