• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 5

 1. Jorrit Stroosma

  Om het werken in de (complexe) specialistische ggz aantrekkelijker te maken schaffen we als eerste het zorgprogrammatisch werken af, daardoor kunnen de instellingen weer een eigen visie op de zorg gaan ontwikkelen zonder dat het een mandaat van de zorgverzekeraars is. Want veel grote instellingen hebben op dit moment een visie die te weinig een menselijke maat bevat. Het gaat vooral om binnen het budget blijven en de mandaten van de zorgverzekeraars naleven, hierdoor hebben managers binnen de instellingen zonder een echt zorghart een te grote vinger in de pap.
  Juist in de (complexe) specialistische ggz hebben behandelaren de ruimte en rust nodig om een band op te bouwen met de persoon die in de psychische problemen zit, dan werkt het erg contraproductief dat het na 1 jaar al weer over moet zijn met de behandeling vanuit de mandaten van de zorgverzekeraars.
  Als de instellingen gewoon een budget krijgen voor alle salarissen, exploitatiekosten en een 3% – 5% “winst” om o.a. investeringen van te doen heb je volgens mij de zorgkosten als land meer onder controle dan nu met de “marktwerking” met soms exorbitante winsten én verliezen waardoor instellingen moeten sluiten.

  • Jorrit Stroosma

   In de zin “… soms exorbitante winsten én verliezen waardoor instellingen moeten sluiten.” moet én vervangen worden door óf.

 2. Hans ter Brake

  Digitalisering en gegevensuitwisseling in IZA

  IZA: “In 2025 beschikken alle inwoners die dat willen over een gebruiksvriendelijke en goed gevulde persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) die van meerwaarde is in het zorgproces en voor iedereen begrijpelijke informatie bevat.”

  Ik denk dat de PGO – net als in Finland – een belangrijker rol moet spelen dan nu voorzien in het IZA omdat, de mens:
  1. is zelf de enige constante in alle zorgprocessen,
  2. kent als enige het persoonlijke sociale en zorg-netwerk en beslist toenemend zelf met welke naasten en professionals,
  3. kan als enige eigen registraties en gegevens uit verschillende bronnen consolideren en
  4. heeft belang bij het tijdig, veilig en gecontroleerd beschikbaar zijn van gegevens, toenemend inclusief eigen registraties.

  Zie de PGO als TUI-app:
  a. mensen hebben een unieke en samenhangende reis door gezondheid en zorg, met eigen regie;
  b. professionals krijgen als ‘tijdelijk reisgezelschap’ de beschikking over gegevens, en kunnen die verwerken met eigen software.

  De PGO kan de volgende digitaliseringsafspraken in het IZA (helpen) invullen (paragraaf 3.7):
  1. Set van kerngegevens. … in 2025 is een set van kerngegevens uiterlijk binnen 24 uur na registratie beschikbaar voor elke zorgverlener. HtB: via PGO als gegevenskluis van de mens, incl. breaking glass.
  2. Landelijk dekkend netwerk van ICT-infrastructuren en -systemen. HtB: MedMij is landelijk en API-gebaseerd. Verplicht dus elke zorgaanbieder tot een set van zinvolle gegevensdiensten, die de PGO automatisch bijwerken.
  3. Standaardisatie. HtB: stel set gegevensdiensten verplicht onder Wegiz, incl automatisch bijwerken PGO door zorgaanbieders. Hierdoor is PGO altijd up-to-date voor 1.
  4. Generieke functies. Uiterlijk in 2025 zijn de 6 generieke functies (lokalisatie, identificatie, authenticatie, autorisatie, toestemming en adressering) onder regie van het ministerie van VWS ingevuld.
  5. Toestemming voor het delen van gegevens en privacy. VWS bereidt een wetsaanpassing voor waardoor het mogelijk wordt om voor de acute zorg gegevens zonder toestemming beschikbaar te stellen in een elektronisch uitwisselingssysteem, tenzij de patiënt of cliënt bezwaar heeft (HtB: via PGO, zie 3 en 1).
  6. Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). VWS ondersteunt de aansluiting op PGO’s en faciliteert de communicatie over PGO’s aan patiënten en zorgverleners. HtB: positioneer PGO als TUI-app.
  7. Transformatie naar hybride zorg. HtB: PGO als aanjager.
  8. Data worden digitaal, eenduidig en gestandaardiseerd geregistreerd in het zorgproces en (HtB: via PGO en informed consent) beschikbaar gesteld voor secundaire doelen.
  9. GGZ. Binnen de ggz maken we beter en meer gebruik van digitale zorg en ondersteuning, om de werkdruk op de ggz te verminderen en de toegang tot de ggz te verbeteren. HtB: via PGO: Positieve Gezondheid, zelfmanagement, ecommunities, GGz-appwijzer en koppeling met regionaal aanbod van etherapie.

 3. Peter Koopman

  IZA, “Complexe GGZ” en toename aantal GZ-psychologen worden door Minister Helder met elkaar in verband gebracht. Dit levert een onHelder beeld op: 1. Integrale Zorg Akkoorden zijn te relateren aan de kenmerkende randvoorwaarden, waaraan eerst voldaan dient te worden. Bijvoorbeeld de reparatie van de loonkloof bij oa verpleegkundigen; 2. GZ psycholoog is een generalistisch psychologisch beroep op het terrein van de individuele gezondheid ( art. 3 BIG beroep ) en geen specialistisch GGZ beroep. 3. De koppeling van wachtlijsten aan complexe GGZ is hier onduidelijk. “Complex” kan ook betekenis hebben “niet alleen GGZ zorgvragen betreffend”, bijv. ook sociale deprivatie: werkloos, geen onderdak, armoede, geen familierelaties, verwaarlozing enz. Of ook de betekenis: langjarig perioden van terugval en psychosen. Dus wat wil VWS met deze “inspanningsverplichting” nu zeggen?

 4. berg7600

  Alles nog eens op een rijtje:

  Mijn pleidooi om het aanhouden van wachtlijsten in de GGZ te verbieden leidt in een klap tot het inzichtelijk krijgen van knelpunten, waarna gericht actie kan worden ondernomen.

  https://www.zorgvisie.nl/blog/verbied-wachtlijsten-in-de-ggz/

  Helaas is het juridisch niet mogelijk om het aanhouden van wachtlijsten te verbieden .

  https://www.zorgvisie.nl/blog/verbod-op-wachtlijsten-in-de-ggz-juridisch-onhaalbaar/

  Deze oplossingsrichting kan alleen op vrijwillige basis uitgevoerd worden. Ik hoop dat alle neuzen dezelfde kant op gaan staan, zodat het opheffen van de wachtlijsten in de GGZ per 1-10-22 kan plaatsvinden.