Reader Interactions

Reacties 1

  1. Avatarhmcmanagement

    Binnen het huidige profiel van de internationale geneesmiddelenmarkt dient het inkoopbeleid weer in handen van apothekers en groothandels te worden gelegd. Zorgverzekeraars hebben de mogelijkheid om bandbreedtes voor vergoedingen te bepalen waardoor de prijzen beteugeld kunnen worden. Bovendien moet de rijksoverheid vasthouden aan de vereiste dat toegelaten leveranciers de gehele NL markt moeten kunnen voorzien (geen cherry picking). Alleen op die manier kan het best worden ingespeeld op het beleid van de internationale farmaceutische industrie.